ต้นปีชะต าเปลี่ยน ร ว ยเป็น ก อ บเป็น กำ เพื่อนบ้านอิ จฉ า เงิ นเหลือใช้

ต้นปีชะต าเปลี่ยน ร ว ยเป็น ก อ บเป็น กำ เพื่อนบ้านอิ จฉ า เงิ นเหลือใช้

ดว งเปลี่ยนฟ้าเปิดส่งเกิ ดผลลัพธ์ให้มีโชคตั้งแต่ 30 มกร าคม ฟ้าเปิด ชะต า

คนที่เกิดทั้ง 3 วันนี้เป็นชะต าของคนที่ดว งรว ย จะได้พบเจอจะได้รับ มีโ อ กาสสูงม า กที่จะได้รับโชคในเ รื่ อ งของการ เ สี่ ย ง ทาย

รับเงินเป็นกอบเป็นกำ คนเกิดวันอาทิตย์

ดว งชะต ามักจะพาลพบคนไม่ดีซะม า ก พรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดี ให้ร ะวั งเ รื่ อ งการคบกันให้ม า ก

โบร าณท่านว่าคบคนพ าลคนพ าลพาไปหาผิ ด แยกให้อ อ กระหว่างเพื่อนกับงาน

ไม่งั้นชะต าชีวิตท่านเจริญย า ก ร ว ยย า กบ อ กเลย เพร าะดว งท่านโดยปกติ

ห า กพบพ าลเพื่อนดี จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีอยู่แล้ว อย่ าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำผิ ด

ลึกท่านเป็นคนจิตใจดี ไม่ค่อยมีอั นตร า ยต่อใคร จริงใจกับเพื่อนฝูง ชะต าชีวิตจะรว ยได้

ต้องผ่านความลำบ า กหลายครั้ง เป็นบททดสอบ สุ ขภา พร ะวั งเ รื่ อ งการกินและน้ำหนักไว้หน่อย

อาจทำให้ป่ ว ยไม่สบายได้ ช่วงเวลาตั้งแต่ บ่าย 30 มกร าคม – 16 กุมภาพันธ์ 63 เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปี มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จ า กตัวเลข

มีเกณฑ์จะได้ร างวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายสิบล้านบาท ห า กนำร างวัลที่ได้ไปขาย

ก็จะเอาไปปลดห นี้ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อรถ และเอาเงินตั้งตัวทำธุรกิจเล็กได้เลย

ลุ้นโชคจ า กสล า กให้ซื้อกับหญิงแก่ผิวดำแดงที่มาเร่ขายใกล้ร้านทอง

จะถูกโฉลกกับ ด วงคุณม า ก มีเกณฑ์รับทรัพย์จ า กเลขเป็นหลายล้านบาท

รับเงินเป็นกอบเป็นกำ คนเกิดวันอังคาร

ดว งชะต าเป็นคนอาภัพเ รื่ อ งญาติพี่น้องไปขอความช่ ว ยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้

แต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบมาเบียดเบียนมายืมมาขอ ทั้งที่ตอนเร าลำบ า ก

บ า กหน้าไปหาไปขอความช่ ว ยเหลือ ไปยืมกลับพูดจาเสี ยดสีแขวะเร าอย่ างไม่ใยดี

อย่ างกับไม่ใช่ญาติ ช่วงชีวิตจะสบายได้ต้องลำบ า ก 3 ครั้ง และจงร ะวั งให้หนัก

ท่านดว งจ า กไม่เคยมี วันหนึ่งกลับมีขึ้นมามักจะใช้เงินไม่เป็นเหมือนที่เขาว่าสิบล้อถูกห ว ย

ให้ร ะวั งนิ สั ยเหลิงตัวเองให้ดี ตอนมีไม่รู้จักเก็บจักออม มีกี่ล้านก็ไม่เหลือ

ช่วงเวลาตั้งแต่ บ่าย 30 มกร าคม – 16 กุมภาพันธ์ 63เป็นต้นไป

คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จ า กตัวเลขมีโ อ กาสได้รับร างวัลหลายแสนบาท

รับเงินเป็นกอบเป็นกำ คนเกิดวันพฤหัส

ดว งชะต าคนเกิดวันนี้จะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ เพร าะดว งท่านขึ้นอยู่กับป า กเลย

ป า กท่านสามารถพาท่านรว ยและป า กท่านก็สามารถพาท่านจนได้เลยเหมือนกัน

ด้ ว ยนิ สั ยเป็นคนตรงซื่อไม่ได้คิดอะไร พอไปคุยเจรจากับใครเขาก็มักพูดตรงพูดความจริง

ซึ่งความจริงที่เอ่ยอ อ กไปนั้น คนที่ฟังอาจรับไม่ได้ ไม่พอใจเอาได้ ยิ่งถ้าคนที่เร าคุยด้ ว ยเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้า

ที่ให้คุณให้โท ษในเ รื่ อ งหน้าที่การเงินเ รื่ อ งเงินดาวน์เงินเดือน ท่านจะลำบ า กเอาได้

ฉะนั้นร ะวั งคำพูดตัวเองให้ม า ก คนเกิดวันนี้ส่วนม า กจะรูปร่ า งหน้าต าดี

แต่อาภั พจะรว ยจะสบายต้องย้ายที่อยู่ เพร าะอยู่บ้านเกิดที่เดียวจะเจริญย า ก ต้องไปมากับอีกที่ ชีวิตถึงจะเจริญ

ชะต ามักดลให้พบเจอผู้คนม า กหน้าหลายต า เจ้าชู้ร ะวั งเ รื่ อ งไปผิ ดผัวผิ ดเมียคนอื่น

ช่วงเวลาตั้งแต่ บ่าย 30 มกร าคม – 16 กุมภาพันธ์ 63 เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน

มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จ า กตัวเลข และการร่วมลุ้นโชค จ า กการ ตั ดฉล า กส่งลุ้นร างวัล มีเกณฑ์จะได้ร างวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายล้านบาท