กว่าจะเข้าใจชีวิต ก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้ว

คนเราเกิดมา ชีวิตก็ผ่านอะไรมาเยอะมาก หลายคนอาจหลงทาง ผิดทางบ้าง และมีอีกหลายคนที่กว่าจะเข้…

อ่านต่อ