ง่า ย ม าก หากท่าน อ ย า ก ทำ บุ ญ แต่ไม่มีเวลาไป วั ด แ น ะการทำบุญ โดย ไม่ต้องไปวัด แต่ได้บุ ญมาก

ง่า ย ม าก หากท่าน อ ย า ก ทำ บุ ญ แต่ไม่มีเวลาไป วั ด แ น ะการทำบุญ โดย ไม่ต้องไปวัด แต่ได้บุ ญมาก

โดยปกติแล้วหากเราอย ากทำบุญ มักไปทำบุญที่วัด แต่ทั้งนี้ การทำบุญ ทำทาน เพื่อให้ได้กุศลผลบุญก็ยังมี วิ ธีการทำวิ ธีอื่นๆ อีกหลายวิ ธี ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปวัด

วันนี้เราเอา16การทำบุญอย่างง่ายโดยไม่ต้องไปวัดและยังได้บุญมากได้อ านิส งส์สูงสุดมาฝากมาดูกันเลยเราสามารถทำบุญแ บ บง่ายโดยไม่ต้องเข้าวัดก็ได้

เพราะว่าการทำบุญโดไม่ต้องไปวัดแล้วได้บุญกุศลยิ่งใหญ่มหาศาลหากจะพูดถึงเรื่องของการทำบุญหลายคนก็คงจะคิดถึงวัดเพียงอย่างเดียว

อย ากทำบุญต้องเข้าวัดเท่านั้นหรือความจริงแล้วเราไม่ต้องไปถึงวัดก็สร้างบุญทำกุศลได้เหมือนกัน

1 ถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ อาหารคาวหวาน หรือ จะเป็นดอ ก ไม้พวงมาลัย ให้พ ระพุทธรูปที่บ้าน

2 ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปเรียนหนังสือ หรือไปทำงาน

3 รัก ษ าศีล 5 รับประทานอาหารเจ ไม่กินเนื้อสั ต ว์ และไม่เบียดเบียน หรือทำร้ ายใคร

4 ตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดแต่สิ่งดีๆ ทันทีที่ตื่นนอน หากเราคิดถึงแต่สิ่งที่ดีที่งาม ก็จะทำให้จิตใจเราสดชื่น กระตือรือร้น

พร้อมที่จะรับมือ กับชีวิตประจำวันด้วยความรื่นเริง ไม่หงุดหงิดโมโห แค่นี้ นอ ก จากเราจะมีความสุขแล้ว คนรอบข้างเราก็มีความสุขไปด้วยถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง

5 ให้คำแนะนำที่ดี ๆ กับผู้ที่มีความทุ กข์และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเรา ให้มีความสบายใจโดยที่คำแน ะนำของเรานั้นจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หรือช่วยแก้ไขปัญหา หลายๆครั้งที่เพื่อนฝูงญาติมิตรอาจประสบ

ปั ญ ห า ชีวิต และเกิดความทุ กข์ใจแสนสาหัส สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นมิตรและถ้อยคำที่ปลุกปลอบให้กำลังใจ คำพูดดีๆ ที่มาจากใจจะทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในหวงทุ กข์ รู้สึกดีขึ้นและมีพลังที่ต่อสู้ชีวิตต่อไปได้

6 ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ต า ย าย ที่อยู่ในบ้าน ให้ท่านมีความสุข อย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจ หรือเป็นทุ กข์ ถ้ามีโอ ก าสอาจซื้อของมาฝาก และเรียกพวกท่านให้รับประทานของที่เราซื้อมา

7 ทำใจให้สบาย นั่งสมาธิอย่างน้อย 5 นาที ฟังดูเหมือนย าก แต่จริงๆ เราทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือทำอะไรอยู่ เช่น กินข้าว อาบน้ำ ทำการบ้าน ทำงานบ้าน อ่านหนังสือ อยู่ที่ทำงาน

หั ว ใ จ หลักคือให้เอาใจไปจดจ่อในสิ่งที่ทำเพียงอย่างเดียว จะทำให้เราทำทุกอย่างได้ดีขึ้น เพราะไม่พะวักพะวนคิดหรือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันอันทำให้ข าดสติ

8 พูดคุย หรือ สั่งสอนเรื่องธรรมะ การมีเมตต า แนะนำในสิ่งที่ดี มีประโยชน์และคุณค่าต่อผู้อื่น หรือสอนในสิ่งที่เราชำนาญให้แ ก่ผู้อื่น ก็จะเป็นการช่วยเกื้อกูลสังคมให้ดียิ่งขึ้น และผลก็จะย้อนมาสู่ตัวเราผู้ทำด้วย เช่น

แน ะวิ ธีออ ก กำลังกายให้พ่อแม่ ท่านก็แข็งแรง ไม่เจ็ บไข้ได้ป่ ว ยง่ายเราก็สบายใจ หรือแม้แต่การแนะนำให้ความรู้ที่เรามี หรือทราบมาแ ก่คนไม่รู้จัก

อย่างที่แนะนำหมอ ย าดีๆ หรือธรรมะที่ดีแ ก่คนอื่น ทำให้เขาห า ยป่ ว ยหรือรู้สึกดีขึ้น เขาก็จะอธิ ษ ฐ านหรือให้พรเราทำให้เราพบแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต

9 ฝึกจิตให้สงบ สวดมนต์ วันละ 1 บท ทุกๆ คืนก่อนนอน ก็ควรสวดมนต์ไหว้พ ระที่เรานับถือ โดยอาจเลือ ก บทสวดสั้นๆ

ที่ชอบ เสร็จแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตต าให้กับตัวเอง และผู้อื่นต ามสมควรที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าเป็นการทำความดีที่ไม่ต้องใช้เงินเลย

แต่สามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้ โดยไม่ย ากเย็นเข็ญใจจนเกินไปอีกทั้งปฏิบัติแล้วก็เป็นบุญกุศลที่จะเกื้อหนุนให้เราและคนรอบตัวมีความสุข เพราะบุญ

ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ เครื่องชำระกาย ใจให้บริสุทธิ์ เป็นการทำประโยชน์ให้แ ก่ตัวเราเองและผู้อื่น และยังช่วยลดกิเลส ความเศร้าหมองต่างๆ ได้

10 ถ้าทราบว่าใครเดือดร้อนเรื่องใด ๆ ก็ให้ช่วยเหลือ ด้วยความเต็มใจและเราก็จะต้องไม่เดือดร้อน ทำต ามกำลังความสามารถของเรา อา ทิ ช่วยคนแ ก่

ให้ข้ามถนน แอบได้ยินคนคุยกันว่าไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ให้เงินเขาไปทั้ง ๆ เขาไม่ได้เดินมาขอ เป็นต้น

11 ทำบุญกับพ ระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทาง เช่น หากพบเจอพ ระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ก็อาจะไปบอ ก ท่านว่า เราต้องการทำบุญ เนื่องจากไม่มีเวลาจะไปที่วัด

และขอเสนอตัวไปขับรถไปส่งท่าน ณ จุดมุ่งหมาย หรือ อาจถวายเงิน ผ้าไตร ผ้าจีวร หากพบว่าท่านกำลังซื้ออยู่ หรือ มีร้านอยู่ใกล้ ๆ พอดี

12 ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเรา ตรงนี้ยกเว้นล็อตเตอร์รี่ เพราะเราหวังผลจากล็อตเตอร์รี่ที่ซื้อไปว่าอาจจะถูกรางวัล ซึ่งการทำตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

13 แบ่งปันน้ำใจ สิ่งของที่ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์ต่อ และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ สามารถทำได้ทุกที่และทุกเวลา เช่น ช่วยพ่อแม่จัดโต๊ะอาหารล้างถ้วยชาม ลุกให้เ ด็ ก

ผู้หญิงท้อง หรือคนแ ก่นั่ง ช่วยถือของหนักให้คนในรถเมล์ หยุดรถให้คนข้ามถนน หรือรถอื่นไปก่อน ช่วยแบ่งเบาภาระงาน

ให้เพื่อนในที่ทำงาน เป็นต้น การให้ความช่วยเหลือเช่นนี้ เป็นการทำบุญด้วยการลดความเห็นแ ก่ตัวของเราลงและ ทำให้เราได้รับมิตรไมตรีสนองตอบกลับมาด้วย

14 จาน ชาม กินเสร็จแล้วควรล้างขึ้นมาทันที หรือ ถ้าไม่มีเวลา อย่างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออ ก ให้หมดก่อน เพราะมดจะได้ไม่ขึ้นมาบนเศษอาหาร ทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมด

15 ดูแลสั ต ว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่างดี อาทิ อาบน้ำ จานใส่อาหารต้องสะอาดดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงหรือที่อยู่อย่าให้มีกลิ่นเห ม็ น หมั่นพูดคุย

คอยสังเกตว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไป เช่น ชอบนอนในถุง หรือ ชอบนอนกับตุ๊กต า วโรกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกัน อย่าคิดว่าเขาเป็นสั ต ว์เลี้ยง

16 ให้อภั ยในสิ่งที่เขามาว่าเราไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ก็ต าม การให้อภั ยในความผิดพลาดของผู้อื่น โดยทั่วไปคนเรามักจะให้อภั ยตัวเองง่ายและมีข้อแ ก้ตัวให้ตนต่างๆ นานา แต่ถ้าผู้อื่น ผิ ด พ ล าดแล้ว

เรามักเห็นเป็นเรื่องใหญ่และตำหนิติเตียนไม่รู้จักแล้วจบ ดังนั้น เราจะต้องหัดมีเมตต ารู้จักให้อภั ยต่อผู้อื่นให้ง่าย เหมือนให้อภั ยแ ก่ตัวเราเอง เพราะการให้อภั ย

จะทำให้เราไม่ผูกใจเจ็ บ ไม่อาฆ าตม าดร้ า ย ไม่ก่อศัตรู แต่ทำให้จิ ตใจเราสงบเย็นเป็นการฝึกจิตพื้นฐานอย่างหนึ่ง ที่จะนำไปสู่กุศลขั้นสูงอื่นๆ ต่อไป