จะให้อภั ยมันเรื่องง่าย แต่จะให้เ ชื่ อใจกลับไปคบอีกมันคง ย าก

จะให้อภั ยมันเรื่องง่าย แต่จะให้เ ชื่ อใจกลับไปคบอีกมันคงย าก

การให้อภั ย ไม่อาจเปลี่ยนอดีตได้ แต่การให้อภั ย อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ การแก้แ ค้ นที่ดีทีสุด คือ ก ารให้อภั ยและการลืมเรื่องไม่ดีที่เขาทำกับเราเสีย

การกระทำสิ่งใดๆลงไปนั้น ควรคิดไตร่ตรองดูให้ดีเสียก่อน เมื่อไหร่ที่คุณทำผิด คุณอาจจะได้รับการให้อภั ย แต่เ ชื่ อได้เลยว่าคุณจะไม่ได้รับความเ ชื่ อใจอีกครั้งแน่นอน

การทำผิดและเขาให้อภั ยนั้นมันง่ายแสนง่าย แต่การที่คุณจะได้รับความเ ชื่ อใจจากคนที่คุณทำผิดนั้น คงไม่ง่ายเหมือนการให้อภั ยหรอ ก นะ

เพราะว่าการเ ชื่ อใจนั้นกว่าจะได้มาต้องใช้เวลานาน แต่การกระทำความผิดเพียงครั้งเดียวจะทำให้หัวใจผิดหวัง และไม่กล้าให้ความเ ชื่ อใจอีกเลย

การใช้ชีวิตควรมีสติให้มาก ทำดีกับตัวเองและคนรอบข้างให้มาก อย่ าเข้าไปในชีวิตของคนอื่น

เพื่อเป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะเข้าไปในแบบไหนในรูปแบบความสัมพันธ์ของ เพื่อน หรือ คนรัก

เมื่อคนเข้ามาจะโทรบอ ก ก่อนด้วยความรัก แต่เมื่อผ่านไปคุณได้จากไปพร้อมกับการปล่อยมืออะไรที่ไม่เคยเป็นของเรา จงอย่ าเอาออ ก ไป สิ่งของสิ่งไหนที่ไม่ได้ให้เราด้วยความเต็มใจ อย่ านำออ ก มา

เวลาเดินทางไปเรื่อยๆ ไม่มีทางหวนกลับ คนก็เช่นกัน เรื่องบางเรื่องไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน หรือเราจะพย าย ามมากเท่าไหร่ ก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ จงอย่ ากลับไปอีก

บางครั้งการยอมให้คนอื่นเข้าใจผิด เพื่อไม่อย ากอธิบายอะไรมากมาย ความคิดจะเ ชื่ อหรือไม่เ ชื่ อนั้นขึ้นอยู่กับความคิดของอีกฝ่ายหรือคุณเท่านั้น ถ้าเข้าใจกันก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากมาย

เมื่อสภาพร่างกายจิ ตใจไม่พร้อมอย่ าถือนับว่าตัวเอง ข า ด ทุนหรือ ก ำไร โลกใบนี้นั้นมันกว้างใหญ่มากมาย ใหญ่มากขนาดที่คุณไม่สามารถเอาทั้งชีวิตของคุณไปวัดมันได้

แต่ในทางกลับกันโลกใบนี้ก็ช่างเล็กนิดเดียว เล็กขนาดจนมองไปทางไหน ก็เห็นแต่รอยยิ้มของคุณ เพราะฉะนั้นเมื่อได้พบเจอกัน จงมีจิตใจที่เมตต า เมื่ออยู่ด้วยกัน

ควรห่วงใยซึ่งกันและกัน เมื่อจากกัน จงจากไปอย่ างสง่างาม เมื่อได้กล่าวคำอำลา ควรส่งยิ้มให้กันเพราะว่า ถ้าคุณได้จากกันไปแล้ว คุณอาจจะไม่มีทางได้พบกับคนนั้นตลอดชีวิตเลยก็ได้

ขอบคุณที่มา postsara