ก ร ร ม 7 อ ย่ างของคนแอบนอ กใจต้องเจอ ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า

คนเราต่อให้รักกัน มากแค่ไหน แต่ถ้านอ กใจเพียงครั้งเดียว ก็หมายความว่าความรักและความไว้เนื้…

อ่านต่อ

8 วิ ธีพูดกับลูกเวลาลูกดื้ อ หรือต่อต้ า น ให้ไม้ในมือไม่สั่น

ถ้าพูดถึงเวลาลูกดื้ อไม่ในมือคุณแม่นี่สั่นเลยทีเดียว เชื่อว่าหล า ยๆคนเป็น แต่เราอย ากจะบอ…

อ่านต่อ

สอนใจได้ดี จงพอใจกับสิ่งที่มี ไม่ต้องไปอิ จฉ าชีวิตคนอื่น

ความอิ จฉ ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้าเรามัวแต่ไปอิ จฉ าชีวิตคนอื่นเราเองที่จะไม่มีความส…

อ่านต่อ

5 ข้ อทำกับพ่อแม่ไม่ต้องใช้เ งิ นสักบ า ทพ่อแม่ก็มีความสุขมากแล้ว

หล า ยคน มักจะบ่นว่าตัวเองไม่มีโอกาศตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณเลย เพราะตัวเองนั้นแค…

อ่านต่อ