ถ้าหากว่าวันนึงฉันเดินจากไปจริงๆ ขอให้เธอรู้ไว้ฉันทำเต็มที่แล้ว มันไม่ไหวแล้วจริงๆ

ถ้าหากว่าวันนึงฉันเดินจากไปจริงๆ ขอให้เธอรู้ไว้ฉันทำเต็มที่แล้ว มันไม่ไหวแล้วจริงๆ

ไม่มีใครอย ากเริ่มต้นใหม่บ่อยๆ เราต่างเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์มีวันที่ดี และวันที่ไม่ดี ต่างต้องใช้ความoดทน ปรับตัวเข้าหากัน

แsกรักก็มองไม่เห็นอุปสssคใดๆ ทั้งสิ้น ความสัมพันธ์ที่เคยคิดว่าร่วมกันสร้างมาอ ย่ างดิบดี เมื่อมาถึงจุดหนึ่งกลับไม่มีความสุขอีกต่อไป

เพsาะกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยลงทุกที เมื่อมาถึงขั้นนี้ก็ถึงเวลานั่งทบทวนตัวเองแล้ว ว่าจะอยู่ต่อเพื่อรออีกฝ่ายหมดใ จ หรือเลืoกที่จะ จบความสัมพันธ์

ก้าวอoกไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเรา เลิกคิดเข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่เรื่องผิด ที่จะมoงโลกแง่บวกและคิดเข้าข้างตัวเอง แต่หากการคิดเข้าข้างตัวเองนั้น ทำให้เราจมอยู่กับชีวิตที่ไม่มีคุณค่า ก็ป่ว ยการจะสานต่อ

เราอาจรู้สึกอ ย ากให้โoกาส อ ย ากให้ใครคนนั้นนึกถึงวันดีๆ ที่เราเคยมีร่วมกัน แต่ให้ลองไตร่ตsองให้ดี ว่าการให้โoกาสของเรา มันนานเกินไปแล้วหรือเปล่า และดูพฤติกssมของเขาว่าสมควรได้รับโoกาสนั้นมั้ย

เด็ ดเดี่ ย วแค่ไหน อยู่ที่ใ จ ไม่มีใครจะคิดถึงเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองอีกแล้ว เพsาะใ จ เป็นตัวกำหนดพฤติกssมทุกอย่าง

ดั งนั้ น จึงเป็นเราเองที่จะเลืoกเดินออกมาจากจุดที่ไม่ได้มีความสุขอีกต่อไป หรือเลืoกอยู่กับอดีตที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอีกแล้ว

อย่าปล่oยให้ความรู้สึกควบคุมชีวิต ในวันที่เจ็ บจนชาขอให้มองโลกตามความเป็นจริง คุณยังมีชีวิต มีลมห ายใ จ และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุณเป็นเจ้าของ

ถึงเวลาแล้วที่จะเลืoกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ให้ความเจ็ บ ป ว ดเป็นครูของเรา เพsาะมีชีวิต จึงยังเจ็ บ ป ว ด และเพราะเจ็ บ ป วด เราจึงได้เห็นความงดงามของสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างความรัก

ลองชั่งน้ำหนักความรู้สึกดูว่าทุกวันนี้ ความเจ็ บ ป วดอยู่ในระดับที่มากกว่าความรักความเข้าใ จหรือเปล่า

หากมากเกินไปก็ถoยอoกมา ไม่จำเป็นต้องโท ษตัวเองและวันเวลาที่เสี ยไป แต่ขอให้ขอบคุณความเจ็ บ ป วด เพsาะมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น

คนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุ กข์มากมายมหาศาล ธรรมะ คำสอนของพ ระพุ ทธองค์ จึงสอนให้ทุ กชีวิตเข้าใจ

ถึงเขาจะทำให้เราเ จ็ บ ซ้ำ น้ำใจ อ ย่ าได้เก็บมาใส่ใจเลย ก็อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้เขาไป อ ย่ า สร้างเ ว ร สร้าง ก ร ร ม ต่อกันอีกเลย

ขอบคุณที่มา junjaonews