พ่อแม่ คือพระแท้ในบ้าน ลูกกตัญญูจะไม่พูด 5 คำนี้ กับท่าน

พ่อแม่ คือพระแท้ในบ้าน ลูกกตัญญูจะไม่พูด 5 คำนี้ กับท่าน

หาก จะพูดถึงการทำบุญหลายๆคนคงคิดว่า การทำบุญนั้นต้องทำที่วัดแต่จริงๆแล้วนั้นไม่ใช่เลย พร ะที่เราครวรทำบุญด้วยและได้บุญมากที่สุดคือพร ะในบ้าน หรือพ่อกับแม่ของเรานั่นเอง ตอบแทนพร ะคุณเค้าให้มากที่สุด ถ้าจะเทียบการทำบุญกับตัวเลขจะได้ต ามนี้

ทำบุญให้กับพร ะได้บุญ 50

ทำบุญให้กับผู้ด้อยโอ ก าสได้บุญ 60

ทำบุญให้ผู้ย ากไร้ได้บุญ 70

ทำบุญให้ผู้อ ดอย ากได้บุญ 80

ทำบุญให้พ่อแม่ได้บุญ 100

ถึงคุณจะตักบาตรพร ะเป็นร้อยเป็นพันครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าป้อนข้าวให้พ่อแม่เพียง 1 คำ

ส่วนใหญ่หลายคนมักเข้าใจว่า การที่จะได้บุญ คือ ก ารเข้าวัด ฟังธรรม รัก ษ าศีล บริจาคให้กับวัดมากมาย

การตักบาตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญ ซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตั กบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย พรศักดิ์สิทธิ์ที่ปร ะเสริฐ คือพรที่กล่าวออ ก จากปากบิดามารดา

อย ากเจริญ อย่ากล่าวว่าพ่อแม่ 5 คำนี้ พูดออ ก มา ชีวิต มีแต่ตกอับ

1 ไม่โทษพ่อแม่ว่าไร้ความสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่า

สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูดออ ก ไป ต่อให้ม้าฝีเท้าไวก็วิ่งต ามไปเก็บกลับคืนมาไม่ทัน แล้วมันจะกลายเป็นตราบาปในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

2 ไม่โทษพ่อแม่ย ามท่านป่ วยไข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดออ ก ปานใด พอเราเจ็ บไข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอในทันที

ท่านจะหาวิธีเยียวย ารัก ษ าเราในทันที ย ามที่ท่านป่ วยไข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่? หรือว่าเพราะพ่อแม่เจ็ บป่ วยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่ก ตั ญ ญูดูแลหรือ

3 ไม่โทษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า

ที่พ่อแม่บ่นว่า ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตร ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

4 ไม่โทษพ่อแม่ว่าชักช้า

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าด่าทอว่าท่านทำอะไรชักช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความอ ดทนมากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน

สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา มาบัดนี้ร่างกายจึงทรุดโทรม หากวันหนึ่งพ่อแม่แก่ชราลง กำลังวังชาเริ่มเสื่อมถอย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า เรื่องก ตั ญ ญู ต้องรีบลงมือทำ

5 ไม่โท ษพ่อแม่ว่าจู้ จี้จุ กจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีปร ะสบการณ์มากกว่าเรา อย่ าตะคอ ก ท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อ ก ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้เก็บห้อง ให้ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นลูกอ ก ตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งพ่อแม่ให้กายสังขารมา มิใช่ให้เรามาคอยกล่าวโทษท่านในขณะที่เราโตขึ้น พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลง จวบจนลาโลก

ลาลูกหลานไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเรา โท ษกล่าวพ่อแม่ มิสู้เข้าใจพ่อแม่ หากแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภั ยไม่ได้ แล้วจะไปให้อภั ยใครในโลกใบนี้ได้?ร้อยพันความดีงามความก ตั ญ ญูมาเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากเวลานี้ วันนี้ อย่ าได้โทษกล่าวพ่อแม่อีกต่อไป

ขอบคุณที่มา khaonaroo