เมื่อเราถูกละเลยจากคนที่เขาไม่เคยรักเราบ่อยๆ มันทำให้รู้ว่า ถึงไม่มีเขา เราก็ใช้ชีวิตของเรา สบายมาก ขอแค่มีคนรอบข้างที่ดีก็พอแล้ว

เมื่อเราถูกละเลยจากคนที่เขาไม่เคยรักเราบ่อยๆ มันทำให้รู้ว่า ถึงไม่มีเขา เราก็ใช้ชีวิตของเรา สบายมาก ขอแค่มีคนรอบข้างที่ดีก็พอแล้ว

เมื่อไหร่ที่เริ่มชินชา ไม่รู้สึกเจ็ บป ว ดที่ถูก​ ละเลย รู้สึกว่าอยู่คนเดียว​ โคตรฟิน เหนื่ อ ยน้อยกว่า​ ทุ ก ข์น้อยกว่า ไม่ต้องง้อ​ใคร ไม่ต้องคาดหวัง ไม่ต้องเป ลื อ งตัว​ เป ลื องใจ

ยิ น ดีด้วย คุณกำลัง​จะ หลุ ดพ้น ช่วงเวลาของความท ร ม า น กำลังจะผ่านไป เพราะ ส ม อ งเริ่มทำงาน มากกว่า​ หัวใจ

คุณจะมีเวลาอยู่กับตัวเอง ทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมา ว่าคุณ​ ผิ ดพ ล า ด หรือ​คุณแค่เลือก​ ผิ ดคน เมื่อ​ สติ มา ต าจะ​ สว่าง ที่เคยคิดว่าไม่มีเขาจะอยู่ยังไง พอสุดท้าย​ ไม่มี ก็​ สบายดี ไม่เห็น ต า ย

จ งจำไว้ว่าเราเองก็มีหั วใ จ มีความรู้สึก อย่ าวิ่งต ามคนที่เขาไม่เคยรักเรา จนมันดูไม่มีค่า หันมาใส่ใจและรักตัวเองให้มาก

คุณอาจ ไม่ใช่ สำหรับบางคน เหมือนที่ บางคน ไม่ใช่ สำหรับคุณ ยoมรับ ความจริง การที่ คน คนเดียว ปฏิเส ธ คุณไม่ได้หมายถึงคุณ ไม่ดีพอ พิสู จน์ให้เขาเห็นว่า คุณดีพอ

โลกนี้ ไม่ได้มีแค่ เขา คนเดียว ยังมีคนอีกมากมายที่ ต้องการคุณ ให้โoกาสตัวเอง ยิ่งคุณ ดื้ อดึง และ เหนี่ ยวรั้ง เขาไว้ คุณยิ่งดู ไ ร้ค่า ในสายต าเขา ปล่อย เขาไป

คุณ มีค่า เกินกว่า ที่จะ ขอร้อง ให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ คุณต้อง รักตัวเอง และเลืoก สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตัวเอง ลืม คนที่ไม่รักคุณ

คุณต้อง รักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นล้วนมี เห ตุผ ล โชคชะต ากำหนดไว้แล้ว ว่าเขา ไม่ใช่ เพราะ คนที่ใช่ ยังเดินทาง มาไม่ถึง

สิ่งที่ดีกว่า รอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้อง เชื่ อ และ รอคอย สิ่งนั้น รอคอย สิ่งที่ คุณคู่ควร ดูแลตัวเอง ให้ดูดี และมีค่าที่สุด เพราะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลืoก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลืoก

อย่ าฝื น อะไรก็ต ามที่จะต้องเกิดขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพ ย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหา คนที่เห็นค่ าคุณ แค่เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเสียสละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเองมีความสุข ตัดคนบางคนอoกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

เรียนรู้ว่าถ้าคุณแคร์มากไปคุณจะลงเอยที่ผิ ดหวัง ดูแล ตัวเองให้ดีที่สุด เพร าะสุดท้าย ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น คุณจะเหลือแค่ ตัวคุณเอง

บoกคนที่คุณห ายไปจากชีวิตเขา ว่า ไม่ใช่เพร าะคุณไม่แคร์ แต่เพร าะเขา ไม่เห็นค่าคุณมากพอ ลืมทุกอย่ างที่ทำให้คุณอ่ อ นแ อ และอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณเข้มแ ข็ ง เป็นกำลังใ จให้นะคะ

ขอบคุณที่มา PuiPinnarat Chermarn Ratanapongtrakoon