สร้างอาชีพทำกินหลังเกษียณ ทำแก้เหงาก็ดี ไม่เป็นภาระลูกหลาน

หล า ยคนเมื่อถึงวัยเกษียณแล้ว คงอย ากใช้เวลาไปกับการหยุดพักผ่อน จากการทำงานหนักมาตลอ ดชีวิ…

อ่านต่อ

3 สิ่งพ่อแม่ต้องขี้เกียจ ถ้าอย ากเห็นลูกได้ดีมีอนาคต

สำหรับพ่อแม่แล้วอะไรที่ทำให้ลูกได้ก็พร้อมจะทำเพื่อลูกเสมอ แต่เรื่องบางเรื่องนั้นพ่อแม่อาจจ…

อ่านต่อ

สาเหตุที่หล า ยคนเป็นทำงาน มาหล า ยปี แต่ยังไม่มีเ งิ นเก็บ

จะทำอ ย่ างไรดีเพื่อน หาเยอะก็แล้ว แบ่งเก็บแบ่งใช้ก็แล้ว ทำไมมันไม่ร ว ยสักทีเนี่ย เพื่อนส…

อ่านต่อ