แก่แล้วไง ไม่ใช่ปัญหาแล้วกัน เกิดเป็นผู้หญิงเก่งอย่าหยุดทำ 13 ข้อนี้เด็ดขาด

แก่แล้วไง ไม่ใช่ปัญหาแล้วกัน เกิดเป็นผู้หญิงเก่งอย่าหยุดทำ 13 ข้อนี้เด็ดขาด

เกิดเป็นหญิงอย่าเสียชาติเกิด เกิดมาแล้ว ต้องทำ13อย่างนี้ให้ได้ และอย่าหยุดทำ

1 อย่ าหยุดฉลาด จงอย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

2 อย่ าหยุดออม ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้น ฝากธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

3 อย่ าหยุดสวย จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ด ข า ด

4 อย่ าหยุดทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ย แล้ว

5 อย่ าหยุดหาเงิน พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

6 อย่ าหยุดท่องโลกกว้าง นอ กจากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรัง สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

7 อย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอ กาสทำได้ ก็ให้รีบทำ เ สี ย เถิด

8 อย่ าหยุดหาของอร่อยกิน การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จัก เ ส พ อย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

9 อย่ าหยุดเล่นกีฬา ออ กกำลังกาย เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

10 อย่ าหยุดรักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

11 อย่ าหยุดกตัญญู คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคน ก ตั ญ ญูรู้คุณคน และคน ก ตั ญ ญู รู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

12 อย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

13 อย่ าหยุดคบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลา ไปพบปะสัง ส ร รค์กับเพื่อนๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลัง อย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

ขอบคุณที่มา postsread