ในสังคมที่วกวน มีแต่คนใส่หน้ากากเข้าหากัน ยิ้มให้ไม่ได้แปลว่าเขาจะจริงใจ

ในสังคมที่วกวน มีแต่คนใส่หน้ากากเข้าหากัน ยิ้มให้ไม่ได้แปลว่าเขาจะจริงใจ

5 ข้ อสังเก ตระหว่าง คนจริงใจ กับ เสแ ส ร้ ง

1 คนจริงใจ เขาไม่ทำตัวมีปัญห า หรือทำตัวเด่น และไม่ชอบเรียกร้อง

คนจริงใจ ไม่ใช่คนเรียกร้องความสนใจ

คนเสแ ส ร้ ง ชอบเรียกร้องความสนใจ

2 คนจริงใจ เขาพูดกันซึ่งๆหน้ า ไม่ป ากเก่งลับหลัง

คนจริงใจ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

คนเสแ ส ร้ ง ชอบแอบนิ น ท าลับหลัง

3 คนจริงใจเขาไม่โชว์ ไม่เสนอหน้า เพราะมันไม่ได้ดูเท่

คนจริงใจ ไม่คุยโ ม้ โอ้อว ด

คนเสแ ส ร้ ง ชอบโชว์อ อ ฟอยู่ตลอดเวลา

4 คนจริงใจ เขารู้จักประมาณตน อยู่ในที่ๆตัวเองควรอยู่

คนจริงใจ ไม่พย าย ามทำให้คนอื่นๆ มาชอบตัวเอง

คนเสแ ส ร้ ง พย าย ามอย่างหนัก ที่จะทำให้คนอื่นชอบตัวเอง

5 เรื่องการเคารพ เขาจะไม่หน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่เห็นเงินเป็นใหญ่

คนจริงใจ ให้ความเคารพกับทุกคน

คนเสแ ส ร้ ง ให้ความเคารพกับคนที่มีอำนาจ

คนที่มี จริต ตรงกัน แค่เห็นหน้าต ากันก็ถูกชะต า จะพูด จะคิด จะทำอะไรก็ถูกใจ ไปเ สี ยหมด แต่ถ้า ไม่ถูกชะต า แม้ยังไม่ทันทำอะไร ก็จะมี อคติ ทันที ทำอะไรก็ขัดหู ขัดต า ไปเสียหมด ทำดีก็มองเป็น ไม่เข้าท่า

อย่าไปยึดติดอะไร กับใจคน ถ้ามัวแต่ แคร์ความรู้สึก คนทั้งโลก จะใช้ชีวิตโ คต รลำบ าก โดยเฉพาะบางคน ที่เก่งแต่วิจา รณ์คนอื่นในด้านลบ ก็ไม่เห็นไม่จำเป็นต้องสนใจและให้ความสำคัญ

คิดจะทำอะไรต้อง มั่นใจ อย่าให้เสียงวิจารณ์ ที่ไร้สาระ จากคนไม่กี่คน มาทำให้เรา ลังเลไม่ต้องรู้สึกแย่อะไรทั้งนั้น ถัาวันนี้คิดว่า ทำดีที่สุดแล้ว ก็จงเชื่อมั่นในศักยภาพเถิด

สำเร็จคือ การที่เราได้ พัฒนาไม่ใช่ทำให้คนอื่น พอใจ อย่าให้ เสียงวิจารณ์ ทำให้คุณผิดหวังหรือ ถ อ ด ใ จ กับสิ่งที่คุณทำ ดีที่สุด แล้ว

เราไม่มีทางรู้หรอ กว่า คนที่กำลังทำดีกับเรา ในใจเขาคิดอะไรอยู่ สังคมใส่ หน้ากาก ใบหน้าอาบไปด้วย รอยยิ้ม เขาอาจซ่อน อะไรบางอย่าง ไว้ข้างหลัง

อย่าพึ่งให้ใจเกินร้อย อย่าให้ใครเอาความ แสแ ส ร้ ง มาแลกกับ ความไว้ใจของคุณ กว่า ลายจะออ ก กว่า หางจะโผล่ ต้องใช้ระยะเวลา ต้องดูให้นาน

คิดมาก ดีกว่า ไม่เคยจะคิด โลกสวยมากไป ระวังจะกลายเป็น โลกมืด ให้ไป เท่าทีได้รับ ใครดีมาก็ดีกลับ แบบเท่าเทียม

แต่ถ้าคบแล้วมีแต่ เสี ยกับเสี ย ไม่เคย ได้รับ ก็ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรไป แลก มันไม่คุ้ม คนมีล้ านคน ล้ านความคิด ล้านสติปัญ า ล้ านนิสัย จะให้ชอบอะไร เหมือน กัน ก็ คง เป็น ไป ไม่ ได้

ขอบคุณที่มา bit core tech com