แ น ะวิ ธี ดู ด ท รั พย์ รีบทำก่อนสิ้นปี รับสิ่งดีๆเข้าบ้าน ไหว้ พ ร ะ ภูมิเจ้าที่ ไหว้ศาลคุณ ต า คุณ ย ายในบ้านที่ถูก ต้ อ ง

แ น ะวิ ธี ดู ด ท รั พย์ รีบทำก่อนสิ้นปี รับสิ่งดีๆเข้าบ้าน ไหว้ พ ร ะ ภูมิเจ้าที่ ไหว้ศาลคุณ ต า คุณ ย ายในบ้านที่ถูก ต้ อ ง

คนที่มีปัญห าชีวิตการงานการเงินลองดูนะไหว้พ ร ะภูมิเจ้าที่ให้ถูกหลักจะช่วยทำให้อะไรๆกลับมาดีขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่อาจจะตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ ต าม

หากมีศาลพ ร ะภูมิอยู่ในบ้านมีวิ ธีการไหว้พ ร ะภูมิเจ้าที่ไหว้ศาลคุณต าคุณย ายนั้นทำแล้วดีเรียกโช ค ล าภเรียกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

แต่wีบ้านwีเรือนบางทีก็ไม่รู้ห ร อ กนะเราตั้งใจไหมแต่ถ้าหากมันผิดก็อาจจะคิดว่าไม่ดีก่อนนะฉะนั้นก็มาไหว้พ ร ะภูมิเจ้าที่ศาลคุณต าคุณย ายให้ถูก

จะได้ทำเรื่อง ร้ า ยๆให้กลับเป็นเรื่องดีได้ทำอย่างไรมาติดต ามและทำพร้อมกันเลย

1 รูป

2 ผ ล ส้ม4 ผ ลเป็นมงคลเป็นส้มเขียวหวานนะไม่ใช่ส้มโอหรือส้มมือ

3 พวงมาลัยสวยๆเน้นด อ ก ดาวเรืองหรือเจ็ ดสีเจ็ ด ด อ ก ได้ต ามฐานรูป

4 ข้าว ป ล าอาหารก็ปรุงไปเลยต ามความสะดวกจะเป็นเมนูอะไรก็ได้

5 อย่าลืมขนมหวานด้วยนะจะเป็นขนมหวานแ บ บไทยหรือแ บ บจีนก็ได้หมด

พอเตรียมเครื่องสำหรับการไหว้เสร็จแล้วก็นำไปวางหน้าศาลพ ร ะภูมิได้เลยศาลต าย ายด้วยก็ต ามด้วยจุดธูปจากนั้นจะต้องสวดมนต์ขอขมาด้วยจะเป็นบทสวดแบบนี้พย าย ามสวดให้ถูกต้องและช้าๆนะไม่ต้องรีบก็ได้

เริ่มต้นที่การตั้งนะโม3จบแล้วสวดบทนี้อิติสุคโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีคงคาพ ร ะภุมมะเทวาขะมามิหังจากนั้นก็จุดธูปบ อ ก กับทางเจ้าที่แล้วอธิษฐานว่าวันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน

สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพ ร ะภูมิเจ้าที่คุณต าคุณย ายก็ขอโทษสิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด

พ อ ก ล่าวจบแล้วก็ขอพรต ามที่ปรารถนาได้เลยขอ พ รเสร็จแล้วปั กธู ปรอให้ธูปหมดด อ ก ก่อนแล้วค่อยเริ่มทำความสะอาดบ้านแต่จะต้องทำต ามเ ค ล็ ดเป็นลำ ดั บแ บ บนี้นะ

จะต้องทำความสะอาดเริ่มจากฝาบ้านก่อนต ามด้วยเพดานต ามซ อ ก มุมต่อด้วยการเอาฝุ่นละอองมากองๆกันไว้มากองไว้ในที่เดียวแล้วหาผ้าขาวมาห่อให้มิดเลยนะ

ต่อด้วยการเอาไปทิ้งในถังขยะของวัดจะวัดไหนก็ได้และพอทิ้งแล้วอย่าหันหลังกลับไปมองเ ด็ ด ข า ดเป็นเ ค ล็ ดการไล่สิ่งไม่ดีอ อ ก จากบ้านต่อด้วยการเอาน้ำพ ร ะพุทธมนต์หน้าพ ร ะประทานในบ้าน

หรือจะขอน้ำพ ร ะพุทธมนต์ต ามวัดมาพรมต ามบริเวณบ้านให้ทั่วเลยพอตื่นเช้ามาก็ทำบุญตักบาตรด้วยหรืออ อ ก ไปถวายสังฆทานก็ได้เพื่อจะได้อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้กับพ ร ะภูมิเจ้าที่wีบ้านwีเรือน

คุณต าคุณย ายในศาลโดยเฉพาะเลยซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะลืมไม่ได้เด็ ด ข าดพอทำครบทุกอย่างแล้วจะทำให้ชีวิตพบเจอกับเรื่องดีๆเข้ามาและเจ้าที่จะคอยคุ้มครองให้ ป ล อ ด ภั ยอีกด้วยค่ะ

ที่มา dee soul much