เปลี่ยนชีวิตให้สดใส กับ 12 วิ ธี ฝึ ก ตัวเองให้คิ ด บ ว ก ใช้ชี วิ ต อย่างมีความสุข

เปลี่ยนชีวิตให้สดใส กับ 12 วิ ธี ฝึ ก ตัวเองให้คิ ด บ ว ก ใช้ชี วิ ต อย่างมีความสุข

ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีวันมีความสุขในวันหน้า คนคิดบ ว ก เมื่อเจออุปสรรค จะมองเห็นโอ กาส และความเป็นไปได้เสมอ

นิสัยคนเราสามารถสร้างได้จากหลายๆปัจจัยแต่หากจะให้กลายเป็นสัน ด านดีนั้น ต้องฟังธรรมะบ่อยๆ

ทำบุญบ่อยๆ นั่งสมาธิบ่อยๆ สิ่งเหล่านี้จะข่อยๆขัดเ ก ล าจิตใจเรา จากนิสัยดี จนกลายมาเป็นคนสั นด านดีในที่สุด

1 คิดถึงแต่สิ่งดีๆ หรือที่คนโบราณชอบพูดว่า เรื่องร้ า ยๆ จะกลายเป็นดี ก็เหมือนกับคนโบราณจะสอนว่าให้หัดมองโลกในแง่ดี

หากคนที่กำลังทำงาน ก็มองเพื่อนร่วมงานในมุมดีๆ ส่วนมุมไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจ หรือชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ้างต ามเหมาะสม จะทำให้รอบๆข้างมีแต่คนคิดสิ่งดีๆเหมือนกับเรา

2 รู้จักคบคนดีๆ หากทำงานอยู่ก็พย าย ามคบหาสมาคมกับคนที่ประสบความสำเหร็จในหน้าที่การงาน มีคนชื่นชมเขาเยอะ

หรือคบหาคนที่เป็นคนดี จะช่วยก ร ะตุ้นและเป็นแ ร งบันดาลใจให้เรา เชื่ อมั่นในตัวเองว่าเราก็จะสำเร็จเหมือนกับเขาได้

3 จงเรียนรู้ความผิดพลาด ถึงแม้จะพย าย ามทำดีที่สุดแล้วแต่ทุกคนก็ล้วนมีความผิดพลาดกันทั้งนั้น จงจำไว้ว่ายังมีพรุ่งนี้เสมอ

เริ่มต้นใหม่ที่ผ่านมาคือบทเรียน หากเป็นเรื่องดีก็ควรจำ หากเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นบทเรียนที่มีค่าแกเรา ปรับปรุงแก้ไข แล้วก้าวต่อไปในอนาคต

4 เห็นคุณค่าของชีวิต หรือจะพูดแ บ บบ้านๆคือ พอใจในสิ่งที่เรามี ในสิ่งที่เราเป็น จะช่วยลดสิ่งที่คิดไม่ดีออ ก ไป

หากมองแบ บนี้เมื่อมีปั ญ หา ปั ญ หาก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเพราะเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นทุนแล้วนั้นเอง

5 รับข้อมูลข่ าวสารที่มีแต่เรื่องราวดีๆ

อ่ านข่ าวที่เป็นกำลังใจในด้านดี วิ ธี ฝึ กสมาธิ บทความธรรมะ ฟังธรรมก่อนนอน จะช่วยให้เกิดปัญญา มีสติ จะเป็นการฝึ กจิตใจให้มองโลกในแง่ดีไปในตัว

6 ต้องมีไอดอล มองหาคนที่คิดว่าคุณจะเป็นให้ได้เหมือนเขาแล้วทำต าม ศึกษาในตัวตนของเขาทั้งเรื่องเก่าๆ ที่ร้ า ยๆ

หรือเรื่องราวที่แสนดีของแล้ว นำมาปรับปรุงใช้กับตัวเอง คนที่คุณเชื่ อในตัวเขา แล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่มีความสุข

7 ให้กำลังใจตัวเองเสมอ เช่นวันนี้อาจจะทำงานหนัก ก็ต้องให้กำลังใจตัวเองสู้ๆเพื่ออนาคต วันนี้อาจจะอ ก หัก

ก็ให้กำลังใจตัวเอง สักวันเราต้องได้รักแท้ที่ดีกว่าเดิม เป็นต้น ท่องไว้เสมอ สู้ ๆ แล้วพลังคิดบ ว กจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง

8 อยู่ในสถานที่ดี ในที่นี้คือดีต่อใจ อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยเล็กๆ สะอาดต า มีต้นไม้ร่มรื่น เหมาะต่อ ก ารพักผ่อน สิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อจิ ตใจเราด้วย

สัง เ ก ต ได้จากคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแย่ๆ จิตใจจะขุ่นมัวตอนที่พบเจอผู้คนจะเศ ร้ าๆ หรือไม่ก็หน้าเครี ย ดๆ สถานที่จึงมีส่วนอย่างมากต่อสภาพจิดใจที่มีสุข

9 มองเห็นอนาคต คิดเรื่องที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าออ ก เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป ทำต ามเป้าหมายที่ได้วางไว้

อาจจะมีผิดพลาดบ้าง อย่ามองย้อนหลังเด็ดข า ด นี้คือ ก ฏสำคัญของการคิดบ ว ก

10 รู้จักใช้เวลาให้คุ้มค้าชีวิต 24ชั่ วโมงมีเหมือนกันทุกคน ต่างคนต่างก็ต้องใช้เวลาของแต่ละคนให้คุ้มค่า ศึกษาหาทางลัดไปสู้เป้าหมายของชีวิต

โดยวิ ธี ที่จะไปเร็วที่สุดคือ ใช้เวลาของเราศึกษาจากประสบประการณ์ของคนที่สำเร็จ นี้คือทางลัดของคนที่บริหารเวลาอย่างชาญฉลาด จะช่วยย่นเวลาของเราไปได้เยอะเลย คุณต้องลองดู

11 รู้จักปล่อยวาง เรื่องต่างๆล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำในอดีต อาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจบ้าง แต่ก็ควรปล่อยวางเริ่มต้นใหม่ ไม่ถือโทษตัวเองและผู้อื่น ชีวิตจะมีความสุขได้ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเสมอ

12 ทำตัวเหมือนน้ำที่ยังไม่เต็มแก้ว พย าย ามเติมความรู้ไปเรื่อยๆ มั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ ไม่ผิดหากทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้ว

แต่อาจจะพลาดโอ ก าสเติมสิ่งดีๆเข้าไปอีกนั้นเอง ควรปล่อยสิ่งไม่ดีออ ก จากแก้วบ้าง เติมน้ำสะอาดเข้าไปแทนที่บ้าง ปล่อยน้ำออ ก บ้าง ล้วนแต่เป็นแนวทางในการคิดบ ว กทั้งนั้น

ขอบคุณพลังคิดบ ว กจาก post net