6 ความน่ารักหลงไหล ของสาวอายุมาก ที่ผู้ชายมักจะหลงรัก

6 ความน่ารักหลงไหล ของสาวอายุมาก ที่ผู้ชายมักจะหลงรัก

1 เธอมีประสบก ารณ์ชีวิต

ผู้หญิงที่อายุมากกว่า มักจะมี ประสบการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านความรัก ความสัมพันธ์ ชีวิต การงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้เธอ ดูน่าสนใจมากขึ้น และทำให้ มีเรื่องคุยมากมาย และนี่ผู้ชายหลายคนจึงเทใจให้ผู้หญิงที่แ ก่กว่าอย่ างไม่ต้องสงสัยเลย

2 พึ่งตั วเองได้

ผู้หญิงที่อายุมา กแล้ว เธอจะโฟกั สในสิ่งที่ต้องทำมากกว่าโฟกั สที่ผู้ชาย มีเรื่องที่พวกเธอต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคั ญมากกว่าผู้ชาย อย่างเช่น ดูแลครอบครัวทำให้พวกเธอมักพึ่งพาตัวเอง มีชีวิตเป็นของตัวเอง ผู้ชายก็อาจรู้สึก ว่าพวกเธอไม่ได้ต้องการเขาตลอดเวลา แต่ก็ยินดีเมื่อมีผู้ชายเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์มากกว่าเดิม

3 เธอควบคุม อารม ณ์ได้มากกว่า

แม้จะเป็นผู้ชาย ไม่ว่าใ ครก็ไม่อย ากเป็นกระโถน เป็นที่รองรับ อารมณ์ของใครหรอก แต่สาวๆ มักจะติดนิสัย ง้องแง้ง งอแง ไม่มีเหตุผล ทำให้ผู้ชายต้องกลา ยเป็นที่รองรับ อารมณ์เสมอและแน่นอนว่า มันจะทำให้เขารู้สึกเบื่ อหน่าย แต่ผู้หญิงที่อายุมากประมาณหนึ่งแล้ว เขาจะ อารมณ์ คงที่กว่า มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ได้ดี และเป็นเหตุผลว่า ผู้ชายจำนวนหนึ่งเลือกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

4 เธอไม่ได้ห มกมุ่ นกับกา รมีรูปร่าง ที่ผอมเหมือนนางแบบ

ผู้ชายส่วนหนึ่ง หลงเสน่ห์ส่วน เว้าส่วนโค้งตามธรรมช าติของผู้หญิง แม้บางคนอาจเคยผ่านการมีลูกมาแล้ว จะให้มีรูปร่างเ ป๊ ะคงเป็นเรื่องย าก แต่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเธอนั้น ยอมรับ และรู้ข้อ บ ก พ ร่ อ ง ของตนเองมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเธอแม้แต่น้อย เพราะรูปร่างไม่ได้มีผลต่อความสุขของเธอ ในขณะที่บางคน มักจ ะหาส ารพัดวิธี ที่จะทำให้รูปร่างตัวเองดูผอมเพรียว เหมือนนางแบบ และนั่นมันแสดงถึงความไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองไงล่ะ

5 ไม่ทำตัวติ ดแฟน

ในอดีตผู้หญิงอายุ มาก อาจเคยทำตัวติดแฟน ทำให้ผู้ชายอึ ดอั ด ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น การที่พวกเธอไม่ทำตัวติดแฟนแจ ทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่ ก ด ดั นทำให้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น มีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น และเป็นอีกเหตุผลสำคัญว่า ทำไมผู้ชายจึงชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

6 มี ท รั พ ย์สิ น เป็นของตัวเอง

เธอจะไม่หวังพึ่งผู้ช ายเพียงฝ่ายเดียวแน่นอน เพราะเธอเองก็สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้ว เธออาจมีเงิน มีบ้าน หรือมีรถของตัวเอง ผู้ชายหลายคนจึง รู้สึกมั่นใจว่าไม่ต้องเหนื่อยหาเลี้ยงเธอ แต่จุนเจือกันและกันได้ และสมัยนี้ เงินเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 หากไม่พอใช้ หรือผู้ช ายต้องคอยเป็นฝ่ายจ่ายตลอด บางทีมันก็พาความทุ กข์มาให้หนุ่มๆ เหมือนกันนะ

ขอขอบคุณ yakrookaset