สิ่งที่ควรรู้ ก่อนค้ำประกันให้ใคร ถ้าไม่อยากลำบากที่หลัง

จำไว้ให้ขึ้นใจ ห้ามค้ำประกัน ห นี้ให้ใครเด็ดข า ด ถ้าไม่ใช่บุคคลเหล่านี้ หัวอ กของผู้ค้ำปร…

อ่านต่อ

ลูกของเราจะเป็นอ ย่ างไร ก็อ ย่ าเอาไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น

อย ากให้ พ่อแม่ ได้อ่าน การ เปรียบเทียบ ของพ่อแม่ แต่ละบ้าน มีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปในทุก ๆส…

อ่านต่อ