3 ศรี ที่ผู้หญิงสมัย 2020 ต้องมี

3 ศรี ที่ผู้หญิงสมัย 2020 ต้องมี

สตรีในยุคนี้ต้องมี “3 ศรี” ผู้หญิงคนใดมีครบ3ข้อนี้ ถือว่าคุณคือหญิงแกร่งมีเสน่และความเ ซ็ ก ซี่ในตัว เหนือกาลเวลา เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ผู้ชายก็รักและค้นหา 3 ศรี นี้ ไปดูเลยว่ามีอะไรบ้าง

1 ศรีเรือ น

ครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าครอบครัวจะใหญ่จะเล็ก หรือแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ตามหน้าที่ของเราคือ “แม่ศรีเรือน” เป็นคุณแม่ที่เป็นต้นแบบให้บุตรเป็นแม่บ้านดูแลอาหารการกิน และดูแลสถานอาศัยเป็นแม่ทัพจัดเตรียม วางแผนให้ทุกคนในครอบครัว เป็นแม่น้ำสร้างความชุ่มชื่น เย็นใจให้กับทุกคนในบ้านแข็งแกร่ง งดงาม ดีงาม

2 ศัก ดิ์ศรี

ผู้หญิงยุคทุนนิยม สภาวะปาก กัดตีนถีบ ผู้หญิงยุคนี้แกร่ง และเก่งกล้าสามารถมากขึ้นไม่งอมือ-งอเท้าให้ใครหาเลี้ยง แต่เธอรู้จักคุณค่าในตัวเองลุกขึ้นมาสร้างศักดิ์ศรีให้ตัวเอง แม้มีไม่ใครอยู่เคียงข้าง คุณก็ยัง สตรองเอาชนะทุกปัญหาที่เข้ามาได้ มีคำกล่าวว่า “มีเมียสวย มีงามหรือจะสู้ มีเมียช่วยทำมาหากิน” ประโยคนี้มันจริงที่สุด ! หากคนกำลังมี ชีวิตเหมือนที่กล่าวมา จงเชื่อมัน และยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตนนะ

3 มา รศรี

ผู้หญิงยุคนี้ มีความงามทั้งรูปงาม และจิตใจงาม หน้าตาเกลี้ยงเ กลา สะอาดสะอ้านแต่งกายมีรสนิยม มีกาลเทศะ พูดจาไพเราะและสุภาพอ่อนหวาน มีกลิ่นกายที่หอมชวนสนทนา และมีสเน่ห์ที่ใครได้เห็นได้ใกล้ชิดก็ แอบชอบคุณหากเขาเป็นชายแต่หากเขาเป็นหญิงละก็จะยกย่องนับถือมีคุณเป็นต้นแบบของชีวิต

ขอขอบคุณ yakrookaset