ชะต าเปลี่ยน พ ลั งบุ ญ ห นุ นนำ ให้ชี วิ ตรุ่งโรจน์ ร ว ย ไปจน แ ก่

ชะต าเปลี่ยน พ ลั งบุ ญ ห นุ นนำ ให้ชี วิ ตรุ่งโรจน์ ร ว ย ไปจน แ ก่

วันนี้ได้ทำนายไว้ว่า3ร าศีแรง3โลก รับพลังบุญหนุนพลัง ด วง ด วงเป็น1ร ว ย ที่1เป็น1ในโลกได้แ ก่

ร าศีเมถุน

ชาวเมถุนลักษณะทั่วไปเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวปรู๊ดปร๊าดบริหารเวลาเก่งเวลาของเขาเป็นเงิน

เป็นทองไปหมดชาวเมถุนเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเฉยต้องหยิบจับหาอะไรทำอยู่เรื่อยจะคอยศึกษาหาความรู้ใหม่ใส่ตัวอยู่

เสมอชาวเมถุนเป็นคนธาตุลมเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถในการ

สื่อสารการพูดจาที่ดีน่าฟังเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์หัวไวและเป็นคนร่าเริงแต่มีข้อเสียคือมักจะอย า กทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันจนบางครั้งทำไม่ได้ดีซักอย่าง

ทำอะไรรวดเร็วจนบางครั้งสะเพร่าหรือหลงลืมอะไรง่ายและเป็นคนหัวดื้อรั้นไม่ฟัง

เหตุผลใครนักถ้าคิดจะฮึดต่อต้านคัดค้านขึ้นมาแล้วชาวร าศีเมถุนนี้จะค้านแบบหัวชนฝาไม่ฟังใครทั้งนั้นเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง

ร าศีธนู

ลักษณะทั่วไปชาวร าศีธนูโดยทั่วไปเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงแต่ก็เป็นคนจิตใจดีรักอิสระรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ

เชื่ อถือในเหตุผลซื่อสัตย์สุจริตใจบุญสุนทานลึกใจร้อนทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอ ก ทันใจไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่

ชาวร าศีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดีฉลาดมองคนได้ชัดเจนรู้ด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็ บเงียบเอาไว้คนเดียว

โดยไม่ปริปา กออ ก มามักเป็นคนที่แสดงออ ก ว่าอะไรก็ว่าต ามกันไม่ค่อยขัดใจใครในเ รื่ อ งเล็กน้อยพูดจาสุภาพมีนิ สั ยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่น

ร าศีเมษ

ลักษณะทั่วไปชาวร าศีเมษเป็นคนธาตุไฟเป็นคนจิตใจดีจิตใจกว้างขวางรักเพื่อนฝูงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีชอบการผจญภั ย

แต่ก็มีข้อเสียคือมักโมโหง่ายคนที่เกิ ด ในร าศีนี้มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างร้อนบางครั้งฉุนเฉียวง่าย

และไม่สามารถจะอดทนหรืออดกลั้นอะไรได้นานบางครั้งใช้เงินใช้ทองไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังถ้าอย า กได้อะไรจริงก็ซื้อทันที

ถ้ามีเงินอยู่ในมือบางทีก็ชอบทำอะไรง่ายไม่พิถีพิถันชอบความตรงไปตรงมารักใครรักจริงถ้าถือ

เป็นเพื่อนแล้วชาวร าศีเมษจะเป็นเพื่อนที่ดีมา กคิดถึงและแบ่งปันให้เพื่อนฝูงอยู่เสมอชาวราษีเมษจึงเป็นคนที่น่าคบและน่ารักไม่มีเสแสร้งแกล้งมารย าใด

ร าศีตุลย์

ลักษณะทั่วไปชาวร าศีตุลย์เป็นคนที่รักสันติรักความสามัคคีเป็นคนใจกว้างยุติธรรมมีเหตุผลยอมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่าง

ในหลายมุมมองชาวร าศีตุลย์เป็นบุคคลที่เรียบร้อยชอบความเรียบง่ายเป็นพื้นฐานไม่ชอบการมีพิธีการมา กมายยุ่งย า ก

ชอบเก็ บตัวชอบคิดฝันที่จะทำอะไรที่ผลประโยชน์แก่ตัวเองชาวร าศีนี้ไม่เป็นพิ ษเป็นภั ยกับใครจะพย าย าม

ไม่พูดจาที่ทำให้ใครไม่พอใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอ ก เห็นใจผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ย า กบางที

เป็นคนเงียบกว่าปกติพูดน้อยบางครั้งคิดมา กจนไม่พูดไม่จากับใครเก็ บกดเอาเ รื่ อ ง

นั้นไว้ในใจเพียงผู้เดียวเนื่องจา กเขามีเหตุผลดีหา กใครไม่มีเหตุผลด้วยแล้วชาวร าศีตุลย์ก็ไม่อย า กคบค้าสมาคมด้วยเลย

ที่มา me i d e a