คนอยู่เป็น เขาใช้ชีวิตง่ายๆแค่5ข้อนี้เอง

คนอยู่เป็น เขาใช้ชีวิตง่ายๆแค่5ข้อนี้เอง

ทำเถอะ แล้วจะ โ ค ต ร มีความสุข มันดีกว่าที่เป็นอยู่ตรงนี้ แ น่ๆ

ความสุขที่แท้จริงในชีวิต 7 ป ร ะการ

ความสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่คือ การขับรถถึงบ้าน ป ล อ ด ภั ย

ความสุข ไม่ใช่ คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่คือ การได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักได้บ่อยแค่ไหน

ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้านหลังใหญ่ แต่อยู่ที่ ในบ้านนั้นมีรอยยิ้มเสียง หั ว เ ร า ะ

ความสุข ไม่ใช่ ยศฐา บ ร ร ด า ศักดิ์ แต่เป็นใครๆก็บอกว่า คุณเป็นคนที่มีศั กดิ์ศ รี น่าเคารพนับถือ

ความสุข ไม่ใช่ การมีเงินเก็บเยอะ แต่หมายถึง การมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอบ

ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี แต่เป็นตอนผิดหวัง แล้วมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ

ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอาหารดีใช้ของแพงๆ แต่คือการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

1 ปล่อยมันไป อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว อะไรผ่านแล้วให้ผ่านไป อย่าจมปลักกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว มันแ ก้ไขอะไรไม่ได้ และ เวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุด หรือ เดินชาลงเลย จบไปแล้ว ทิ้งเป็น อดีต ไปเลย

เราต้องอยู่กับปัจจุบัน จะได้ทำอนาคตให้ดีที่สุด ทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอดีต จมอยู่กับความทุกข์ เราแค่อยู่เ พื่ อ ห า ยใจ ทิ้งไปวันๆ ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตคือ อยู่แล้วต้องอยู่แ บ บ มีความสุข

2 เลิกแคร์ เลิกใส่ใจ ในบางสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง จะพูดถึงเรายังไง จะวิจารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง

ไม่จำเป็นต้องแคร์ไปซะทุกเรื่อง ห ร อ ก ชีวิตมันสั้นเกินกว่าเราจะเสียเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุข จำไว้ ใช้ชีวิตให้เป็น ของขวัญ อันล้ำค่า อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ใช่

3 คิดบวกเข้าไว้ เชื่ อ มโยงทุกอย่างกับความคิด บ ว ก ทุกเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวกมาเ ชื่ อ มโยงได้

หาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณ ที่มันเกิดขึ้น มองให้ทะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะเรียนรู้จากมันได้

4 ทำตามความต้องการของคุณมากความคาดหวังของคนอื่น ทำตามหัวใจเรียกร้อง อ ย า กเป็นแบบไหน อ ย า กเรียนอะไร อ ย า กประกอบอาชีพแบบไหน

อ ย า กกินอะไร อ ย า กเที่ยวที่ไหน จงทำในสิ่งที่ตนเองหลงไหล ไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้าง หรือ สังคมบอกว่าดี เพราะ บางอย่างอาจจะดีสำหรับคนอื่น แต่อาจไม่ใช่สำหรับเรา

5 ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะผิดหวัง จะสูญเสีย

เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยทันที ไม่มีเสียเวลาคร่ำค ร ว ญ มุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต ต้องไม่มีอะไร หยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

ขอบคุณที่มา ส บ า ย ต า