ชีวิตต้องก้าวเดินต่อไป

5 สิ่งที่คนอยู่เป็นจะทำ ช่วยให้ชีวิตมีความสุข

1 เลิกแ คร์เลิกใส่ใจ ในบางสิ่งที่ ไม่จำเป็น

ไม่แ คร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไงจะคิดว่าเราเป็นยังไงจะพูดถึงเรายังไงจะวิจ ารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไงไม่จำเป็นต้องแคร์ไปซะทุกเรื่องหรอก ชีวิตมันสั้นเกินกว่าเราจะเสี ยเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุขจำไว้ใช้ชีวิตให้เป็นของขวัญอันล้ำค่าอย่ าเสี ยเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ใช่

2 ปล่อยมันไป อย่ าเสี ยเวลากั บสิ่งที่ผ่านมาแล้ว

อะไรผ่านแล้วให้ผ่านไป อย่ าจมปลักกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้และเวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุดหรือ เดินชาลงเลยจบไปแล้วทิ้ งเป็นอดีตไปเลยเราต้องอยู่กับปัจจุบันจะได้ทำอนาค ตให้ดีที่สุด ทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความทุกข์เราแค่อยู่เพื่อ หายใจ ทิ้งไปวันๆ ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตคือ อยู่แล้วต้องอยู่แบบ มีความสุข

3 คิดบวกเข้าไว้ เชื่อมโยงทุ กอย่ างกับความคิดบวก

ทุกเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่ อมโยงได้หาเหตุผลที่ทำให้เราขอบคุณที่มันเกิดขึ้น มองให้ท ะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะเรียนรู้จากมันได้

4 ทำตามความต้องการ ของคุ ณมากความคาดหวังของคนอื่น

ทำตามหัวใจเรียกร้อง อ ย า กเป็นแบบไหน อย ากเรียนอะไรอย า กประกอบอาชีพแบบไหน อย ากกินอะไร อย ากเที่ ยวที่ไหน จงทำในสิ่งที่ตนเองหลงไหลไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้างหรือ สังคมบอกว่าดีเพราะ บางอย่ างอาจจะดีสำหรับคนอื่นแต่อาจไม่ใช่สำหรับเรา

5 ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไ รขึ้น ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

จะผิดหวัง จะสูญเสี ยเราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยทันทีไม่มีเสี ยเวลาคร่ำครวญมุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิตต้องไม่มีอะไรหยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

..ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีบ้านหลังใหญ่แต่อยู่ที่ในบ้านนั้นมีรอยยิ้มเสี ยงหัวเราะ

..ความสุขไม่ใช่รถคันหรูแต่คือการขับรถถึงบ้านปลอดภัย

..ความสุขไม่ใช่การมีเงินเก็บเยอะแต่หมายถึง การมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอบ

..ความสุขไม่ใช่คนรักเราสวยหรือหล่อแต่คือการได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักได้บ่อยแค่ไหน

..ความสุขไม่ใช่ย ศฐาบรรดาศักดิ์แต่เป็นใครๆก็บอกว่า คุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี น่าเคารพนับถือ

..ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอาหารดีใช้ของแพงๆแต่คือการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

..ความสุขไม่ใช่ตอนประส บความสำเร็จมีคนยินดีแต่เป็นตอนผิดหวังแล้วมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจทำเถอะแล้วจะโค ตรมีความสุข

ขอขอบคุณ yakrookaset