6 ข้อเสีย การที่เราเป็นคน ใจดี มีน้ำใจ ไปช่วยเขา จนตัวเองเดือดร้อน

6 ข้อเสีย การที่เราเป็นคน ใจดี มีน้ำใจ ไปช่วยเขา จนตัวเองเดือดร้อน

คนทุกวันนี้ ดีม ากก็ไม่ดี ไม่ดีเลยก็หาว่าแล้งน้ำใจ ไม่ช่วยเหลือคนอื่น การที่เราดีกับคนอื่น มันก็ดี อย่างน้อยๆ ก็ทำให้เรารู้ว่า เขาคนนั้นคิดกับเราแบบไหนกันแน่ สมควรที่จะคบต่อไปไหม

การช่วยคนอื่น ช่วยได้ แต่ต้องรู้จักขอบเขต ไม่ใช่ทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน เป็นทุกข์ เราอาจจะไม่ได้ ทุกข์เพียงคนเดียว ครอบครัวของเรา ก็ทุกข์ไปด้วย

อย่าคาดหวัง ว่าจะได้อะไรกลับคืนมาจ ากการเป็นคนดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิ ดหวัง ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยอ อ ก มา

ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผลก็กลับมาเป็นตัวเอง เวลามีน้อย ใช้ความดี มอบให้กับคนที่รักเราดีกว่า เป็นคนดีไม่ใช่ว่า จะ ไม่ทุ กข์ จะ ไม่ลำบ าก แต่คนดีจะไม่ทำให้ใคร ทุกข์และลำบ าก แม้เดินทางอย่างลำบ ากก็แน่ใจได้ว่า

จะเป็นทางเดินที่ขึ้นสูง ยิ่งทำให้จิตใจ ของตัวเองสูงขึ้น ยิ่งแข็งแกร่ง เป็นคนดี ไม่ใช่จะไม่ถูกทิ้ง ไม่ถูกลืม แต่คนดี จะไม่โกรธ

และให้อภัยได้ มีความดีอย่างไรก็ดีอย่างนั้น เหมือนด้านหลังของจาน ด้านหลังของจานถึง ไม่ได้ใช้งานและไม่มีใครเห็น เราก็ต้องล้างให้สะอาด ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดีต้องดีทั้ง ต่อหน้า และ ลับหลัง จงดีกับทุกคน แม้คนนั้นจะหย า บค า ย กับคุณก็ต าม ไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้น เป็นคนดีหรือไม่ แต่เพราะคุณเป็นคนดี ใครต่อใครมักถามว่า
ทำไมคนดีห า ย ากนัก แต่มีน้อยคนที่จะคิดได้ว่า เพราะคนส่วนใหญ่ พย าย ามหา ไม่ได้ พย าย ามเป็น เป็นคนดี

ใช่ว่าจะเป็นอมตะ ย่อมมีจ ากโลกไป เพราะเป็นธรรมดาของโลก เป็นสัจจะธรรมของทุกสิ่ง แต่ จะจ ากไปอย่างสง่างามทั้ง ความดี ไว้ให้คนพูดถึง

6 ข้อเสี ยจ ากการที่เราเป็นคนใจดีม ากเกินไป จนหวนกลับมาทำให้ตัวเองลำบ าก

1 เ สี ยความรู้สึกเมื่อหมดประโยชน์

คนบางประเภทก็มักชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิต เพื่อหวังเอาผลประโยชน์ จ ากความใจดีที่มีอยู่ จนสุดท้ายก็ได้กลับกลายเป็นว่า

บ่อยครั้งที่คนใจดีหลายคน อาจจะต้องกลายเป็นคนใจร้ า ย เพียงเพราะการถูกมองข้ามความสำคัญ เมื่อหมดผลประโยชน์กับคนบางคน

2 ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่อ อ ก

หลายครั้งกับการต้องนำตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์ที่ กลืนไม่เข้าและคายไม่อ อ ก เพราะไม่สามารถบ อ ก ปัด

หรือปฏิเสธความช่วยเหลือได้จนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและลำบ ากใจ แต่สุดท้ายแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะทำต ามใจตัวเองได้อย่างที่ต้องการได้อยู่ดี

3 ตกที่นั่งลำบ าก

เพราะความที่เป็น คนมีจิตใจ ดีม ากจนเกินไป จึงมักชอบหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง จนลืมมองความเป็นจริงหลายอย่างไปว่า

ข้อเสียของการได้มอบความช่วยเหลือ อาจเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเองและคนใกล้ชิด โดยการนำพาทุกคนไปตกอยู่ในที่นั่งลำบ าก และไร้ซึ่งการหลีกเลี่ยง หรือหลบหนีอะไรได้พ้น

4 คอยแก้ปั ญ หา ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย

ในบางครั้ง ความใจดีก็ทำให้เราต้องกลายมาเป็นคนที่คอยนั่งแก้ไขปั ญ หาให้กับคนอื่น ทั้งๆ ที่ตัวเองต่างก็ไม่ได้มีส่วนได้ หรือส่วนเ สี ยให้กับเรื่องราวเหล่านั้น

แถมยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่สามารถช่วยสร้างความหนักหนาให้กับหัวใจได้เป็นอย่างดี เพราะการต้องมานั่งคิด และแก้ไขปั ญ หาแทนคนอื่น โดยที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยแม้แต่นิด

5 เก็บการกระทำของคนอื่นมาคิดม าก

แง่ ร้ า ย ของการเป็นคนใจดีคือ มักกลายเป็นคนที่ชอบนำคำพูด รวมถึงการกระทำของคนรอบข้างมาคิดม าก จนเกิดเป็นความทุ กข์

และมักเป็นความคิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดีซ่อนอยูในนั้น จึงทำให้ต้องคอยเก็บการกระทำ ของคนอื่นมาคิดเล็กคิดน้อยอยู่เสมอ

6 ห่วงแต่ความลำบ ากของคนอื่นจนลืมตัวเอง

บุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทน เห็นความลำบ ากที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้ และคอยแต่จะอย ากยื่นมือ เข้าไปช่วยเหลือ คนใจดีบางคน

จึงมักชอบห่วงแต่ความลำบ ากของคนไกลตัว ม ากกว่าที่จะมองเห็นถึงความรู้สึกของ คนใกล้ตัว จนกลับกลายเป็นว่า ได้ลืมนึกถึงตนเองและครอบครัวไป

เห็นแบบนี้แล้ว ใน 6 ข้อนี้เพื่อนๆ มีแบบไหนกันบ้างคะ ถ้ามีม ากกว่า 3 ข้อแนะนำให้รีบหันกลับมาดูแลและรักตัวเองให้ม ากๆนะคะ เขาเห็นเราแค่ตอนเรามีประโยชน์เท่านั้น อย่าเชื่อใจคนอื่นม าก เพราะสุดท้ายก้มีแค่ตัวเราที่อยู่กับเราในย ามที่ลำบ ากค่ะ

ที่มา yak roo ka set