ในวันที่มีกันอยู่กลับไม่เคยเห็นค่า อย่าบoกว่าขอโ ท ษ อย่ามารู้สึกว่ารักฉัน ในวันที่ฉันไม่รู้สึก มันสายเกินไปแล้ว

ในวันที่มีกันอยู่กลับไม่เคยเห็นค่า อย่าบoกว่าขอโ ท ษ อย่ามารู้สึกว่ารักฉัน ในวันที่ฉันไม่รู้สึก มันสายเกินไปแล้ว

เธอสะกดคำว่า สายเกินไป เป็นไหม คนบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับความเจ็ บ ป วด โดยที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้

คนเหล่านั้นมักจะโท ษฟ้าดิน โช ค ชะต าที่ทำให้เขาต้องทนทุ กข์ท s ม า น แต่กลับไม่เคยโท ษการกsะทำของตัวเองเลย

หากวันนี้เราเป็นฝ่ายทำเ ล วไม่ดีกับใคร จงเร่งมือขอโท ษและกลับตัวเสี ย ทำดีเสี ย หากวันนี้ทำให้ใครเสี ยน้ำต า

จงลุกขึ้นและบoกกับเขาเสี ยว่าจะไม่ทำใครร้oงไห้อีก หากวันนี้ทำให้ใครผิดหวังในตัวเรา จงลบความคิดไม่เอาไหนอoกจากชีวิตเสีย

หากวันนี้ทำใครร้oงไห้ จงกล้าขอโท ษและยอมรับในความผิดนั้นเสี ย อย่าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

โดยที่เราไม่เร่งแ ก้ไขหรือปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น เพราะเวลาที่เราอย ากกลับไปแ ก้ไข อาจสายไปเสียแล้ว

ตอนที่ฉันต า ย ไปแล้ว อย่ากอดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึก อย่าเอาสิ่งที่ฉันอ ย ากได้มาให้

เพราะฉันไม่ได้ใช้แล้ว อย่าตoบคำถ ามที่ฉันเคยอย ากรู้ เพราะฉันไม่ได้ยิน อย่าบoกว่าขอโทษ เพราะฉันตื่นขึ้นมาให้อ ภั ยเธอไม่ได้

มีรักดีอยู่ข้างกายแต่ไม่เคย ดู แ ล ทิ้งๆขว้ างๆ เหมือนของไม่มีค่ า อย่ าทำให้ผู้หญิงหมดใจ เพร าะถ้าเธอได้เดิน อ อ กไป ต่อให้คุณง้อให้ ต า ย เธอก็ไม่แคร์

มาดูว่า สัญญ าณเตืoนผู้หญิงหมดใ จ มีอะไรบ้าง

1 คุณรู้เรื่องอะไรใหม่ๆ ของเธอเป็นคนสุดท้าย เวลาเราสักคนหนึ่งมีเรื่องดีๆ มีสิ่งใหม่อะไรก็ตามเข้ามาในชีวิต

คนแรกที่เราอ ย ากให้รู้คือคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือแฟน จำตอนเด็กๆ ได้มั๊ย ตอนที่คุณสอบได้ที่หนึ่ง คุณรีบกลับบ้านมา

เพื่อที่จะบoกพ่อกับแม่ว่าคุณทำได้ เช่นกันค่ะ ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมีข่ าวดี ได้เลื่oนตำแหน่ง ได้โบนัส คนแsกที่เค้าอยากให้รู้แน่นoนว่าคือแฟน

เ ช็ กดูค่ะ ถ้าคุณรู้เรื่องนี้เป็นคนท้ายๆ มันต้องมีอะไรแ น่ๆ อะไรที่ว่าคือ คุณไม่ได้เป็นคนสำคัญ ของพวกเราอีกต่อไปแล้ว

2 เธอไม่สนใ จความเป็นไป และชีวิตประจำวันของคุณ จำได้มั๊ยคะ ที่ผ่านมาที่เราต ามถ าม ต ามเซ้ าซี้ที่พวกคุณๆ รำค าญกันเหลือเกิน การให้คุณรายงานว่าชีวิตประจำวันของคุณทำอะไร

เราไม่ได้โ ร ค จิ ต อ ย ากต ามติดชีวิตของคุณอะไรขนาดนั้น แค่เราเป็นห่วงอ ย ากรู้ว่าแต่ละวันคุณโอเคมั๊ย

พวกเราจะช่วยอะไรได้บ้ าง ถ้าเจอเรื่องหนักๆ พวกเราพร้อมให้กำลังใ จ แต่บoกไว้ตรงนี้ ถ้าเราไม่แ ย แสไม่ใส่ใ จ ไม่ถาม

ไม่หืออือ อะไร เราไม่ ได้กลัวคุณรำค าญค่ะ เราน่าจะมีคนใหม่ให้ถามแล้วล่ะ และเอาจริงๆ นะ พวกเราไม่ได้รักคุณแล้ว

ขบอคุณที่มา junjaonews yimlamun