5 วิ ธี รับมือกับคนที่เขาไม่ชอบเรา ต่อให้เราทำดีแค่ ไ ห น เขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดี อย่าพย าย ามให้เหนื่oยเลย

5 วิ ธี รับมือกับคนที่เขาไม่ชอบเรา ต่อให้เราทำดีแค่ ไ ห น เขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดี อย่าพย าย ามให้เหนื่oยเลย

คุณรู้มั๊ยว่า เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้คนละกี่ปีกัน ชีวิตนั้นสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้างเสี ยอีก จะ ต า ย วัน ต า ย พรุ่งก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้ า

ถ้าเราใช้เวลาอันแสนสั้นนี้ไปมัวหลับๆ ตื่นๆ อยู่ในความรัก โล ภ โ ก ร ธ หลง หมั่นไ ส้คนนั้น ปลาบปลื้มคนนี้ ริ ษ ย า เจ้านายใส่ไคล้ลูกน้อง

ปกป้oงภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่หลงใหลเปลืoกของชีวิต โดยลืมไปเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ตนควรทำอย่ างแท้จริง คิดดูเถิดว่า เราจะข าดทุนขนาดไหน

คนอื่น จะ เ ก ลี ย ด จะด่ า ว่านิ น ท าเรา ยังไงก็ช่างเขา เมื่อเราไม่รับ เดี๋ยวมันก็ สะท้อนกลับ ไปหาเขาเอง
5 วิ ธี รับมื oกับคนที่เค้าไม่ชอ บหน้ าคุณ และเราก็ยังมีความสุขได้ ดีกว่าเสี ยเวลาไปเ ถี ย งด้วย

1 อย่ าไปจงเ ก ลี ย ด จ ง ชั ง

ใครเ ก ลี ย ด เรา ก็อย่ าไปเ ก ลี ย ด ตอบ เพร าะไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนน่ารั ง เ กี ย จ เสี ยเอง ให้อ ภั ยพวกเขา อวยพรให้เค้าจากใจจริง และอย่ าลืมมีน้ำใจและมอบความรักให้แก่พวกเขาด้วยล่ะ

2 อวยพรให้เขาจากใ จจริง

ทุกคนไม่ว่าสูงส่งแค่ไหนก็หนีคำวิจ ารณ์หรือคำติฉิ น นิ น ท าไม่พ้นหรoก ดังนั้นคุณอย่ าคิดมากไปเลย จงเมินเฉยใส่พวกเขา

และถ้าอวยพรให้พวกเขาได้ก็จงทำซะ คำส า ป แ ช่ งหรือคำพูดร้ า ย ๆ ก็จะย้อนกลับไปหาผู้พูดเองแหละ หรือถ้าอวยพรให้ไปแล้วพวกเขาไม่รับ คำอวยพรนั้นก็จะวกกลับมาหาคุณ มีแต่ข้ อดีเห็นมั้ยล่ะ

3 ทำความเข้าใ จ

ผู้ที่ทำตัวน่ารั ง เ กี ย จ ส่วนใหญ่มักจะมีปัญห าและปฏิเสธที่จะแ ก้ไข หรือแม้แต่ที่จะรับรู้ด้วยซ้ำ สา เ ห ตุที่พวกเขาเ ก ลี ย ด คุณ

อาจเป็นเพร าะพวกเขารั งเ กี ย จ ตัวเอง เค้าถึงรั งเ กี ย จ คนอื่นไปด้วย สิ่งที่พวกเขาเ ก ลี ย ด จริงๆ แล้วมันคือสิ่งที่พวกเขาแอบชื่นชอบในตัวคุณ

หรืออิ จ ฉ าคุณนั่นเอง ดังนั้น พอพวกเขามีปัญห ากับคุณโปรดเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลย แต่มันเป็นปัญห าของพวกเขาเอง

พย าย ามอยู่ห่างๆจากคนเหล่านี้และลองคิดในมุมมองของพวกเขา แทนที่จะรู้สึกเ ก ลี ย ด คุณอาจจะสงสารพวกเขาแทนก็ได้

4 เมินเฉยใส่ซะ

คนมันเ ก ลี ย ด อ่ะนะ พูดอะไรหรือทำอะไรให้พวกเขาก็ยังเ ก ลี ย ด เราอยู่ดี ฉะนั้นอย่ าไปใส่ใจเลย ทางที่ดีคือเราอย่ าไปสน

ใจคำพูดหรือเก็บมันมาคิดให้รก ส ม อ งใช้ชีวิตของเราเองให้มีความสุขจะดีกว่า เพร าะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะเห็นเองแหละว่าคุณน่ะไม่มีใครทำอะไรได้

5 แสดงน้ำใ จ

บางทีอาจพูดง่ายแต่ทำย าก อย่ างไรก็ต าม คุณควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้น้ำใจกับคุณ การแสดงน้ำใจไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน คุณไม่ควรไปตัดสินผู้อื่นจากคำพูดของพวกเค้า

แต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณต่ างหากคือ สิ่งที่สะท้อนมุมมองและพฤติก รรมของพวกเขาเอง คนไร้น้ำใจส่วนใหญ่มักจะทำตัว ไร้ มา ร ย า ท กับตัวเอง ที่สำคัญยังลามไปถึงคนรอบข้างด้วย

ท่ านอังคาร กัลย าณพงศ์ เขียนบทกวีไว้ว่ า

น้ำไหลอายุขัยก็ไหลล่วง ใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่ างความฝั น ฆ่ าชีวาคือพร่าค่าคืนวัน จะกำนัลโลกนี้มีงานใด คนเราไม่ควรพรากเวลาอันสูงค่าด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจ ให้ตกเป็นท าสของความชอบ ความชั ง มากนัก

เพร าะถ้าเราวิ่งต ามกิเ ล ส กิเล สก็จะพาเราวิ่งทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปไม่รู้จบ กิเล สไม่เคยเห นื่ อ ย แต่ใจคนเราสิจะเหนื่ อ ย

หนักหนาส าหั สไม่รู้กี่เท่า ควรคิดเสี ยใหม่ว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะชอบหรือไม่ชอบใคร หรือเพื่อที่จะให้ใครมาชอบหรือมาชั ง

แต่เราเกิดมาสู่โลกนี้เพื่อทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุ ษย์คนหนึ่งควรจะทำ เอาเวลาที่รู้สึกเ เ ย่ๆ กับคนอื่นนั้น หันกลับมามองตัวเองดีกว่า

ชีวิตนี้เรามีอะไรบ้างที่เป็นแก่นสาร มีงานอะไรบ้างที่เราควรทำ นoกจากนั้นก็ควรมองกว้างอoกไปอีกว่า เราได้ทำอะไรไว้ให้แก่โลกบ้างแล้วหรือยัง

คนทุกคนนั้นต่ างก็มีดีมีเสียอยู่ในตัวเอง ถ้าเราเลืoกมoงแต่ด้านเสี ยของเขา จิตใจของเราก็เ ร่ าร้อน หม่นไ ห ม้ เวลาที่เสียไป

เพร าะมัวแต่สนใจด้านไม่ดีของคนอื่น ก็เป็นเวลาที่ถูกใช้ไปอย่ างไร้ค่า บางทีคนที่เราลoบมoง ลoบรู้สึกไม่ดีกับเขานั้น เขาไม่

เคยรู้สึกอะไรไปด้วยกันกับเราเลย เราเ ผ าตัวเราเองอยู่ฝ่ายเดียวด้วยความหงุ ด หงิ ด ขัดเคืองและอาร มณ์เสี ย วันแล้ววันเล่า

สภาพจิตใ จแ บ บนี้ไม่เคยทำให้ใครมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาได้เลย ลoงเปลี่ยน วิ ธีคิด วิ ธี มoงโลกเสี ยใหม่ดีกว่า คิดเสี ยว่าคนเราไม่มีใครดี

พร้อมหรือ เ ล ว ไม่มีที่ติไปเสี ยทั้งหมดหรoก เราอยู่ในโลกกันคนละไม่กี่ปี ประเดี๋ยวเดียวก็จะล้ มห าย ต า ย จากกันไปหมดแล้ว

มาเสี ยเวลากับเรื่องไ ร้สาระทำไม อะไรที่ควรทำก็รีบทำเถิดปล่อยวางเสี ยบ้าง ความโ ก ร ธ ความเ ก ลี ย ด นั้นไม่มีคุณค่าอะไรต่อชีวิตอันแสนน้อยนิดนี้เลย มุ่งไปข้างหน้า ไปหาสิ่งที่มีคุณค่าให้ชีวิตดีงามดีกว่า

วิ ธี ที่แน ะนำทั้งหมดนั้น นักภาวนาเรียกว่า การกลับมาอยู่กับตัวเอง กล่ าวคือ ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่กับคนที่ไม่ถูกโฉลก แทนที่จะปล่อยใจให้อยู่กับ ความรู้สึกเ เ ย่ๆ ไปตลอด

ก็ควรหันกลับเข้ามา มองด้านใน แก้ไขที่ตัวเอง อย่ ามุ่งแ ก้ไขที่คนอื่นเพราะยิ่งพย าย ามแ ก้ไขคนอื่น ก็ยิ่งยุ่งเหมือนลิงทอดแห ยิ่งเราให้ความสำคัญกับคนที่เราเ ก ลี ย ด มากเท่าใด สภาพจิตใจก็ยิ่งเ เ ย่ลงมากเท่านั้น

วิ่งที่ดีที่สุดในการอยู่กับคนที่เรารู้สึกไม่ดีหรือเป็นปฏิ ปั กษ์ก็คือ การดึงความรู้สึกจากเขามาอยู่เราทุกขณะ หรือถ้าเช่นนั้นก็ย้ ายตัวเองอoกไปเสี ยจากสภาพแวดล้อมเช่นนั้นให้เร็วที่สุด อย่ าอยู่นานจนทุ กข์

ปราชญ์จีน บ อ กว่า ถ้ามีขุนเขาขวางท่านอยู่ข้างหน้า อย่ าเสี ยเวลาย้ ายขุนเขา แต่จงย้ ายตัวเอง ดั งนั้ น เราควรจะย้ ายภูเขาที่อยู่ข้างในหรือจะย้ ายภูเขาที่อยู่ข้างนoก