คนไม่จริงใจ 6 ประเภท ที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่คุณ

คนไม่จริงใจ 6 ประเภท ที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่คุณ

1. คนที่คบเพื่อผลประโยชน์

หากคุณต้องการจะลองใจใครบางคนที่เพิ่งรู้จัก หรือเพิ่งเจอกันครั้งแรก คุณจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด อย่าหยิบยื่นสิ่งใดให้เขา หากเขายังคงคบคุณต่อไป

นั่นหมายความว่า เขาจริงใจกับคุณ แต่หากเขาเป็นฝ่ายตีตัวออกห่างไปเอง นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากคุณนั่นเอง

2. คนที่ทิ้งคุณไปเมื่อมีปัญหา

ถ้าคุณมีปัญหาหรือมีช่วงวิกฤตของชีวิต ใครกันที่อยู่ข้างคุณ แล้วใครกันที่ทิ้งคุณไป หากเขาจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณ อยู่ข้างๆ ให้กำลังใจคุณ

และช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มพลัง แต่ถ้าเขาทิ้งคุณไป ก็อย่าเสียใจไปเลย อย่างน้อยปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ก็ช่วยคัดคนไม่ดีออกไปจากชีวิตเราได้

3. คนที่ดูถูก เ ห ยี ด ห ย า ม คุณ

ถ้าคุณจน เขาจะดูถูกเหยี ย ด ห ย า มคุณมั้ย เขาจะรังเกียจคุณมั้ย แล้วเขาจะปฏิบัติเช่นไรกับคุณ ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธาตุแท้ได้อย่างลึกซึ้งสุด ๆ ของจิตใจคน เพราะความจน ความลำบาก มันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจออกไป

4. คนที่ดีแต่พูด

พูดอีกอย่างแต่การกระทำอีกอย่าง ทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้ หรือพูดแล้วแต่ทำไม่ได้ ไม่เคยมีสัจจะ แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลย เอาแต่พูดให้ตัวเองดูดี แต่แท้จริงแล้วทำไม่เคยได้อย่างที่พูดไว้

5. คนที่หน้าไหว้หลัง ห ล อ ก

ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง อยู่กับคนนู้นก็ด่าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่าคนนู้น ไม่มีความจริงใจกับใครอย่างแท้จริง จงรีบเดินออกมาจากคนประเภทนี้ เพราะมีแต่เสียกับเสีย

6. คนที่เลือกปฏิบัติ

หากเลือกปฏิบัติกันคนละอย่างคนละแบบ ระหว่างคนจนกับคนรวยมีฐานะ ซึ่งเลือกปฏิบัติกันแบบต่างสุดขั้ว นั่นหมายความว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหา

เพราะไม่มีความจริงใจเลย ประจบคนรวยเพื่อหวังประโยชน์ ส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่า หากเขาเป็นคนจริงใจ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ที่มา sabaisabuy