ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขา อย่าเก็บมาใส่ใจเรา เราไม่รับเดี๋ยวมันก็วนกลับไปหาเขาเอง

ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขา อย่าเก็บมาใส่ใจเรา เราไม่รับเดี๋ยวมันก็วนกลับไปหาเขาเอง

อย่าเอาขยะจากปากใคร มาใส่ใจไว้ในเรา เขาด่าเป็นเรื่องของเขา แต่เราจะเอาหรือไม่เอาขึ้นอยู่กับเรา

คำด่าออ กจากปากใคร ก็เป็นคนนั้น เขาให้เราไม่รับ ก็กลับไปหาเขาเอง

อีกหนึ่งแง่คิดดี ๆ ไม่ว่าชีวิตใครๆ ต่างมีอดีตด้วยกันทั้งนั้น ต่อให้เข้มแข็งสักแค่ไหน ต่างพ่ายแพ้เป็นบางเวลา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องความรัก เรามีพื้นที่ความอ่อนไหว ไม่เหมือนกัน เพราะเรารู้สึกต่อสิ่งต่างๆ ไม่เท่ากัน

บางคนอาจเคยเสียใจ เพราะคำถูกพูดลับหลัง อย่าเก็บ คำพูดข ย ะ จากปากใครมาใส่ใจเราเลย ทุกครั้งที่โดนดูถูก จะทำให้เราแกร่งขึ้น

เพราะเราจะพัฒนา ทำตัวเองให้ดีขึ้น ไม่ใช่ทำเพื่อคนที่ดูถูก แต่ทำเพื่อตัวเราเอง เป็นกำลังใจให้ตัวเองมาก ๆ

เชื่อมั่นในความตั้งใจของตัวเราเอง และเราจะผ่านช่วงเวลาที่ย ากลำบ ากนี้ไปได้แน่นอน ทุกอย่างมีทางออ กเสมอ

ใช้สติคุยกับตัวเอง เคารพในตัวเอง ด้วยความจริงใจ ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างไม่มีคำตอบ

ถามตัวเองเราต้องการอะไร จากเรื่องที่เราเจอที่เราเห็นอยู่นี้ แม้บางปัญ หาอาจไม่ได้เข้ามาทางภายนอ ก

แต่ทุกทางออ กย่อมเริ่มจากภายในทบทวนคิดดีๆ ตั้งสติหาคำตอบให้ตัวเองออ กมา

และเพราะชีวิตมัน u n s e n t ไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้คือคิดก่อนพูด

คิด ก่อนทำจึงเป็นเรื่องสำคัญ คิดพินิจอย่างมีสติรู้ควรว่าจะเอ่ยปากพูดเวลาไหน

และควรปิดปากตอนไหนเพื่อจะได้ฟัง เพราะการเหนื่ อ ยเพราะคนอื่นนั่งพักผ่อนเดี๋ยวก็ห าย แต่ขออย่าให้เหนื่ อ ย ใจ ที่มาจากสาเหตุจากการกระทำของเราเลย

คิดดี พูดดี ทำดีเป็นสิ่งสำคัญ อย่างน้อยเราก็สบายใจสุขและใช้ชีวิตอยู่ บนโลกใบนี้อย่างมีความหมายแล้ว

ขอบคุณที่มา เรื่องที่อย ากรู้