เพียง เ พ ร า ะ เงิน อย่ามัวแต่ทำงานหนัก จนลืมสุขภาพ และครอบครัว

หลายๆ คนอาจจะทำงาน ห่วงเรื่องเงินมากกว่าเรื่องในครอบครัว พย าย ามที่จะสร้างฐานะทางการเงิน หน้าต าสังคม จนหลังลืมพระในบ้าน

ไม่ใช่ว่าคุณจะมัวแต่ทำงานหนักหรือ ทำให้มีฐานะร่ำร ว ย แต่คุณกำลังลืมไป ว่าแท้จริงแล้วยังมีครอบครัว พ่อแม่ และสำคัญคือ สุขภาพและความสำเร็จด้านอื่นๆ มากมาย

คนที่ทำแต่งานเพื่อหวังสำเร้จแต่ด้านงานนั้น แล้วไม่สนใจอะไรเลย มองแต่ด้านการทำงาน แล้วไม่สนอะไร ถ้าหากวันนึงพอคุณป่ วยขึ้นมา ถึงขั้นไม่มีเวลาไปหาหมอ

แล้วยังทนทำงานหนักต่อ เพราะมองว่าไม่มีเวลา ท้ายสุดคนเหล่านี้นั้น จะมีเพียงแค่เวลาแท้จริงใน ห้องผู้ป่ วยแค่นั้น และ อย ากยกตัวอย่าง คนสมัยก่อนทำงานหาเงินเก็บไว้ใช้เมื่อแ ก่ เฒ่ า

แต่คนในปัจจุบันนี้ ทำมาหากินเพื่อสะสมทรัพย์สินแข่งกัน บางคนก็มีมากจนเกินพอใช้แล้ว แต่ก็ยังไม่หยุดนะ สุดท้ายก็ต้อง เอาเงินเก็บที่หามาได้มากมาย มาไว้เพื่อใช้รัก ษ าตัวเอง

ฉะนั้น ถ้าเราอย ากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ต้องระวัง ไม่ทำงานจนลืมการดูแลร่างกาย ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดนั้นคือ ตัวคุณเอง ร่างกายของคุณ สุขภาพของคุณเอง

เมื่อในวัยทำงานคุณเคยใช้ สุขภาพขอโ ร คงคุณ แบบเปลืองมากๆ เพื่อให้ได้เงินมา พอมาถึงตอนปลายของชีวิต คุณจะพบว่า ต่อให้มีเงินร้อยล้านหรือพันล้าน

ไม่ช่วยให้ห า ยจากโ ร คเบาหวาน ที่สะสมมาเป็น 10 ปี ห า ยไปหรอก ต่อให้มีบ้านหลังใหญ่ ไม่ช่วยให้ความทรมานจากโ ร คเข่ าเสื่ อ ม ห ม ดไป

ต่อให้มีรถหรูราคาแพง ไม่ช่วยให้โ ร คมะเร็งรัก ษ าได้ ลำดับแบบง่ายๆ ลงมาจะพบว่าเงินเวลา สุขภาพ แบบนี้เรียกว่าเข้าใจผิดกัน ยังใช้ชีวิตแบบประมาทอยู่

ระดับความสำคัญที่ถูกต้อง มันจะต้องเป็น สุขภาพ เวลา แล้วเป็นเงินมันไม่แปลกที่วันนี้ คุณจะโหมทำงานอย่างหนัก แต่ก็มีขอบเขตที่จะหยุด เพื่อให้สมดุลกันบ้าง

สิ่งที่แปลกคือ คนส่วนใหญ่ยังโหมทำงานอย่างหนัก และไม่สนอะไร นอกจากเงินทั้งๆ ที่รู้ว่า ตอนจบคุณก็รู้ว่าอย่างไร ร ว ยหรือไม่ร ว ย ยังไม่รู้ไม่แน่นอน

แต่ความแ ก่ ความต าย และ สุขภาพ ที่ถดถอยลงทุกวัน มาแน่ คนที่ประสบความสำเร็จแท้จริงแล้ว ไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะ แต่เป็นคนที่ใช้ สุขภาพ เวลา ไปแลกเงินได้คุ้มค่าที่สุด

มีเวลา และสุขภาพ เหลือมากพอเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารัก ในแบบที่มีเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆ กันได้

ที่มา yakrookaset