5 ข้ อที่ทำให้คู่รักอยู่ด้วยกันได้นาน ยิ่งอยู่ยิ่งพากันเจริญ

ถ้าเราเกิดมาเพื่อรักใครสักคน เราจะรู้สึกดีกับเขาอ ย่ างบอ กไม่ถูก และคนๆ นั้นจะไม่คิดที่จะ…

อ่านต่อ

คนเราอยู่กันคนละจุด รู้สึกกันคนละอ ย่ าง อ ย่ าตัดสินคนอื่น จากจุดที่เรายืนอยู่เลย

คนแต่ละคน มีความคิดที่ต่างกัน คนบางคนอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่บางคนทำ ว่าทำไมเขาถึงทำเหมือนก…

อ่านต่อ

วิ ธีสอนลูก 13 ข้ อให้เติบโตเป็นคนเข้มแข็ง อยู่ไหนก็สบาย

การเลี้ยงลูกให้เติบโตมาเป็นคนดี แกร่งที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ในสังคมอันกว้างใหญ่ และเต็ม…

อ่านต่อ

สอนลูกให้ได้แบบคนจีน โตไปให้มีความก้าวหน้า ร่ำร ว ยเ งิ นทอง

พ่อแม่ทุกคนอย ากให้ลูกโตมาได้ดีกันทุกคน รู้จักสร้างตัวพาตัวเองไปถึงจุดห ม า ยปล า ยทางที่ว…

อ่านต่อ

5 อาชีพไม่ต้องมีทุ น มากหรือไม่มีทุ นเลยก็ทำเ งิ นได้เป็นกอบเป็นกำ

การจะทำอาชีพหาร า ยได้เข้ามาแบบไม่ต้องลงทุ นเป็นสิ่งที่หล า ยๆคนต ามหา เพราะคนส่วนใหญ่จะไม…

อ่านต่อ