เป็นผู้หญิงมันก็ดีนะ แต่ไม่ควรมี 3 สิ่งนี้มากเกินไป

เป็นผู้หญิงมันก็ดีนะ แต่ไม่ควรมี 3 สิ่งนี้มากเกินไป

ผู้หญิงเรา มีความอดทน มากกว่าผู้ชายหลายเท่า นอกจากความสวยข้างในแล้ว ยังต้อง เอาใจใส่ทั้งตัวเอง และคนรอบข้างด้วย

1 รักมากเกินไป ความรักทำให้ต าบ อ ด มองไม่เห็นแม้กระทั่งตัวตนของตัวเองว่าเ จ็ บไปกี่ครั้ง เ จ็ บไปซ้ำๆ แบ บนี้มานานเท่าไหร่ ทำร้ ายตัวเองมานานแค่ไหน จริงอยู่ว่าความรักเป็นสิ่งดี ทำให้คนเรารู้สึกถึงคุณค่าของชีวิต และมีค่ามากพอที่ในชีวิตหนึ่ง เราควรต้องเรียนรู้ในความรักสักครั้ง

แต่อย่าได้มองข้ามความจริงว่าคนที่เราควรมอบความรักให้มากที่สุดก็คือตัวของเราเอง เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าคนที่เรามอบความรักให้ไป จะย้อนกลับมาทำร้ ายเราหรือเปล่า ถ้าคิดจะเลือกลงทุนความรักกับใคร อันดับหนึ่งที่ควรต้องตั ดสินใจคือตัวเราเองนี่ล่ะ

2 เชื่ อใจมากเกินไป สำหรับบางคน สิ่งที่มีค่าเหนือกว่าสิ่งใดในโลกคือความ ไว้เนื้ อ เชื่ อใจ เพราะเราสามารถมอบเงินสด หาเงินใหม่ได้ภายในเวลาไม่กี่วัน แต่ความไว้ใจนั้น กว่าจะมอบให้กันได้มันต้องเสียเวลานานหลายปีเลยทีเดียว ทว่าบ่อยครั้ง เราก็มักจะต้องสู ญเสี ยความไว้ใจที่มอบให้คนอื่นไป ในเสี้ยววินาทีเดียวจากการ หั ก ห ลั ง

ซึ่งคนที่ เ จ็ บ ป ว ด ที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหน มันคือเรา ผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองมาก และเป็นเจ้าของความไว้ เ นื้ อ เ ชื่ อ ใ จนั้นต่างหาก

3 คาดหวังมากเกินไป ม นุ ษย์เราเกิดมา จะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้เลยถ้าไร้ซึ่งความหวัง แต่ก็ต้องคำนึงไว้เสมอว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ ตกลงมายิ่ง เ จ็ บ เท่านั้น

ความผิดหวังเกิดขึ้นได้ทุกวัน แต่หัวใจเราไม่สามารถรองรับบาดแผลนั้นได้ทุกวันหร อ ก ดั งนั้ นในบางสิ่งบางอย่าง เราควรต้องปล่อยให้เป็นไปต ามทางของมันเองบ้าง

ไม่จำเป็นต้องสร้างความค าดหวังเอาไว้กับทุกอย่างหร อ ก คิดซะว่ามันคือหนทางที่จะช่วยทำให้ตัวเองไม่ต้องเสี่ยง เ จ็ บตัวจากการร่วงหล่นลงมาจากความค าดหวังนั้นซ้ำๆ โดยไม่ได้รับอะไรกลับ ม า ดี ก ว่ า น ะ

ขอขอบคุณที่มา pentahugs