ให้อภั ย มันคงง่าย ให้กลับไปคบ มันคง ย า ก

ให้อภั ย มันคงง่าย ให้กลับไปคบ มันคง ย า ก

การให้อภั ยคน นับเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ส่วนที่เหลือ เขาจะสำนึกหรือไม่ ก็คงต้องแล้วแต่เขา บุญใคร ก ร ร มมัน การให้อภั ย ไม่อาจเปลี่ยนแปลง อดีตได้ แต่การให้อภั ยนั้น อาจเปลี่ยนอนาคตได้

ความทุ ก ข์ มักตกอยู่กับคนที่มีความ เ ก ลี ย ด ผลก ร ร ม มันตกอยู่กับคนที่มีความ เ คี ย ดแ ค้ น

เราทุกคนมักมีความ เ ก ลี ย ด ความ เ คี ย ดแ ค้ น อยู่ในตัวและการที่เรานั้นไม่รู้จักให้อภั ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความทุ ก ข์

โดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่ไม่มีความทุ ก ข์ไม่มีก ร ร มคือคนที่ ไม่เ ก ลี ย ด และ ไม่เ คี ย ดแ ค้ น ใครทั้งนั้น

ใครที่ให้อภั ยได้ก่อนมักจะมีความสุขในชีวิตก่อนต่อจากนี้คือประเด็นสำคัญ การให้อภั ยไม่ได้หมายความว่าให้โ อ กาสให้อภั ย

ไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปคบกลับไปผูกมิตรคุณต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนว่าคำว่าให้อภั ยกับคำว่าให้โ อ กาสเป็นคนละส่วนกัน

การให้อภั ยคื อ การยกโ ท ษทางจิตใจของเราให้ต่อเขาต่อสิ่งที่เขาทำผิดต่อเราการให้อภั ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวที่เขาทำผิดนั้นจะเป็นอย่างไร

จะเ สี ยใจจะชดใช้จะรับโ ท ษหรือเปล่าเราไม่ต้องไปสนขอเพียงแค่ เรารู้สึกว่าให้อภั ยเขาได้เราจึงให้อภั ย

ถ้าหากว่าเราให้อภั ยเขาได้สิ่งที่เราได้นั่นคือไล่ความโ ก ร ธอ อ กไปจากตัวเราในบางครั้งเราไม่ให้อภั ยคนเพราะเราคิดว่าเราทำไม่ได้เพราะเขาไม่ควรได้รับการให้อภั ยแต่ในขณะเดียวกันนั้น

เรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจของเราที่ โ ก ร ธแ ค้ น นั้นมักจะมาคู่กับ ความทุ ก ข์ และในที่สุดมันมักจะกลับมาหาตัวเราอยู่เสมอทำให้เราไม่มีความสุขมองไปทานไหนก็มีแต่เรื่องทุ ก ข์ร้อนใจมีแต่อะไรให้คิดกังวลใจ

ในการให้อภั ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปดีกับเขาแต่เป็นการทำให้เราพ้นจากความรู้สึกทุ ก ข์ร้อนใจและความกังวลใจเคยได้ยินไหมกับคำที่ว่า ให้อภั ยแต่ไม่สุงสิงด้วย

ยกโ ท ษให้แต่ไม่กลับไปคบไม่กลับไปผูกมิตรอีกคนที่คิดแบบนี้ทำแบบนี้ได้คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้จริงๆแล้วการให้อภั ยกับการให้โ อ กาสเป็นคนละส่วนกันเราให้อภั ยแต่ไม่ให้โ อ กาสได้

เพราะการให้อภั ยคื อ การยกโ ท ษให้ภายในใจภายในความคิดแต่การให้โ อ กาสต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเอง

ของคนทำผิดถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจไม่ได้เ สี ยใจเราไม่จำเป็นต้องให้โ อ กาสเสมอไปและบางครั้งเขายังต้องได้รับผลจากการกระทำความผิดนั้น

แต่ส่วนของเรานั้นแค่ยกโ ท ษให้เขาแล้วเดินหนีอ อ กมาเอาความสุขของเรากลับคืนมาใหม่เป็นของเราการให้อภั ยทำให้เราได้ชีวิตและความสุขของเรากลับมา

และจงบ อ กตัวเอง ไว้นะ การให้อภั ยเป็นห น้ าที่ของเรา การสำนึกผิดและแก้ไขนั้นเป็นห น้ าที่ของเขา จะไว้ว่าห น้ าที่ใคร ห น้ าที่มัน ถ้าเขาคิดไม่ได้ ก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจให้เหนื่อยตัวเองนะจ๊ะ

ขอบคุณที่มา y a k r o o ka set