6 ข้อ ดี ของการเป็นคนนิ่งเฉยไม่เข้าไปยุ่ง วุ่ น ว า ยเรื่องของคนอื่น

6 ข้อ ดี ของการเป็นคนนิ่งเฉยไม่เข้าไปยุ่ง วุ่ น ว า ยเรื่องของคนอื่น

โลกไม่ได้เลวร้ ายห ร อ กแต่ก็ไม่สวยงามมากขนาดนั้น ทำตัวเองให้เหมือนอากาศแม้ไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้ห ายใจ

อย่าทำตัวให้เหมือน พ า ยุแม้ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใครอ ย ากเจอ ทำให้ตัวเองมีค่าแ บ บอากาศนิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้แต่ทุกคนข าดไม่ได้

ข้อดีของการเป็นคนเงียบ ก็ไม่มีอะไรมากห รอ กค่ะ แต่อย ากให้ดูเอาไว้ มันดีกับชีวิตเราจริงๆ

1 ไม่ต้องวุ่นวายกับใครให้เหนื่อย คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆเฉยๆไม่น่าสนใจจึงไม่ค่อยตกเป็นเป้า สำหรับการนินทาเพราะดูเป็นคนนิ่งๆดูน่าเกรงขาม

แ บ บนี้เรียกว่าคมในฝักเ สื อซ่อนเล็ บหรืออะไรก็แล้วแต่คุณ จะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครให้เหนื่ อ ยใจเลยจริงๆ นี่แหละประโยชน์ของการเป็นคนนิ่งๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ตึงเครียด

การนิ่งไว้ก่อนไม่ชิงโว ยว ายอ าละว าดมาดดูเป็นผู้ดีและพร้อมรับ กับสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะเรียกว่า นิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆ

2 ชีวิตไม่ต้องเสี่ ย งกับ ด ร าม่า

การเป็นคนที่พูดมากเผยความในใจเยอะคนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเขาเยอะไปด้วย มีอะไรก็โพสต์ลงในโซเชียลหรือระบายออ กมาทางป าก

โดยเฉพาะด้านแ ย่ๆเหมือนเป็นการระบ ายอาร มณ์ได้ดีก็จริง แต่มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีคนเข้ามาอ่ านเจอด้วยเหมือนกัน

แถมเสี่ ย งต่อ การที่จะมีเรื่องราวมีประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดข้อพิพาท ดังนั้นแล้วการเป็นคนเรียบๆไม่แสดงออ กอะไรมากก็จะหลีกเ ลี่ ย ง

ปัญ หาที่จะมีกับคนอื่นๆไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน นับว่าเป็นข้อดีที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งเลย

3 เก็บความรู้สึกเก่ง

คนนิ่งๆถือว่าจัดการอาร มณ์ของตัวเองได้ดี และเพราะอาจจะมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการด่า

หรือ การใช้ความรุนแรงด้วยก็ได้ ใครเป็นศัตรูก็รับมือได้ด้วยลำบ ากแน่น อ น เพราะคนนิ่งๆนี่อ่ านความรู้สึกย ากจริงๆทำให้มองไม่ออ ก

เดาทางไม่ถูกเลยแหละน่ากลัวกว่า คนที่ชอบเหวี่ ย งชอบ วี นเยอะเลย

4 ครองสติได้ดี

การที่เป็นคนนิ่งๆเขาจะหยุดคิดอย่างรอบคอบในทุกสิ่งก่อนที่จะทำอะไรไปเสมอ การควบคุมตัวเองได้แม้ในย ามโ ก ร ธถือว่าเป็นข้อดีมากเลยทีเดียว

หากใจร้อนข าด ส ติอาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรลงไป กลายเป็นการเข้าใจผิดกันทำให้สร้าง ศั ต รูโดยไม่จำเป็น

5 คนอื่นคาดเดาได้ย าก

การคาดเดาได้ย ากทำให้คนมองเราไปอีกแ บ บ ก่อนที่เขาจะทำอะไรก็จะคิดเยอะและมีความเ ก ร ง ใ จเราอยู่นัยๆ ดังนั้นนิ่งๆไว้ก่อนทำให้รักษ าระยะห่างและมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน

6 มีแต่คน เ ก ร ง ใจไม่กล้ายุ่งด้วย

เนื่องด้วยจากเป็นคนนิ่งๆจึงย ากจะคาดเดาทำให้ดูเป็นคนที่สุขุม เยือ กเย็นดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นคนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่งให้เกิดปัญ หาจะดีกว่า

ยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่าบางเรื่องอยู่เงียบๆจะดีกว่าพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น จะแ ย่ลงด้วยซ้ำในบางทีและในบางเรื่องให้ทำเป็นนิ่งๆ

เฉยๆบ้างอย่า โ ว ย ว า ย แสดงความรู้สึกอะไรออ กไปมากมาย โมโหให้น้อยมีความสุขให้มากการแสดงออ กเวลารู้สึกไม่พอใจ

ก็ไม่ใช่ทางออ กที่ดีเสมอไปมีแต่จะยิ่งทำให้คนอื่นมองเราในแง่ลบแทน อย่าได้เอาความ โ ก ร ธ เพียง ชั่ ว ค ร า วไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกดีๆ

ที่เขามีให้ยิ่งโตยิ่งต้องใช้สติมากขึ้นพิจารณาทุกเรื่องให้ดีก่อนพูด ก่อนคิดก่อนตัดสินใจอะไรลงไปเพราะไม่ใช่ทุกคนรักหรือชื่นชมในตัวเรา

ถ้าเราเ ผ ล อทำตัวไม่ถูกไม่ควรไปคนรอ เ ห ยี ย บ ก็อาจจะเยอะกว่าที่คิดไว้ก็ได้

ขอบคุณที่มา bangpunsara