ผู้ที่เกิดสี่วัน เตียมตัว ไว้เลย วันของท่านมาถึงแล้ว จะมี ท รั พ ย์ เข้ามาแบบ ไม่รู้ตัว จ น ต ก ใจทั้งบ้าน มากจนซื้อ บ้ า น ใหม่ รถป้าย แ ด งได้เลย

ผู้ที่เกิดสี่วัน เตียมตัว ไว้เลย วันของท่านมาถึงแล้ว จะมี ท รั พ ย์ เข้ามาแบบ ไม่รู้ตัว จ น ต ก ใจทั้งบ้าน มากจนซื้อ บ้ า น ใหม่ รถป้าย แ ด งได้เลย

พุธ มีเกณฑ์ได้โชคเลข

ผู้ที่เกิดในวันพุธ ได้มีคำทำน ายออ ก มาตรงกันมากมายว่า มีเกณฑ์ที่จะถูกส ล า กถูกร า งวัลอันยิ่งใหญ่ หน้าที่การงานใดๆก็จะยิ่งดีขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องร ะมัดร ะวังนั่นก็คือ ก ารติดต่อ ก ารเจรจากับผู้อื่น

การพูดให้เสียความรู้สึก การทำงานที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายและลำบ า กใจ การตัดสินใจการตัดสินปัญหา เรื่องนี้มักจะพาพร้อมกับสิ่งดีๆ ขอให้อดทนและสู้ต่อไป

บางสิ่งบางอย่างต้องใช้แรงกายแรงใจเข้าช่วย บอ ก เรื่องนี้ให้คนใกล้ๆตัวรู้ แล้วชีวิตจะดีขึ้น ชีวิตก็จะสุขสบายขึ้น ยิ่งบอ ก บุญผู้อื่นมากเท่าไหร่ ยิ่งร วย

อาทิตย์ มีเกณฑ์ถูกส ล า กร า งวัลใหญ่

คนเกิดวันอาทิตย์เด่นชัดมากในช่วงนี้มีโอ ก าสได้เลข หากเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมีคนที่เขายื่นตัวเลขมาให้ ให้เก็บติดตัวไว้สักใบก็ยังดี

เพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่แ น่ไม่น อ น เผลอๆในช่วงนี้อาจจะถูกเลขถูกร า งวัลก็ได้ คนที่เกิดในวันอาทิตย์เรียกได้ว่า มีดาวมาโคจรเกี่ยวกับโช ค ชะต ามากนัก

อาจจะมีโชคเกี่ยวกับตัวเลข อาจจะมีโชคเกี่ยวกับการทำงาน ความรัก ความรุ่งเรืองในชีวิต หากถามหาในเรื่องของการทำงาน และการเงินในช่วงนี้อาจจะต้อง เ ห นื่ อ ย ห น่ อ ย

แต่ต้องบอ ก เลยว่าจะมีแน่น อ น เลขร า งวัลกำลังรอท่านอยู่ ขอให้เก็บโชคเอาไว้แล้วจะได้ดี

เสาร์ กำลังร วยเฮงเฮง

วันเสาร์ อ ด ท นอีกนิดชีวิตของคุณกำลังจะร่ำร วย มีคนเก่าคนแ ก่เคยทำน า ยชีวิตของคุณมาแล้วเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา บอ ก ว่าชีวิตของคุณในช่วงอีก 1ถึง5 ปีข้างหน้าจะปร ะสบความสำเร็จสูง

สิ่งใดที่กำลังทำอยู่ก็จะมีโอ ก าสได้เงินได้ทองมากมาย ชีวิตจะก้าวเข้าสู่ความสุขสบาย และแน่น อ นว่าคนที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้

จะได้โ ช ค ล า ภเกี่ยวกับตัวเลข กำลังจะร วยใหญ่แล้ว ขอให้ เ ก็ บ คำทำน า ยเอาไว้ แล้วจะสมหวังดั่ งใจหมาย ให้ เ ก็ บ โ ช คเอาไว้แล้วจะได้ดีจะเข้ามาหาคุณเร็วนี้เลย

อังคาร รับทรั พย์

ผู้ที่เกิดในวันอังคาร ในช่วงรอบสัปดาห์นี้ เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเดือน จัดได้ว่ามีอภิมหึมาเกี่ยวกับ ในเรื่องของโชคลาง จะได้รับทรั พย์มากมาย สิ่งที่จะต้อง ร ะ มั ด ร ะ วั งในช่วงนี้ก็คือ

เรื่องของการทำงาน อาจจะเจอคนอื่น ติ ฉิ น นิ น ท า แต่ก็ไม่ได้ทำให้คนนั้นมีความเ ดื อ ด ร้ อ น ใ จแต่อย่างใด เรื่องบางเรื่องให้เป็นไปย ามเนื้อผ้า ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องพย าย ามทำอะไร ให้มันเกินหน้าเกินย า

มีเกณฑ์ที่จะได้โช ค ล าภเกี่ยวกับตัวเลข เ ก็ บ โ ช ค ล า ภเอาไว้ บุญส่งขอให้ร วย สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่น อ น ไม่เกินมกราคมปีหน้าย้ายงาน แ น่ น อ น เก็ บคำทำน า ยไว้ขอให้ร วย เฮง ๆจ้า