อยู่คนเดียวแบบมีความสุข ดีกว่ามานั่งทุ กข์เพราะผู้ชายไม่รู้จักพอ

อยู่คนเดียวแบบมีความสุข ดีกว่ามานั่งทุ กข์เพราะผู้ชายไม่รู้จักพอ

เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายๆคนคงเบื่อหน่ายกับชีวิตคู่ ที่ต้องต าม กันตลอดเวลา ความรักเกิดขึ้นจากคนสองคน และความเชื่อใจ ไม่ใช่วิ่งต ามกันไป กันมา จนไม่เป็นอันทำอะไรทั้งนั้น

นอกจากจะทำให้ไม่มีความสุขแล้ว ยังทำให้เสียเวลาชีวิตในแต่ละวันอีกด้วย บางทีอยู่คนเดียวแล้ว เรามีความสุขการมีชีวิตคู่

แล้วต้องทุ กข์อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีบางคนนั้น จะรู้สึกว่าตอนอยู่คนเดียวเป็นโสดนั้น พวกเขามีความสุขมากๆกับชีวิตโสดตัวคนเดียว

แต่พอตัดสินใจมีคู่หรือมีแฟนแล้ว ชีวิตกลับมีแต่ปัญ หาต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลาะกัน ไม่เข้าใจกันไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน

ต้องมานั่งคอยจับผิดต่างๆทำให้เกิดความรู้สึกว่า การมีคู่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปและทำให้

พวกเขาคิดถึงชีวิตตอนเป็นโสดมากกว่า เพราะบางทีการที่เราอยู่ตัวคนเดียว

เราสามารถทำอะไรก็ได้ต ามใจเรา โดยไม่ต้องปรึกษาหรือถามใครทำให้เรามีอิสระ

ในการใช้ชีวิตมากกว่าตอนมีคู่หลายคน จึงรู้สึกว่าบางทีการอยู่คนเดียวนั้น มีความสุขมากกว่า ตอนมีคู่นั่นเองเพราะฉะนั้น

ถ้าอยู่คนเดียวเป็นโสดแล้วมีความสุขก็อาจจะไม่จำเป็น ที่จะต้องหาใครมาเพิ่มความทุ กข์ให้ชีวิตเรา

ขอบคุณที่มา bo hat to