จงใช้ชีวิตให้สุขจนคนอื่นอิจ ฉ า อย่ามัวเสียเวลาไปนั่งอิจ ฉ าคนอื่น

จงใช้ชีวิตให้สุขจนคนอื่นอิจ ฉ า อย่ามัวเสียเวลาไปนั่งอิจ ฉ าคนอื่น

ถ้ามัวแต่นิน ท าว่าร้ า ยคนอื่น ก็จะเริ่มกลายเป็นคนไร้ความสามารถไปทีละน้อย ผ ล สุดท้ายถ้าไม่เป็นคนขีอิจ ฉ า ก็เป็นคนขี น้ อ ยใ จต ล อ ดชีวิต

ความสุขแท้จริงล้วนเกิดจากใจเรา หากเรามีใจที่ดี คิดดี ทำดี สิ่งดี ๆ จะเข้ามาหาตัวเราเอง สุดท้ายแล้วเราจะมีความสุขที่สุด โดยเฉพาะความสุขทางใจ

1 คนที่น่าอิจ ฉ าที่สุด คือคนที่ไม่อิจ ฉ าใครเลย ดูเหมือนมันเป็นความสุขง่าย ๆ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกัน

2 ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้น นั่นก็คือ ให้แบ่งปันความสุขนั้น แบ่งให้คนอื่น ยิ่งให้มาก ยิ่งสุขมาก

3 ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราว ถ้ามันดีให้มีความสุขกับมัน เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นาน ถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปกังวล เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน

4 ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไป

5 ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่น ไม่ขัดความสุขคนอื่น ไม่คิดแทนคนอื่น ไม่อิจ ฉ าคนอื่น ไม่ดูถูกคนอื่น

6 จงอย่าอิจ ฉ าคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจ ฉ า

7 ไม่ว่าจะมีสิ่งไหน ห า ยไปจากชีวิตเรา แต่เวลาก็ยังคงเดินต่อ และเวลาก็สอนให้เราได้รู้ว่า ระหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้น เราควรจะดู แ ลและรัก ษ าอย่างไร เพื่อว่าวันหนึ่ง เราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำดีที่สุดแล้ว

8 จุดที่ตกต่ำที่สุด เป็นได้ทั้งจุดจบ และจุดเริ่มต้นใหม่ อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอะไร

9 อย่าคาดหวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทน ขอแค่ทำแล้วสุขใจ มันก็คือ ก ำไรของเราเอง

10 ทุกวินาทีที่ห า ยใจอยู่ คือโอ ก าสของชีวิต อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ และอย่าแคร์สายตาใคร ตราบใดที่เรายังห า ยใจด้วย จ มู กของตัวเอง

เรียบเรียงโดย รู้ ป่าว