คืนนี้ อย่าพลาดชม ฝนดาวตก เเรกของปี 2 5 6 3

คืนนี้ อย่าพลาดชม ฝนดาวตก เเรกของปี 2 5 6 3

ดาวตกเกิดจากสะเก็ดดาว ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของดาวหางและดาวเคราะห์น้อย เคลื่อนเข้าสู่บรรย ากาศโลก หากสังเกตจากสถานที่ซึ่งท้องฟ้ามืดสนิท ไม่มีเมฆหมอก แสงจันทร์

และแสงไฟฟ้ารบกวน โดยทั่วไปสามารถมองเห็นดาวตกบนท้องฟ้าได้เฉลี่ยราว 6 ดวงต่อชั่วโมง

ดาวตกที่สว่างมากเรียกว่าลูกไฟ (fireball) หากระเบิดเรียกว่าดาวตกชนิดระเบิด (bolide) ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดเสียงดัง

เส้นทางที่สะเก็ดดาวจำนวนมากเคลื่อนที่เป็นสายไปในแนวเดียวกันในอวกาศเรียกว่าธารสะเก็ดดาว (meteoroid stream)

แรงโน้มถ่วงของวัตถุต่าง ๆ ในระบบสุริยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเคราะห์ ส่งผลรบกวนต่อธารสะเก็ดดาว

เมื่อโลกเดินทางฝ่าเข้าไปในธารสะเก็ดดาว ซึ่งเกิดขึ้นหลายช่วงของปี จะทำให้เห็นดาวตกหลายดวงดูเหมือนพุ่งออกมาจากบริเวณเดียวกันบนท้องฟ้า

ซึ่งเป็นมุมมองในเชิงทัศนมิติ ลักษณะเดียวกับที่เราเห็นรางรถไฟบรรจบกันที่ขอบฟ้า เรียกปรากฏการณ์ที่เห็นดาวตกดูเหมือนพุ่งมาจากจุดเดียวกันนี้ว่าฝนดาวตก (meteor shower)

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก สำหรับใครที่ชื่นชอบการดูดาว ในวันที่ 3 มกราคม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน

หรือ สดร เปิดเผยว่า คืนวันนี้ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้าวันที่ 4 มกราคม 2563 จะเกิดปราก ฏการณ์ฝนดาวตกควอดรานติดส์ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยศูนย์กลางการกระจายอยู่บริเวณระหว่างกลุ่มดาวคนเลี้ยงสั ต ว์และกลุ่มดาวมังกร ทั้งนี้ ฝนดาวตกควอดรานติดส์ มีอัตราการตกสูงสุด 120 ดวงต่อชั่วโมง สามารถมองเห็นได้ด้วยต าเปล่าทั่วประเทศ เนื่องจากช่วงนี้ไม่มีแสงจันทร์รบกวน

สำหรับฝนดาวตกดังกล่าว เกิดจากเศษอนุภาคที่เหลือจากดาวเคราะห์น้อย 2003 อีเอช 1 ที่เคลื่อนผ่านวงโคจรโลก เมื่อโลกใกล้บริเวณดังกล่าวจะดึงดูดเศษหินและฝุ่นเข้ามาเผาไหม้ในชั้นบรรยๅกาศจนเกิดเป็นลำแสงที่งดงาม

ในรอบปีมีฝนดาวตกหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะและจำนวนความถี่แตกต่างกันต ามแต่องค์ประกอบและความเร็วของสะเก็ดดาว ฝนดาวตกบางกลุ่มอาจมีเพียงไม่กี่ดวงต่อชั่วโมง

แต่ก็ยังเรียกว่าฝนดาวตก ดาวตกจากฝนดาวตกสามารถปรากฏในบริเวณใดก็ได้ทั่วท้องฟ้า แต่เมื่อลากเส้นย้อนไปต ามแนวของดาวตก

จะไปบรรจบกันที่จุดหนึ่ง เราเรียกจุดนั้นว่าจุดกระจาย radiant ชื่อฝนดาวตกมักตั้งต ามกลุ่มดาวหรือดาวฤกษ์ที่อยู่บริเวณใกล้จุด ก ร ะ จ า ย