ท่าจับมือถือบอ กนิสั ยในตัวคุณได้

ท่าจับมือถือบอ กนิสั ยในตัวคุณได้

ต้องยอมรับว่าสังคมเร าในทุกวันนี้นั้น โทรศัพท์มือถือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิ ตแล้ว

ถ้าวันไหนไม่ได้เล่นก็จะรู้สึกหงุ ดหงิ ดมาก ต ามข่าวสารในโล กโ ซเชี ยลไม่ทัน

เหมือนคุณถูกตัดข า ดจากสังคมไปเลย แล้วแต่ละคนจะมีท่าทางการจับมือถือที่ต่างกัน

วันนี้เร าจะพาไปดูการจับ มื อถื อที่บ่งบอ กถึงนิสั ยของเร าได้ ไปดูกันเลย

ท่าจับ แบบที่ 1

นิสั ยที่ซ่อนไว้

ลึกๆ แล้วคุณเป็นคนที่แอบเรียกร้องอยู่เสมอ คุณปร ารถนาที่จะถูกปกป้อง ถูกปรนนิบัติ ถูกดูแลเอาใจใส่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องด้วยความจริงใจด้วย คุณชอบความรู้สึกที่ว่าได้รับการยอมรับ

แต่บางครั้งคุณก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ดีเกินไป ไม่ค่อยต่อต้านหรือแข็งข้อ กับใคร จึงมักถูกใช้ประโยชน์อยู่บ่อยๆ การจะชนะใจคุณได้นั้นไม่ใช่เรื่องย าก เพียงแค่อีกฝ่ายซื่อสัตย์กับอารมณ์ของคุณเท่านั้น

นิสั ยด้านความรัก

คุณไม่ค่อยแสดงออ กเท่าไหร่ หรือไม่ก็เพร าะแสดงออ กไม่เก่ง ถ้าอีกฝ่ ายเดาใจคุณ ก็ไม่สามารถเดาใจได้ถูกหมด ถ้าอีกฝ่ายสังเกตได้ว่าสิ่งที่คุณชอบมากมีสามอย่าง แต่จริงๆ แล้วมัน

มีห้า เพร าะคุณเป็นคนไม่ค่อยตรงไปตรงมากับความรู้สึก และแสดงออ กมาได้น้อยกว่าที่ตัวเองรู้สึกจริงๆ คุณเป็นคนปิดบังตัวเอง ไม่ใช่ว่าอย ากซ่อน หรือไม่ มี อาร มณ์ แต่เป็นเพร าะคุณทำเพื่อความรักต่างหาก เลยไม่ยอมแสดงออ กมา

ท่าจับ แบบที่ 2

นิสั ยที่ซ่อนไว้

คุณไม่ใช่คนธร รมดา ชิลๆ เลยสักนิด ถึงบางครั้งอาจจะดูเหมือนก็เถอะ แต่ที่จริงแล้วคุณน่ะรู้ดีว่า ใครดีกับคุณ แล้วใครที่แย่กับคุณ คุณ สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงเรื่องความรัก

ถ้าคุณรักใครจะรักมาก แล้วถ้าเก ลีย ด ใครก็จะเกลียดมากด้วย อีกอย่างบางทีคุณอาจจะเป็นคนปากไวมากไปหน่อย ทั้งที่ความจริงแล้วคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบที่พูดไป โดยลึกๆ แล้วคุณปร ารถนาให้โลกนี้สวยงาม มีแต่ความสุข

นิสั ยด้านความรัก

อย่างที่บอ กว่าคุณเป็นคนรักใคร รักจริง ถ้าเกลียดแล้วก็จะเกลียดมาก จนอาจจะเรียกว่าแค้นได้เลย ฉะนั้นในเรื่องของความรักหากคุณได้ลองรักใครและได้เชื่อใจใครสักคนแล้ว คุณจะเชื่อเขาคนนั้นจนสุดหัวใจ

จนบางครั้งหากเกิดการผิดหวัง มันก็จะทำให้คุณเจ็บมากกว่าคนอื่น แต่คุณก็มีพลังในการป้องกันตัวเองสูง หากเมื่อคุณโดนทำร้ า ยมาสักครั้งแล้ว คุณจะจดจำไปอีกนาน และตั้งใจอย่างแรงกล้าว่า

จะไม่มีวันโดนทำร้ า ยซ้ำสองอีก ถ้าจะทำให้กลับไปเชื่อใจได้อีกล่ะก็ ย ากเห็นแบบนี้แล้วคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญ กับความรู้สึกสุดๆ หากคุณตกหลุมรักใครแล้วจะยอมเสียสละทุกอย่าง เพร าะคุณเป็นคนรักแสนดี ที่หาได้ย าก

แบบที่ 3

ท่าจับ นิสั ยที่ซ่อนไว้

สำหรับใครที่ตรงกับข้อนี้ คุณเป็นคนที่แอบป๊อดอยู่หน่อยๆ เป็นคนที่บางครั้งก็ไม่กล้าเสี่ยง จริงๆ แล้วอย ากจะทำแต่ก็กลัวผิดหวัง กลัวเจ็บปวด อย ากจะขึ้นที่สูงแต่ก็กลัวตกลงมา

เพร าะเหตุนี้คุณเลยเป็นคนที่ต้องการกำลังใจมากเป็นพิเศษ สิ่งที่คุณต้องการจึงไม่มีอะไรเทียบเท่าความเข้าใจ ดังนั้นคุณจึงอย ากจะเจอใครสักคนที่เข้าใจคุณ จริงใจกับคุณ และชอบตัวตนของคุณจริงๆ

นิสั ยด้านความรัก

ความทรงจำที่เจ็บปวด มันย ากที่จะทำให้คุณนั้นลืมเลือนไปได้ คุณจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะลังเล ซึ่งจริงๆ แล้วคุณปร ารถนาอย ากให้มีคนอยู่ข้างๆ แต่จิตใต้สำนึกกลับสั่งตัวเองไม่ให้ทำแบบนั้น เพร าะคุณมักจะรักอีกฝ่ายมากเกินไป จนไม่อย ากให้เขาเกลียด ถึงแม้คุณจะรักมากๆ

และจริงๆ แล้วอย ากจะใกล้ชิดคนที่คุณรักตลอดเวลา อย ากให้เขาเอาใจใส่มากกว่านี้ อย ากให้เขาทำให้คุณรู้สึกดีมากกว่านี้ แต่การแสดงออ กของคุณก็อาจจะออ กมาเป็นว่า ทำเหมือนไม่ได้สนใจ ให้อีกฝ่ายคิดว่าคุณน่ะ ยังไงก็ได้ เพียงเพร าะว่ากลัวจะต้องเจ็บปวดอีก

ท่าจับ แบบที่ 4

นิสั ยที่ซ่ อนไว้

บ่อยครั้งที่คุณมักจะเลือ กที่จะอยู่เงียบๆ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องแย่ เพร าะมันถือเป็นด้านที่อบอุ่นของคุณ คุณดูเป็นคนชิลล์ๆ สบายๆ ไม่ชอบมีปัญหา ยอมที่จะเสียสละ ไม่ชอบให้ใครได้รับความเจ็ บป วด สิ่งที่คุณต้องการคือ การอะลุ่มอล่วย การทำต ามความฝัน และขอคนที่เข้าใจคุณก็พอ

นิสั ยด้านความรัก

คุณไม่ชอบอะไรที่มันเวอร์วัง อึกทึก ไม่ชอบเรื่องอะไรที่มันจะกล า ยเป็นปัญหาใหญ่ หรือต้องปรับตัวใหม่บ่อยๆ ดังนั้นคุณจึงชอบบร รย ากาศสบายๆ ที่ตัวเองคุ้นเคยดีอยู่แล้ว

สำหรับเรื่องความรักก็เหมือนกัน คุณมีจุดอ่อนที่เป็นคนขี้ใจอ่อน แม้จะถูกทำร้ า ยมาแล้ว แต่แค่คนรักยอมขอโ ท ษ คุณก็อดไม่ได้ที่จะบอ กว่าไม่เป็นไร แล้วโดยอย่างยิ่งคุณไม่ชอบเห็นน้ำต า พอเห็นใครร้องไห้ ก็จะสงสารและให้อภั ยเสมอ

ที่มา tn e w