เมื่อมันเป็นรักที่ดี มักจะถูกพบโดยไม่ต้อง พ ย า ย า ม

เมื่อมันเป็นรักที่ดี มักจะถูกพบโดยไม่ต้อง พ ย า ย า ม

ความรักที่ดี ต้องทำให้เรารู้สึกเติม เต็ม เติบโต ไม่ใช่ตกต่ำ ไม่ยัดเยียดตัวเอง เข้าไปอยู่ในชีวิตของใคร

และไม่ฝืนดึงเขาเข้ามา ทั้งที่เขาไม่อย ากมา รักที่เริ่มด้วยความพย าย ามมากมาย มักอยู่ไม่นานเท่าไหร่

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะทำลายประตูของโลกส่วนตัวลงอย่างง่ายดาย

หากใครสักคน อย ากให้เราเข้าไป เขาจะเป็นคนยื่นกุญแจมาให้เอง วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าต าดี

โลกไม่ได้สร้างคนสวยหล่อ มาเพื่อเห็นอ กเห็นใจคนอื่น โลกไม่ได้สร้างคนที่อ่อนโยนต่อคนอื่น ให้สวยหล่อเสมอไป

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะเปลี่ยนการแ ต กหัก เป็นการปรับตัว ทะเลาะแล้วแยกทาง เป็นเรื่องง่ายมากในสมัยนี้ ทุกอย่างฉาบฉวยไปหมด

จะมีกี่คนที่เต็มใจปรับแ ก้ตัวเอง เพื่ออยู่กับคนๆ เดิม วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี คือ การร่วมทั้งทุ กข์และสุข

วันที่สุขเราจับมือกันได้ วันที่ทุ กข์เราต้องจับมือกันให้แน่นกว่าเดิม สิ่งพิเศษที่เรียกว่าความรัก เยียวย าทุกอย่างได้เสมอ

หากวันหนึ่ง คุณได้พบกับคนที่รักคุณ โดยที่เขาไม่ต้องพย าย ามฝืนอะไร คนที่เขาเต็มใจ เข้ามาเรียนรู้ โลกส่วนตัวของคุณ

ต่อให้เขาจะไม่ได้สวย ไม่ได้หล่อ ไม่ได้ดึงดูดอะไร แต่เขาอยู่กับคุณเสมอ แม้ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจ

และเขาทำให้ทุกๆ ช่วงเวลาของคุณสวยงาม ยินดีด้วยนะ คุณเจอความรักที่ดีที่สุดแล้ว

ขอบคุณที่มา bellaliss