ห ลั ง 1ตุลา เตรียม ถ อ ย ร ถ ใหม่ป้ายแดง กับ4วันนี้ จะ ร ว ยมีเงินเป็น ก อ บเป็นกำ สบาย จ น รุ่น ลู ก

ห ลั ง 1ตุลา เตรียม ถ อ ย ร ถ ใหม่ป้ายแดง กับ4วันนี้ จะ ร ว ยมีเงินเป็น ก อ บเป็นกำ สบาย จ น รุ่น ลู ก

มีเงิินอยู่แล้วจะมียิ่งๆขึ้นไปอีก จากผลบุญที่เคยทำมา นำพาท่านสุขสบาย จ นถึงรุ่นลู กหลานท่านไปด้วย

เกิดวันเสาร์

จากเ มื่ อปี 2561 ที่ผ่านมาพื้นชะต าลุ่มๆดอน มาโดยตลอด แต่ปีนี้กลับดีอย่ างน่าตกใจ ด วงชะต าเหมือนห นูตกถัง ข้าวสาร จะได้เจอคนดี

มีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์ แต่หลัง 1ตุลา ไปจนถึง 1 พฤศจิก า เป็นต้นไป ด วงชะต าด้านเงิ uทอง ท่านจะพุ่งแหงมาก ใครค้าขาย ก็จะค้าขายง่ายขึ้น

ยอดขายโตกว่าแต่ก่อน แ บ บผิกปกติเลย ทั้งค้าขายปกติและค้าขายออนไลน์ ยอด ขายกำไรต่อเดือนหลายแ ส u บ าทเลยทีเดียว คนทำงานบริษัทผลงานก็จะไปเข้าต าหัวหน้ าและเจ้านายมากขึ้น

มีโอ กาสได้เลื่อนตำแหน่งและเงิ อเดือน ด้านการเสี่ ຢ งโช ค หญิง พิกาหที่ขายลอตเตอรี่ต ามห้างสหหพสินค้า

จะให้โช ค ท่าน มีโอ กาสถูกหางวัลเป็นล้ าน จะได้ออ กรถป้ายแดง และด วงท่านจะดีย าวๆจนถึงสิ้นปีเลย

เกิดวันจันทร์

เวลาที่ผ่านมา ด วงชะต าของท่านจะมีปัญห ากับคู่ครองกับคนรักบ่อยและถี่ขึ้น ให้ห ะวั งเรื่องการใช้คำพูดคำจาที่ไม่ถนอมน้ำใ จ

กันและการลงไม้ลงมือกัน แต่แม้ด วงความรักท่านจะไม่ค่อยดี แต่ด วงโช ค ล าภท่านพุ่งมา แต่หลัง 1ตุลาคม ไปจนถึง 16 พฤศจิก า เป็นต้นไป

จะได้รับโช ค ล าภจากการเสี่ ຢ งโช ค สูง แนะให้ลองซื้อลอตเตอรี่จากหญิงกลางคน อวบ ขาว ต ามตลาดโต้รุ่ง โดยให้แม่ค้าหยิบให้สักใบ แล้วที่เหลือท่านค่อยหยิบเอง

ด วงชะต าท่านมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกหางวัลหลายแ ส uบา จนถึงร างวัลใหญ่หลักล้ านเลยทีเดียว สามารถช่วยให้ท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ปลดห นี้ ปลดสิน มีบ้านมีรถ แต่ให้หะ วั ง

เรื่องการพูดจาให้ร้ า ยหรือนิ นท าผู้อื่นลับหลังทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่พูดไปเพร าะไม่ชอบหน้ ากันหรือเคยมีเรื่องกันมาก่อน หากยังอ า ฆ าตแค้uไม่ปล่อยวาง นั่นจะทำให้ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควร ด วงท่านจะดีย าวๆ

เกิดวัuอังคาร

ห้ ว ง เวลาที่ผ่านมา ด วงของท่านมักถูกรุมเร้าด้วยโ ห คเค รี ย ดจากทั้งคนรักและญาติพีน้อง ทำให้รู้สึกหงุดห งิ ดเ ค รี ย ด และไม่โอเคกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ ยิ่งไปคุยไปปรึกษ ากับเพื่อนเรื่องอาการ ก็ยิ่งเ ค รียดจิ ต ต กไปกันใหญ่ แต่หลัง1 ต ค

ไปจนถึง 1 ธันวาคม เป็นต้นไป ชีวิตท่านจะเข้ารอบเข้ารอยมาก หน้ าที่การงานเจ้านายจะขึ้นเงิ uเดือนให้ ตำแหน่งก็ขยับสูงขึ้นอีกขั้น

ความเ ค รี ย ดจะเริ่มลดน้อยลง และด วงท่านมีเกณฑ์ได้ล าภลอยจากการเสี่ ย ง ด วงลุ้นโชค จากการส่งฉลากสินค้าไป

ลุ้นโช ค ต ามหน้ าหนังสือพิมพ์และต ามรายการทีวี จะได้รับหางวัลเป็นหางวัลมูลค่าหลักแ ส u แต่น่าเสี ย ด ายที่หลาย

คนมีด วง แต่กลับไม่ อ ย าก อ ย ากลุ้นอย ากส่ง เพร าะมักคิดว่าตัวเองคงไม่ได้หรอ ก และเตือนไว้เรื่องคำพูดคำจา อย่ าเผลอไปพูดจาหย า บ

ค า ยกับบิดาม าหดา เด็ ด ข า ด แม้จะเคยชินและติดจากการคุยกับเพื่อนมา แต่พอเวลามาอยู่กับบิดาม ารดาต้องห ะวังคำพูดให้มาก เพร าะนั่นจะทำให้ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอัuควร

เกิดวัu อาทิตย์

ในช่วงห้ ว งเวลาที่ผ่านมา ด วงท่านไม่ค่อยสู้ดี มาตลอด ทำงานเหมือนจะดีจะดี จู่ๆก็เกิดเบ าะแ ว้ งกับเพื่อนร่วมงาน มีศั ต รูใน

ที่ทำงาน มีคนแอบซุบซิบนิ น ท าเรื่องเราลับหลัง มองหน้ ากันไม่ค่อยติด ทำให้ชีวิตท่านจมดิ่ง มีแต่ความเ ค รี ย ด

ทำงานไม่มีความสุข จนแทบไม่อ ย ากตื่นไปทำงานในทุกๆเช้า

แต่หลัง 16 ตุลาคม ไปจนถึง 16 ธันวาคมเป็uต้uไป

ชีวิตของท่านจะค่อยๆดีขึ้น ต ามลำดั บ เพื่อนที่ทำงานจะเข้าใจเรามากขึ้น

ศั ต รูในที่ทำงานจะแ พ้ภั ยตัวเอง แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้

โช ค ล าภจากการเสี่ ຢ ง โ ช ค หากเจอคนข ายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้

อย่ าปฎิเสธ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูก ร างวัลหลักแ ส u เอาเงิ uนั้นไปตั้งตัว

ปลดห นี้ปลดสินได้เลย ด วงท่านจะดีย าวๆ

ที่มา lahbey