บาร มีเก่าค้ำ จุ น เกิ ด สี่วั น นี้ หวั งได้ ร ถ ได้บ้ าน ก็ได้ หวั งมีเงิ น เงิ นเข้า ม า

บาร มีเก่าค้ำ จุ น เกิ ด สี่วั น นี้ หวั งได้ ร ถ ได้บ้ าน ก็ได้ หวั งมีเงิ น เงิ นเข้า ม า

มีเกณฑ์ถูกส ลากร างวั ลได้โ ช ค ล าภ บางสิ่งบา งอย่างดั่ งใจแ น่นอ น
สำหรับใครที่เกิดทั้ง 4วันนี้และมี ลั ก ษ ณ ะ นิสัยเช่นนี้บ อ กเลยว่าตรงมาก

บุญเก่าวันจันทร์

วันจันทร์ ลั กษณะนิสัยของคนนั้น เป็นคนที่ค่อนข้างหัวไว แล้วก็หัวร้อนเช่นเดียวกัน เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นว า ยและเรื่องมาก คุณเป็นคนที่ไม่ค่อ ยเรียบร้อ ย ไม่ชอบอะไรที่มันจุกจิกจนเกินไป

เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ แต่ก็ใช่ว่าใครจะพย าย าม มาเอาเปรียบชีวิตคุณได้ แน่นอนว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อ ยยอมคนง่ายๆ เรียกได้ว่าถึงไหนถึงกัน เป็นคนที่ไม่ค่อ ยเก็บอารมณ์ สักเท่าไหร่ด้ว ยนะ

แต่ต้องบอ กเลยว่าคุณเป็น คนที่ใจบุญ สุนทานมากๆชอบที่จะช่ว ยผู้อื่น ให้เขาพ้นจากความทุ กข์ เห็นคนอื่นมีปัญ

หาไม่ได้จะต้องยื่นมือเข้าไปช่ว ยเสมอ แต่ก็อย่างว่า คุณมักจะเป็นพวกประเภท ปิดทองหลังพระ ทำดีแล้ว ไม่ค่อ ยได้ดี

คนที่มีลั กษณะเช่นนี้ เรียกได้ว่าเป็นช่วง มหาโชค เดือนสิงหาคมย าวไปถึงสิ้นปีนี้ เป็นช่วงที่ดีที่สุด หน้าที่การงานใดๆ จะเริ่มดีขึ้นเรื่อ ยๆ

แต่ก็ต้องแลกมาด้ว ยความสามารถและเวลา ช่วงนี้ชี้กันชัดๆว่ากำลังจะได้โชค ส ลากร า งวั ลมีเกณฑ์ ที่จะได้ตัวเลขแห่งบุญบารมี

นำพาให้คนที่เกิดวันจันทร์ได้โช ค ล าภขนาดแท้ ให้เก็บโชคของคุณไว้แล้ว จะมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตท่านเองด้ว ย

บุญเก่าวันอังคาร

วันอังคารเป็นคนค่อนข้าง เอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ชอบเห็นอะไร ที่ไม่เป็นระเบียบเป็นคนที่ตรงไปตรงมา กล้าคิดกล้าทำ

ฉลาดที่จะเลือ กที่จะทำ รักในความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่น ไม่ชอบใช้อำนาจบ า ต รใหญ่ ไม่ชอบให้คนอื่นมาออ กคำสั่ง

ลั กษณะนิสัยเช่นนี้ หากเกิดขึ้นกับตัวคนที่เกิดในวันอังคาร เรียกได้ว่าจังหวะชีวิตช่วงนี้ เป็นช่วงมหาเฮง เตรียมตัวจะร ว ยได้เลย

คนวันอังคารช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้รับท รั พ ย์หนัก เงินทองจะไหลมาเ ท มา จะได้รับความสุข ความเจริญงอ กงามในชีวิต

หน้าที่การงานการติดต่ออาจจะเหนื่อ ยมากกว่าปกติ แต่ถือว่าแลกมากับโชคล าภมหาศาลที่กำลังจะได้ ที่ว่าคุ้มและ ยอดเยี่ยมมากๆ เตรียมเปิดกระเป๋ารับท รั พ ย์ได้เลย คนที่เกิดวันอังคารกำลังจะถูก

ส ลากร า งวั ลใหญ่ คนที่เกิดในวันอังคารโชคล าภกำลังจะมาถึง เก็บโชคคำทำน า ยอันมงคลเหล่านี้เอาไว้ แล้วจะเจอกับความร่ำรว ยเข้ามา ในชีวิตอย่างแน่นอน

บุญเก่าวันพุธ

เกิดวันพุธ เรี ย กได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ เป็นคนที่หัวร้อนได้ง่ายๆ ส่วนใหญ่แล้วมักจะหัว ร้ อ น กับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่อง ต้องให้พูดแล้วพูดอีก ลั กษณะนิสัยของคนนั้น

ถึงแม้ว่าภายนอ กจะดูเป็นคนที่ ค่อนข้างจะจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมาก็ต าม แต่ลึกๆภายใต้จิตใจของคุณนั้น เป็นคนที่ดีมากๆ

ชอบช่ว ยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่เป็นคนปากแข็ง ไม่ค่อ ยพูดตรงๆ หรอ กสำหรับเวลาที่จะช่ว ยคนอื่น เรียกได้ว่าเป็นคนที่ปากร้ า ยแต่ใจดี

วันพุธมีลั กษณะเช่นนี้ เรียกได้ว่าต ามคำทำน า ยในรอบเดือนกันย าใกล้นี้ มีเกณฑ์ที่จะถูกส ลากร า งวั ล อันยิ่งใหญ่เงินทองจะไหลมาเทมา จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่ การงานที่กำลังทำอยู่

หากพูดถึงในเรื่องของกำไร การค้าขาย มีโอ กาสที่จะประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานสูงมาก อีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่ จะถูกสล ากร างวั ลอันใหญ่ยิ่ง บ้านและรถที่กำลังเฝ้าฝัน ก็จะเป็นจริง

คนที่เกิดในวันพุธ เป็นคนที่มีโชคสูงมาก วาสนาแรงในช่วงนี้ เก็บวาสนาของคุณไว้แล้วจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิต

บุญเก่าวันเสาร์

ในวันเสาร์เป็นคนที่ ชอบอยู่เฉยๆ ไม่ชอบสุ ง สิ งกับใคร เป็นนักคิดนักวางแผนที่ดี มีความฉลาด หลั กแหลมอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อ ย เอาออ กมาใช้หรือพย าย ามโชว์ความสามารถของตัวเองสักเท่าไหร่

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจัดชอบ กระทำมากกว่าพูดจา ใครได้ร่วมงานกับคนที่เกิดในวันเสาร์บอ กเลยว่าเขาจะต้องไม่เครี ย ด และจะมีความเชื่อใจในตัวเองสูงมากๆ เพราะใครที่ได้อยู่ใกล้กับคนวันเสาร์

มักจะได้รับพลังบางสิ่งบางอย่าง ที่มองไม่เห็น เป็นพลังด้านความรู้สึก สิ่งดีๆ จะเข้ามาในชีวิต คนที่เกิดในวันเสาร์มัก จะเป็นคนที่พูดจริงทำจริง เวลารักใครสักคนนึงแล้ว จะรักความสามารถ รักด้ว ยความฉลาด

คนที่เกิดในวันเสาร์ มีลั กษณะเช่นนี้ เรียกให้ว่าจังหวะชีวิต ของคนกำลังจะพ ลิ ก สิ่งใด ที่กำลังมองหา หรือต้องการให้พบเจอ ก็จะพบความสำเร็จในอีกไม่ช้านี้ และที่แน่ๆคนที่เกิดในวันเสาร์มีเกณฑ์ที่

จะได้โชคเกี่ยวกับ การเงินสูงมากๆ เตรียมเปิดกระเป๋าใบใหญ่รอได้เลย เงินทองก้อนใหญ่กำลังเข้ามาในชีวิต ใครที่กำลังมองหารถ มองหาบ้าน อ ย ากจะมีเป็นของตัวเอง ต้องขอบ อ กเลยว่า

ในช่วงปีน่าจะเป็นช่วงที่โชคของคุณ รุ่งสุดๆ ช่วงนี้รว ยท รั พ ย์รว ยโชค แถมยังมีเกณฑ์ได้คนรัก ที่มีบารมีสูงอีกต่างหาก เก็บคำทำน า ยเหล่านี้ไว้ หากคุณต้องการ ที่จะมีโชคอย่ าลืมที่จะส วดมนต์ภาวนาด้ว ย