จงทำในแต่ละวันให้ดีขึ้น เพราะชีวิต สั้นลงทุกวัน

จงทำในแต่ละวันให้ดีขึ้น เพราะชีวิต สั้นลงทุกวัน

ชีวิตมีขึ้นมีลง ย ามขึ้นอย่าหลง ยามลงอย่าท้อ ชีวิตยังต้องเจออะไรอีกมากมาย ให้บอกกับตัวเอง ไว้เสมอว่า อย่านยอมแพ้

คุณค่าคุณก็หมด แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น คนดี ตราบใดที่คุณมีความดี คุณก็จะ มีคุณค่า ได้ตลอดไป

วันนี้มีสาระดีๆ มีคนเขียนไว้ดีมากๆ ค่ะ สละเวลาอ่า นซักนิดนะคะ

1 จำไว้ว่า ความทุ กข์ และ ความ เ จ็ บป ว ด ทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำส า ป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสอน

2 การ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การ หยุดทำ ในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการ หยุดทุ กข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

3 ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตกำลัง สั้นลง

4 วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน วิจัยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

5 อารมณ์ ลบ ทุกชนิด จะทำร้า ยเรา ก่อนที่จะทำร้า ยคนอื่นเสมอ ส่วนอารมณ์ บวก ทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

6 ไม่ว่า ภายนอก เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ ภายใน เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงหาวิธี รักตัวเอง ให้เจอ เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

7 การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ทำให้เรา พ้นทุ กข์ตลอดกาล แต่มันทำให้เรา เป็นทุ กข์นานน้อยลง

8 การ แก้ก ร รม ที่ดีที่สุด คือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตัวเอง

9 ความดีเล็ก ๆ ที่ทำไปนาน ๆ สุดท้ายอาจสร้าง ปาฏิหารย์ ให้ชีวิต

10 ไป ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น ปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

11 ไม่ว่าจะทุ กข์หนักหนาสา หัสสักแค่ไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า ใจ ของเราเอง

12 ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง ผู้ตื่น คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเ ค ร า ะ ห์ใจ ตัวเอง

13 ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ แต่มันเกิดจาก สิ่งที่คุณคิด ว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

14 ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

15 ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโ ก ร ธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุ กข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

16 เ ก ลี ย ดเขา เราทุ กข์ เมตตาเขา เราสุขเอง

17 คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใด ก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ ฉันนั้น

18 ความต า ย เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า เป็นเรื่อง อัศจรรย์

19 โปรดสังเกตุดูให้ดี ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ กข์ บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ พฤติก ร รม ของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

20 หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี เงิน วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ หน้าตา ดี วันไหนคุณแก่ลง จนหน้าตาไม่ดี

21 อย่าถือโ ท ษ โ ก ร ธคน ไม่คู่ควร อย่าตีตรวน ตนไว้ กับอดีต ชะตาเรา อย่าให้ใคร มาเขียนขีด อย่าเอาคำ ที่เหมือนมีด มากรีดใจ