ลองเดินคนเดียวสักพัก แล้วสักวันเราก็จะเจอคนที่คู่ควรกับเรา มาเดินด้วยกัน

ลองเดินคนเดียวสักพัก แล้วสักวันเราก็จะเจอคนที่คู่ควรกับเรา มาเดินด้วยกัน

ชีวิตของคนเราต้องเดินต่อไปข้างหน้ า ถึงแม้ว่าอาจจะต้องเดินคนเดียว บางคนผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็เดินจากไป แต่ เ ชื่ อ เถอะ ว่าอีกไม่นาน จะมีคนที่คู่ควรกับเรา เดินเข้ามาบนหนทางเขาเราเช่นกัน

1 คนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมากที่สุด

พ่อแม่คือคนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมากที่สุด อย่าคิดถึงท่านเฉพาะตอนไม่มีเงิน อย่าคิดว่าในสาย ต าพ่อแม่คุณยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็ถูก ถูกในมุมของพ่อแม่ แต่ไม่สงสารพ่อแม่เหรอ ที่มีลูกไม่รู้จักโตสักที

2 ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนไปทุกเวลานาที อย่าเอาวิ ธีการเก่าๆมาแ ก้ไขปัญห าใหม่ๆ คนสองคนรักกัน อาจไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา อย่าเอาแต่พร่ำเ พ้ อ อย่าเอาแต่เรียกร้อง เพราะสิ่งนี้อาจเป็นชนวนที่ทำให้คนสองคนยิ่งมากยิ่งห่าง ยิ่งมายิ่งกลายเป็นคนแปลกหน้า

3 ความซาบซึ้งทดแทนความผูกพันไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นไคร เพื่อนหรือคนแปลกหน้า คุณต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ในใจจะร่ำไห้สะอื้นสักเพียงใด เพราะม นุ ษย์ทุกคนต่างมีความเห็นแ ก่ตัว

จึงอย่าไปคาดหวังว่า จะมีใครดีต่อคุณโดยปราศจากเงื่ อ นไข หากใครคนหนึ่งไม่มีค่าเพียงพอให้คุณถนอม ก็ต้องฝึกปล่อย ฝึกวาง ฝึกทิ้ง

4 อย่าเลื อ กคบคนที่รูปร่างหน้ า ต า

หากอย ากประสบความสำเร็จในระยะย าว จงเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนที่ความสามารถ และ หากคุณคิดว่าตัวเอง สู้คนอื่นเขาไม่ได้ อย่าได้น้อยเนื้ อต่ำใจ เพราะคุณก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นทั่วๆไป

5 หนทางของชีวิตนั้นย าวไกล

จงเรียนรู้ที่จะเดินลำพังบ้าง เผื่อวันใดที่คนอื่นไม่ได้สนใจคุณเหมือนเดิม ก็ไม่ต้องเ สี ยใจ เพราะทุกคนต่างมีเส้นทางของชีวิตที่ต้องเดินเหมือนกัน

ไม่มีใครเดินเคียงคู่คุณไปจนถึงหลายทาง อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งกลายเป็นทั้งหมดในชีวิตคุณ คนรู้ใจในวันนี้พรุ่งอาจกลายเป็นแค่เพื่อน เพื่อนวันนี้ปีหน้าอาจกลายเป็นคนแปลกหน้ าที่แค่คุ้นเคย

6 ยิ่งยึดติด ยิ่ง สู ญ เ สี ย

กำแน่นเท่าใดก็สู ญเสี ยมากเท่านั้น เปรียบเหมือนกับการกำทรายในมือ ยิ่งคุณกำแน่นมากเท่าไร ทรายก็ร่วงอ อ ก จากมือมากเท่านั้น

แต่หากคุณโอบทรายไว้ในอุ้งมืออย่างถนอม มันก็จะอยู่ในมือคุณได้ไม่ร่วงลงไปไหน เพราะเมื่อใดที่คุณ สู ญ เ สี ยไป สิ่งนั้น คนนั้น อาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทำให้คุณเจ็ บ ป ว ดและเ สี ยใจที่สุดก็เป็นได้ เมื่อใดที่รู้สึกสิ้นหวัง

ขอบคุณที่มา bitcoretech