รู้จักอ่อนน้อมยอมถอยสักก้าวบ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

รู้จักอ่อนน้อมยอมถอยสักก้าวบ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

การมีเพื่อนเยอะบางทีมันก็ดี แต่บางทีการมีเพื่อนดีๆ เพียงหนึ่งเดียวมันก็ดีกว่าเยอะ เพื่อนหรือมิตร ไม่จำเป็นต้องลงท้ายด้วยคำว่าดี ขอแค่ไม่หนีไปไหนในวันที่เราไม่มีใครก็พอแล้ว

ในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องทะเ ล าะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่อง

ยอมถอยสักก้าวคลื่นลมจะสงบเพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปล าคนที่ชัดเจนและตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อน

ทะเล าะกับคนในครอบครัวต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไปทะเ ล าะกับคนรักต่อให้ชนะความรักก็จืดจางไปทะเล าะกับเพื่อนต่อให้ชนะมิตรภาพก็สู ญ ห ายไป

ทะเล าะกันเพราะเหตุผลที่เสียห ายคือความสัมพันธ์ที่เจ็ บ ป วดคือตนเองสีดำก็คือสีดำสีขาวก็คือสีขาว

ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที

ลองปิดต าเสียบ้างในบ้างครั้งเพื่อระวังจิตให้ไม่หวันไหวลองไม่ฟังเสียบ้างช่างปะไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่องเปลืองเวลา

รูดซิบ ป ากเสียบ้างในบางทีย่อมจะดีกว่าพูดบ่ นเหมือนคนบ้าปิด หู ป ากให้สนิทและปิด ต าเพื่อป้องกัน ปั ญ ห ามากวนใจ

เพราะมีหูจึงต้องได้ยินทั้งคำดีคำร้ ายเพราะมีต าก็ต้องได้เห็นทั้งสิ่งดีและร้ ายอย่าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ

เรื่องดีๆก็เก็บไว้เรื่องร้ ายๆก็ปล่อยมันผ่านไปใครดีใครไม่ดีแค่รู้ก็พอคนบางคนแค่รับรู้ก็พอได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอ

เรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุ กข์ใจหัดเรียนรู้ที่จะวางเฉยในทุกสิ่งความสุขก็จะอยู่ไม่ไกลจากหัวใจของเรา

ขอบคุณที่มา Rugyim