คนที่นอกใจ ไปมีเล็กมีน้อย ไม่มีความซื่อสัตย์ จะไม่มีวันเจริญ

คนที่นอกใจ ไปมีเล็กมีน้อย ไม่มีความซื่อสัตย์ จะไม่มีวันเจริญ

แฟนที่ดี ไม่ต้องหวานกันทุกวันก็ได้ ขอแค่ คอยเอาใจใส่ดูแล ไม่โกหก ไม่นอ ก ใจ แค่นี้ก็เป็นแฟนที่ดีได้แล้ว

คนที่มีศีล มีก ร ร มดี ใช้หลักธรรมคำสอนนำชีวิต มักจะตั้งคำถามเสมอว่า ทำไมคนทำไม่ดี เขาจึงไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาป แต่พอได้ลองศึกษาธรรม

และครูบาให้ความรู้ เมื่อนั้นจึงได้คำตอบในแบบที่ตัวเองเข้าใจว่า “ก็เพราะเขาผ่านการคิด วางแผน เตรียมการนานแล้ว

ยกตัวอย่าง ชายที่ทิ้งลูกเมียที่อยู่กินมานาน เพื่อไปเ ส พกิเลสกับสาวรุ่นน้องที่ทำงานเดียวกัน เขาสองคนได้เริ่มต้นสัมพันธ์ในทางที่ผิด ผ่านการคิดวางแผน ตอบคำถามสังคม เมื่อทิ้งครอบครัวมาอยู่กินกัน เขาจะต้องประคองรักที่มากด้วยกิ เ ล ส ตั ญห าให้รอดพ้น

ตามหลักความจริง คนทั้งคู่ยังหลงยึดติดกันและกัน หลงรูป ยังไม่เห็นเนื้อแท้ของกันและกัน จึงมัวเมากับทุ กข์ และคิดว่านั้นคือสุขที่แท้จริง

แล้วทำไมเขาคิดไม่ได้

เขาคิดได้แต่เลือ ก ที่จะทำต่อ เพราะหลงเ ส พกิเลสตั ญ หา หน้ามืดตามัว หลงรสกามที่นำไปสู่ความทุ กข์ทั้งปวง เมื่อถึงจุดอิ่มตัว เขาทั้งคู่จะเห็นความจริง

เคยทอดทิ้งใคร เขาจะถูกทอดทิ้งบ้าง เคยเป็นผู้แย่งมาได้ จะกลายสภาพถูกกระทำบ้าง เคยพลัดพรากคอบครัวคนอื่น เขาจะถูกกระทำบ้าง เคยพรากพ่อลูกออ ก จากกัน ก ร ร มร้ า ยจะตามเล่นงานให้ต้องสู ญเสียบ้าง

เวลานี้ยังสุขล้นกับทุ กข์ที่ยังเ ส พ ยังใหม่อยู่ จึงไม่เห็นก ร ร ม คิดแต่เพียงอย ากสุขในนาทีพอ แต่ลืมคิดไปว่า มันคือ ก ารก่อเวรสร้างก ร ร มใหม่ ทั้งๆ ที่ก ร ร มเก่าที่ติดตัวมาหลายภพชาติยังไม่ได้ชดใช้

คนเหล่านี้ไม่มีวันเจริญ เพราะความอย าก มักมากของตัวเอง เมื่อเขาเจอลูกเมียใคร สามีใคร จึงอย ากได้ อย ากมี อย ากครอบครอง สุดท้ายเขาก็ต้องหาใหม่ หาหล่อ หาดี หารวยกว่าจนได้

คนไม่ดีอยู่ด้วยกันเพราะศีลเสมอกัน เขาเ ส พแต่กิเลสดำมืดเหมือนกัน จึงอยู่กันได้นาน แต่สุขเพียงครู่เดียว ทุ กข์ย าวนาน แม้ย ามหลับและย ามตื่น เมื่อต ายไปนรกภูมิยังต้องตามตัว แล้วอย่างนี้จะเรียกสุขได้อย่างไร

กลับตัวกลับใจเสีย อย่าสร้างทุ กข์ให้คนอื่น อย่ามั่นหน้าว่าสาวกว่า สวยกว่า เก่งกว่าเขาจึงเลือ ก อย่ามั่นใจว่าเงินมาก สาวจึงหลง อย่าหลอ ก ตัวเองว่าคนใหม่จะใช่กว่าเสมอไป เพราะมุมมืดในตัวเรา ความไม่ดีในตัวเราเขายังไม่เห็น

หลงรูปมักได้รูป แต่ไม่ได้ใจ และมักตามมาด้วยทุ กข์และก ร ร ม ที่ทำไว้กับคนอื่น รออยู่เบื้องหน้า

คนรักที่ดีที่สุด ไม่ใช่คนสวย หล่อ รวย แต่คือคนที่ไม่รู้จักพอและไม่นอ ก ใจแค่นั้นเอง

ที่มา เห็นทุ กข์เห็นธรรม