อย่าเนรคุณคนที่ช่วยเราในย ามลำบากตอบแทนเขาไม่ได้ก็อย่าไปแว้งกัดเขา

อย่าเนรคุณคนที่ช่วยเราในย ามลำบากตอบแทนเขาไม่ได้ก็อย่าไปแว้งกัดเขา

คน8ประเภทอย่าคบอย่าช่วยถอยห่างได้เป็นดี

บางครั้งเราก็ต้องคัดเลื อ กคนที่จะเข้ามาในชีวิตทั้งเพื่อนสังคมที่อยู่คู่ชีวิต ซึ่งคนบางประเภทก็ไม่ควรคบหาด้วยไม่ควรให้ความช่วยเหลือ

คนบางประเภทก็ดีจนใจห ายอย ากมีไว้เยอะๆซึ่ง8อย่างนี้ ล้วนเป็นคำแนะนำและแนวทางให้ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

8 คนไม่น่าคบ ระมัดระวังในการคบเพื่อน

1 คนคดที่ ตี หน้าซื่อเป็นคนดี

2 คนที่พูดเท็จเป็นไ ฟ

3 คนช่างยุแยงให้แต กแยก

4 คน อ ก ตั ญ ญู

5 คนที่มีใจคิดแค้ น

6 คนที่จมอยู่ในกิเล สตั ณห า

7 คนที่ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง

8 คนเนรคุณ

8 คนที่คุณไม่ควรลืมคนประเภทนี้คุณไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1 ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือย าม เ ดื อ ด ร้ อ น

2 ไม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

3 ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดู

4 ไม่ลืมบุญคุณสามีกับภรรย าผู้ร่วมทุ กข์

5 ไม่ลืมบุญคุณพี่น้องช่วยประคอง

6 ไม่ลืมผู้รู้ชี้แนะนำทาง

7 ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติฟ้าดิน

8 ไม่ลืมบุญคุณเพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

อย่าเนรคุณคนที่ช่วนคุณในเวลาลำบากถ้ายังทดแทนบุญคุณไม่ได้ก็อย่าไปแว้งทำไม่ดีใส่เขาเลย

น้ำใจและการตอบแทนแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลื อ กำหนด

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน พูดถึงเรื่องของ“น้ำใจคน”ทำให้นึกถึงประโยคที่เคยเห็นคนโพสในเฟสบุ๊กว่า

อย่าจำว่าเราทำดีกับใครแต่ให้จำว่าใครทำดีกับเรา

พูดน่ะมันง่ายแต่ทำน่ะมันย ากนะไอ้เรื่องที่จะห้ามหรือสั่งตัวเอง ให้จำหรือไม่ให้จำอะไรเอาจริงๆทีแรกผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคนี้

เท่าไหร่นักทำไมเราถึงต้องไม่จำว่าเราทำดีกับใครล่ะก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องดีๆจริงมั๊ย

อย่าเนรคุณคนที่ช่วนคุณในย ามลำบากถ้ายังทดแทนบุญคุณ ไม่ได้ก็อย่าไปแว้งกัดเขาเลย

แต่ตอนนี้กลับคิดว่าลืมๆมันซะบ้างก็อาจจะดีกว่าเพราะถ้าในวันนึง ที่คุณเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแล้วคนที่คุณเคยมีน้ำใจต่อเค้าเคยช่วยเหลือเค้า

เค้าไม่หยิบยื่นน้ำใจให้คุณไม่ช่วยเหลือคุณทั้งๆที่สามารถหยิบยื่นน้ำใจ

สามารถช่วยเหลือคุณได้คุณอาจจะจุก จนพูดไม่อ อ กเลยเชียวล่ะซ้ำร้ า ยกว่านั้น

หากคุณพูดถึงเรื่องที่คุณเคยช่วยเค้าไว้เมื่อย ามเดือดร้อนคุณพูดถึงเรื่องที่คุณเคยมีน้ำใจให้เค้า

คุณอาจจะกลายเป็นคนลำเลิกบุญคุณหรือเป็นคนทวงบุญคุณทันที

เรื่องทำนองนี้ผมก็เคยเจอกับตัวเองมาแล้วและยอมรับว่าทำใจย ากอยู่ที่จะไม่รู้สึกอะไร

บางครั้งเราก็อย ากเปลี่ยนมาเล่นบทเป็นผู้รับบ้าง ไม่ใช่เล่นแต่บทผู้ให้แต่เรื่องนี้ได้สอนให้ผมรู้ว่า

1 อย่าคาดหวังการสำนึกคุณจากคนอื่นแต่จงมีสิ่งนี้ในตัวเอง

2 เวลาที่ใครทำอะไรหรือให้อะไรเรามาเราจงตอบแทนเค้า เท่าที่เราจะทำได้เมื่อมีโ อ กาสโดยไม่ต้องรอให้เค้าร้องขอ

3 การแบ่งปันน้ำใจจงให้แด่คนที่คู่ควรจะได้รับ

ขอบคุณงที่มา chit in