ถือว่าท่านเป็นคนมี บุ ญ มาก ผู้ที่เกิ ด 4 ร า ศี เ ต รี ย มรับข่ าวดีชุดใหญ่ เตรียม ห ม ด ห นี้ ชีวิตดีกว่าเดิม ถ อ ยป้ายแดง ได้บ้านหลัง โ ต

ช่วงปลายปีนี้ถือว่าคุณ โ ช ค ดี กว่าใคร บุ ญใหญ่ที่ทำมาส่งผลให้ชีวิตดีกว่าเดิม หลายเท่า พบแต่สิ่งดีๆ มีบ้านใหม่ ร ถ ป้ายแดง ร ว ย ย กบ้าน ทั้งครอบครัว มีกินมีใช้ ต ล อ ดไป

อั น ดั บ 4 ร าศีเมษ

ค นร าศีนี้รักสนุกชอบใช้ชีวิตสุดเหวี่ยง ชาวร าศีนี้เป็นคนชอบเข้าสังคม มักจะมีท่าทางที่องอาจ มีคนนับถือ เก ร งใ จ

มีบุคลิกที่น่าเกรงขาม เขามักจะมีเพื่อนเยอะ เข้ากันได้ดีกับคนทุกคน แม้แต่คนที่เขาไม่ชอบ น อ ก จากเข้ากับคนได้ง่ายแล้ว

เขายังมีความรู้ดีและทำงานเก่ง ทำให้มีโ อ ก าสก้าวหน้าในอาชีพการงาน มักจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี

ร าศีนี้เป็นคนเปิดเผยและจริงใ จ คิดอะไรก็พูดอ อ ก มาจากใ จจริง ไม่ค่อ ยเสแสร้งห ล อ กลวงร าศีนี้จัดว่าเป็นคนที่มีแฟนเยอะที่สุดในจักรร าศี

แถมเขาเป็นพวกเจ้าชู้ ขี้เ บื่ อ หาคู่ไปเรื่อ ย หลังวันที่ 1 ย าวไปจนถึง 16 เป็นต้นไป ต้องไม่ป ร ะมาท ต้องตั้งสติ ทำบุญ สร้างกุศล ที่ไหนก็ได้ หล่อพ ร ะ สร้างโบสถ์ วิหาร เพราะด วงชะต าด้านโชคล าภกำลังมาแรงมาก

จะได้ล าภลอ ยจากเ พ ศ ตรงข้ามที่มีอายุมากกว่า และมีเกณฑ์จะได้ร า งวัลจากการทายผล หรือชิงโชค เป็นร า งวัลใหญ่ มีเ งิ นตั้งตัว ได้ถอ ยรถป้ายแดง ได้ซื้อบ้านหลังใหม่เป็นชื่อของตัวเอง

สำหรับปี62 นี้ถือเป็นปีที่ด วงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโชคล าภตลอ ดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง

ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง ห ยิ บจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง

อั น ดั บ 3 ร าศีตุลย์

ชะ ต า คนเกิดร าศีนี้เป็นคนที่ชอบวางแผน การ เจ้าความคิด จนบางครั้งกลายเป็นคนคิดมากจนเกินไป วิตกกังวลไปก่อน ทำอะไรมักคิด ซ้ำซ้อนก่อนเสมอ ชอบที่จะบงการชีวิตคนอื่น ขาวร าศีนี้จึงเป็นคนที่เห็นหน้าที่การงาน

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดชีวิตการงานของชาวร าศีมังกรมักจะต้องค่อ ย ไต่เต้าขึ้นไปต ามลำดับ ต้องเผชิญกับปัญหาที่เล็กที่สุดไปหาใหญ่ที่สุดในชีวิต ทำอะไรมักจะไม่ได้มาง่าย ต้องเหนื่อ ยย ากลำบ ากกาย หลังวันที่ 1 เป็นต้นไป

ให้ ร ะวังของมีคม เช่น โดนมี ดบ า ด แนะนำว่าหากมีเวลาควรหาโอ กาสไปหล่อเทียนพรรษา ถวายหลอ ด ไ ฟ

บริจาคค่าน้ำค่า ไ ฟ เพิ่มแสงสว่าง บูชา ไ ฟ จะดีกับชะต าชีวิต เพราะความขยันของคุณกำลังไปเข้าต าผู้หลักผู้ใหญ่

มีเกณฑ์ถูกโปรโมทสูงได้เลื่อนขั้น เลื่ อ นเ งิ นเดือน ได้เป็นหัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการ และได้คอ มมิชชั่นและเ งิ นโบนัสก้อนใหญ่ อาชีพดี อ น าคตย าวก็มั่นคงต ามไปด้ ว ย

ด้านโชคล าภด ว งเ สี่ ย ง โชคก็พุ่งแรงมีเกณฑ์ถูกร า งวัลหลายล้าน มีเ งิ นปลดหนี้ปลดสิน

สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ด วงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโชคล าภตลอ ดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง

ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไร

ก็เป็นเ งิ นเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโก ง จะทำให้ด วงท่านดีย าวจนถึงปี 2563เลย

อั น ดั บ 2 ร าศีกรกฎ

ค นเกิดร าศีนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก หากอะไรที่ตนเองคิดว่าถูกแล้ว ใครจะมาเปลี่ยนใ จพวกเขาค่อนข้างจะลำบากหากไม่มีเหตุผลที่ดีพอ

เวลาเข้าสังคม มักจะเกร็งทำตัวไม่ค่อ ยถูก จะอ อ ก แนวซุ่มซ่ามตลอ ด การวางตัวในสังคมก็ข า ด เกิน เมื่อเ ด็ กนั้นค่อนข้างเลี้ยงย าก เป็นพวกดื้อหัวแข็งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อ ยชอบเท่าไร แต่หากผู้ใหญ่คนไหนชอบแล้ว จะชอบเ สี ยจนหลง

คนไหนเกลีย ดก็จะเ ก ลี ย ดพวกเขาจนเข้าไส้ไปเลยและข้อเ สี ยอีกอย่างที่ควร ร ะวังเพราะอาจพาให้เป็นเ รื่ อ ง

ได้ก็คือ เป็นคนตรงเลยอาจทำให้คำพูดคำจาอาจไม่เข้าหูคนฟัง คนเ ก ลี ย ดคนหมั่น ใ ส้จะเยอะ

และหากถูกทำให้อายหรือเ สี ยเซลฟ์ในงานสังคม มักจะฝังใ จและเกลีย ดการอ อ ก งานไปอีกนานเลย หลังวันที่ 16 ย าวไปจนถึง 16 เป็นต้นไป ด วงการเ งิ นโดดเด่นมาก คิดเ งิ นได้เ งิ น คิดทองได้ทอง

และมีโ อ ก าสได้เ งิ นก้อนใหญ่เป็นล้าน มีเ งิ นจ่ายหนี้ แต่งงาน ถอ ยรถป้ายแดง ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง

โชคล าภวิ่งเข้าหารัว ตั้งรับแทบไม่ทัน แม้จะเด่นเ รื่ อ งเ งิ น แต่ความรักเปราะบาง

คนมีคู่ ร ะวังเ รื่ อ งก ร ะทบก ร ะทั่ง การขึ้นเ สี ยงใส่กัน และการใช้คำหย าบด้ ว ย ควรรั กษ าน้ำใ จกัน ถนอ มน้ำใ จกันให้ดี

อั น ดั บ 1 ร าศีพฤษภ

ค นเกิดร าศีนี้เป็นคนที่มีบุคลิกซับซ้อน มีจุดขั ด แ ย้ งในตัวเอง เขาสามารถทำสิ่งที่ขั ด แ ย้ งกับบุคลิกภายน อ ก ได้อย่างสิ้นเชิง โดยที่ไม่มีใครคาดคิด ชีวิตของพวกเขาจึงมักจะพบกับอุปสรรคปัญหาตั้งแต่เ ด็ ก

แต่เขาก็สามารถแก้ไขปัญหามาได้นับครั้งไม่ถ้วน พวกเขาจึงเป็นคนเก่ง ฉลาด เป็นคนที่ซ่อนคมไว้ในตัวแบบคมในฝัก พร้อ มที่จะแสดงอ อ กมาในเวลาที่

จำเป็นช่วงชีวิตบางช่วงที่ตกต่ำจนน่าใ จห า ย ซึ่งถ้าเ รื่ อ งนี้เกิดกับคนอื่น คนนั้นอาจจะทนไม่ได้ แต่สำหรับเขาแล้ว

เป็นคนทรหด อ ดทน และไม่เย่อหยิ่งในตัวตน ทำให้ปรับตัวเข้ากับปัญหาและผ่านพ้นมาได้งานที่ชาวร าศีมีนถนัด

คืองานที่ช่ ว ย เหลือผู้คน เขาไม่ชอบงานที่แข่งขัน และไม่ชอบงานที่ต้องการแต่เ งิ นอย่างเดียว ด้ ว ย ความเป็นคนมองโลกในแง่ดี จึงไม่ค่อ ยทันเล่ห์เหลี่ยมคน ไม่ค่อ ยสังเกตความเดีย ดฉันท์ที่คนเรามีให้แก่กัน

และอาจจะถูกห ล อ กลวงไปในทางที่ผิ ดได้ ดังนั้น เขาจึงควรมีเพื่อนที่ดี และมีความฉลาดในเ รื่ อ งทางโลกที่คอ ยบ อ ก เขา เช่น ร าศีกันย์ ร าศีเมถุน หลังวันที่ 1 ย าวไปจนถึง 16เป็นต้นไป ด วงการเ งิ นโดดเด่นมาก

หยิบจับอะไรเป็นเ งิ นได้อย่างง่ายไปหมด งานที่ทำอยู่ก็ก้าวหน้าแบบก้าวก ร ะโดด เ งิ นคูณสองคูณสาม

ทำธุรกิจส่วนตัวก็กำไรเป็นล้าน ขย ายสาขาได้เลย มนุษย์เ งิ นเดือนเพื่อนร่วมงานรัก ส่วนคนที่เกลีย ดเป็นศัตรูก็ แ พ้ ภั ยตัวเองไป

ถูกคัดเลื อ ก ให้เลื่อนตำแหน่ง ด ว งเ สี่ ย ง โชคก็พุ่งแรงมีเกณฑ์ถูกร า งวัลหลายล้าน มีเ งิ นปลดหนี้ปลดสิน ได้อ อ ก รถใหม่ป้ายแดง ได้ซื้อบ้านใหม่ มีเ งิ นดูแลครอบครัวให้กินดีอยู่ดี

สำหรับปี62 นี้ถือเป็นปีที่ด วงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโชคล าภตลอ ดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้ า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง

หยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโก ง จะทำให้ด วงท่านดีย าวจนถึงปี63 เลย อ่ า นแล้วดี กดแ ช ร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิดวันเดียวกับท่านร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ย

ขอให้ท่านป ร ะสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โชคล าภมากมาย ขอให้ร ว ย ทรัพย์ ร ว ย โชค มีบ้าน มีรถ มีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้ ว ย เทอญ ส าธุ บุ ญ เกิ ด กับตัว ท่ า น