กอดและบอ กตัวเอง อย่าไปคาดหวังอะไรจากใครไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเอง

กอดและบอ กตัวเอง อย่าไปคาดหวังอะไรจากใครไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเอง

ชีวิตเรามีสองด้านสเมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ทุกนต่างมีข้อจำกัด ด้วยกันทั้งนั้น

จงยอมรับเรียนรู้ และใช้เป็นบทเรียน เพื่อที่จะก้าวต่อไป

เมื่อชีวิตต้องพบกับความผิดหวังแพ้พ่ายเสี ยใจการมีใครสักคนให้อ้ อ มก อ ดอันอบอุ่นนับเป็นเรื่องสุดวิเศษซึ่ง

เราก็ไม่ได้บ อ กว่าอ้อมกอดจากคนพิเศษไม่สำคัญเพียงแค่อย ากก ร ะตุ้นเตือนไม่ให้หลงลืมไปว่า

แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้ อ มก อ ดอันแส นอบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัวมันคืออ้ อ มก อ ดของตัวเอง

ในวันที่รู้สึกเหงารู้สึกเเย่หรือทำเรื่องผิดพลาดในชีวิตก่อนที่จะม อ งหาอ้ อ มก อ ดจากใครลองหันมาให้พลังใจกับตัวเอง

ด้วยการก อ ดตัวเองบ อ กตัวเองว่าคนเราย่ อ มมีทั้งข้อดีและข้อเสี ยมนุษย์ทุกคนทำผิดพลาดได้เป็นเรื่องธ ร ร มดา

จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนก็คือตัวของเราเองเพราะต่อให้มีคนมาคอยก อ ดคอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่

แต่หากใจคุณยังท้อแท้ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไปคุณก็กลับมาโศ กเศร้ าเสี ยใจอีกอยู่ดีแต่พลังใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่างหากที่จะอยู่กับคุณตล อ ดทุกลมห า ยใจ

และหากอย ากให้อ้อมกอดตัวเองเป็นอ้อมก อ ดที่เข้มแข็งสร้างพลังบวกให้กับชีวิตได้ดีก็ต้องหมั่นสร้างพลังใจตัวเองซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีและเราขอนำมาบ อ กต่อดังนี้

รักในความเป็นตัวเองบ อ กกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้อเสี ยด้วยกันทั้งนั้นเช่นเดียวกับตัวเรา

ถึงจะมีข้อด้อยบ้างแต่เรายังมีดีในตัวเองเสมอถึงจะทำผิดพลาดไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอ

ทบทวนเรื่องดีๆที่ผ่านมาหากเจอเรื่องราวผิดหวังจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆในชีวิตตัวเองให้ล อ งม อ งย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆ

หรือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมามันจะช่วยปลุกพลังความมั่นใจและต อ กย้ำกับตัวเองได้ว่าคุณมีดีคุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน

มองโลกในแง่ดีเข้าไว้การคิดถึงเรื่องต่างๆในแง่ดีจะทำให้จิตใจมีพลังหัวใจเบิกบานมีความสุขอยู่เสมอ

และต ามกฎแห่งการดึงดูดบ อ กไว้ว่าสิ่งต่างๆจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันดังนั้นหากคิดดีทำดีเสี ยอย่างคนดีๆเรื่องดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอ น

เราต้องรักตัวเองแล้วเราจะไม่พังคนรักตัวเองจะไม่ทำร้ า ยตัวเองจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในอะไรที่มัน

ไม่ดีถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่อย ากเห็นตัวเองลงไปจมกับอะไรที่ไร้ประโยชน์หรือจมกับความทุ กข์

วันนี้เรามี 19 ข้อคิดให้กำลังใจตัวเองในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาเพื่อชีวิตที่ดีที่สุดในแต่ละวันเพื่อให้ตัวเองมีความสุขสดใสและมีชีวิตที่ยืนย าว

1 อย่าเป็นคนเก่งที่แล้งน้ำใจแต่จงเป็นคนธ ร ร มดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว

2 คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้งแต่คนฉลาดคือผู้ที่ออ กห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้น

3 ก ร ะจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง

4 คนอื่นไม่ให้โอ กาสเรายังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอ กาสตัวเอง

5 ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าแม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่องและคนฉลาดที่สุดก็ยังโง่ในหลายเรื่อง

6 ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไปที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน

7 มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเย อ ะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว

8 คนที่ไม่เคยหิวย่ อ มไม่ซาบซึ้งรสของความอิ่ม

9 คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ทำในสิ่งที่อย ากทำไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอย ากให้ทำ

10 หลังพ ายุผ่านไปฟ้าย่ อ มสดใสเสมอ

11 ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวย่ อ มห อ มหวานกว่าเดิม

12 ไม่มีอะไรเสี ยเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต

13 ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไปแต่จงท่ อ งให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง

14หัวใจของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายหากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่า

15 ปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นยินดีกับสิ่งที่ได้มาและย อ มรับกับสิ่งที่เสี ยไป

16 คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่างแต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำ

17 มีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลัง

18 อันตร ายที่สุดของชีวิตคนเราคือ การคาดหวังอย่าย อ มแพ้ถ้ายังไม่ได้พย าย ามอย่างเต็มที่

เหตุผลของคนๆหนึ่งอาจไม่ใช่เหตุผลของคนอีกคนนึงถ้าคุณไม่ลองก้าวคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไร

19 อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแ คร์สายต าใครตราบใดที่เรายังห า ยใจด้วยจมูกของเราเอง

ขอบคุณที่มาteenmthai