เกิ ด 3 วันนี้ลืม ต า อ้า ป ากได้สักที มีเกณฑ์ถูก ห ว ย ร ว ยมาก ในรอบ10ปี

เกิ ด 3 วันนี้ลืม ต า อ้า ป ากได้สักที มีเกณฑ์ถูก ห ว ย ร ว ยมาก ในรอบ10ปี

จะต้นเดือนตุลาคม ถึงเวลาเสี่ ย งโชคกันอีกแล้ว วันเกิดที่ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ ในเร็ววันนี้ มี3วันนี้

อัน ดั บที่ 3 คน เกิดวันเสาร์

ในอดีตเคยสร้าง ก รรม อะไรไว้ก็มิทราบ ทำให้เกิดมา ก็มักจะได้พบเจอแต่คนไม่ดี ไม่จริงเข้ามาทดสอบจิ ตใ จอยู่เสมอ ให้ระวังเ รื่ อ งการคบกันให้มาก

โบราณท่านว่าคบคนพ าลคนพ าลพาไปหาผิ ด แ ย กให้ออกระหว่างเพื่อนกับงาน ไม่งั้นชะต าชีวิตท่านเจริญย าก รว ยย าก บ อ ก เลย

เพราะดว งท่านโดยปกติหากพบพาลเพื่อนดี จะหนุดผนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีอยู่แล้ว

อย่ าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำสิ่งไม่ดีต่างๆ เพราะลึกๆ ท่านเป็นคนจิ ตใ จดี ไม่ค่อยมีพิ ษมีภับกับใคร จริงใ จกับเพื่อนฝูง

ชะต าชีวิตจะรว ยได้ ต้องผ่านความลำบ ากหลายครั้ง เป็นบททดสอบ สุขภาพระวังเ รื่ อ งการกินและน้ำหนักไว้หน่อย อาจทำให้ป่ ว ยไม่สบายได้

ช่วงเวลาตั้งแต่ บ่าย 1 ตุลาคม ถึง 1 ธันวาคม เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปี มีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่ จากตัวเลข มีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่ามหาศาล

หากนำรางวัลที่ได้ไปขาย ก็จะเอาไปปลดห นี้ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อรถ และเอาเงินตั้งตัวทำธุรกิจเล็กได้เลย การ

ดว งจากส ล ากให้ซื้อกับหญิงแ ก่ผิวดำแดงที่มาเร่ข ายใกล้ร้านทอง จะถูกโฉลกกับดว งคุณมาก มีเกณฑ์รับnรัพย์ จ า ก เ ล ข

อัน ดั บที่ 2 ค น เกิดวันอังคาร

สำหรับท่ า นป าก คือnรัพย์สินตั้งแต่เล็กจนโต หรือว่าง่ายๆ ป ากพารว ยเลยก็ว่าได้ ป ากท่านสามารถพาท่านรว ยแต่ในขณะเดียวกัน ป ากก็สามารถที่จะพาท่านจนได้เลยเหมือนกัน

ด้วยนิ สั ยเป็นคนตรงซื่อไม่ได้คิดอะไร พอไปคุยเจรจากับใครเขาก็มักพูดตรงพูดความจริง ซึ่งความจริงที่เอ่ยออกไปนั้น คนที่ฟังอาจรับไม่ได้

ไม่พอใ จ เอาได้ ยิ่งถ้าคนที่เราคุยด้วยเป็นเจ้านาย เป็นหัวหน้ า ที่ให้คุณให้โท ษในเ รื่ อ งหน้าที่การเงิอ เ รื่ อ งเงิอดาวน์เงินเดือน

ท่านจะลำบ ากเอาได้ ฉ ะนั้ นระวังคำพูดตัวเองให้มาก คนเกิดวันนี้ส่วนมากจะรูปร่างหน้ าต าดี แต่อ าภั พ จะรว ยจะสบายต้องย้ายที่อยู่

เพราะอยู่บ้านเกิดที่เดียวจะเจริญย าก ต้องไปมากับอีกที่ ชีวิตถึงจะเจริญ ช ะต ามักดลให้พบเจอผู้คนมากหน้ าหลายต า เจ้าชู้ระวังเ รื่ อ งไปผิดผั วผิ ดเมี ยคนอื่น

ช่วงเวลาตั้งแต่ บ่าย 1 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน เป็นต้นไป จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน มีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่ จากตัวเล ข และการร่วมลุ้นโช ค จากการ ตั ดฉลากส่งลุ้นรางวัล มีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่ามหาศาล

หากนำรางวัลที่ได้ไปข าย ก็จะเอาไปปลดห นี้ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อรถ และเอาเงินตั้งตัวทำธุรกิจเล็กได้เลย การเสี่ ย ง

ดว งจากส ล ากให้ซื้อกับคนแม่ให้มาไม่ครบต ามห้างสรรพสินค้าจะถูกโฉลกกับดว งคุณมาก มีเกณฑ์รับnรัพย์จาก เ ล ข

อัน ดั บที่ 1 ค น เกิดวันอาทิตย์

ดว ง ช ะต ๅเป็นคนอาภัพเ รื่ อ งญาติพี่น้องไปขอความช่ว ยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้ แต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบมาเบี ย ดเบี ย นมายืมมาขอ ทั้งที่ตอนเราลำบ าก บ ากหน้ าไปหาไปขอความช่ว ยเหลือ ไปยืมกลับพูดจาเสียดสีแ ข วะเราอย่ างไม่ใยดี

อย่ างกับไม่ใช่ญาติ ช่วงชีวิตจะสบายได้ต้องลำบ าก 3 ครั้ง และจงระวังให้หนักเพราะท่านดว งจากไม่เคยมี วันหนึ่งกลับมีขึ้นมามักจะใช้เงินไม่เป็นเหมือนที่เขาว่าสิบล้อถูกหว ย ให้ระวังนิ สั ยเหลิงตัวเองให้ดี ตอนมีไม่รู้จักกเก็บจักออม มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ

ช่วงเวลาตั้งแต่ บ่าย 1 ตุลาคม เป็นต้นไป คุณมีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่ จากตัวเลขมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่ หากใช้เงินเป็นมีคนแน ะนำเ รื่ อ งธุรกิจดี ตั้งตัวได้เลย

การ เสี่ ย ง ดว งจากสลากให้ซื้อกับคนข ายเร่ชายหนุ่มผมหยั ก ศ กที่เร่ข ายอยู่ต ามป้ายรถเมล์ง จะถูกโ ฉ ล กกับดว งคุณ เปรียบเหมือนราชรถมาเกย มีเกณฑ์รับnรัพย์

อ่ า นแล้วดี กดแ ช ร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิดวันเดียวกับท่านຣ ๅ ศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต

โช ค ล าภมากมาย ขอให้รว ยnรัพย์ รว ยโชค มีบ้าน มีรรถ มีnรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเท อ ญ ส าธุ