ข้ อคิดสอนหญิง อ ย่ าเลือ กผู้ชายที่พูดไม่เ พ ร า ะมาเป็นสามี

การมีความรัก เป็นเรื่องที่ดียกเว้น เมื่อรักใครสักคน มาก จนลืมรักตัวเอง แม่ไม่ห้ามถ้าลูก จะ…

อ่านต่อ

ในวันที่ท้อ อ ย่ าคิดว่าไม่เหลือใคร อ ย่ างน้อยก็เหลือตัวเอง

บางครั้งที่ยอมเ สี ยเปรียบ อาจเ พ ร า ะอย ากลองใจ คุณหลอ กเขา แต่เขา ยังเชื่อใจคุณ นี่คือค…

อ่านต่อ