เก็บไว้บอ กตัวเอง เป็นกำลังใจ คนที่ทำงานห นั กเพื่อครอบครัว

คนทำงาน มักเจอเรื่องต่างๆมากมาย การเปลี่ยนแปลงของการทำงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานที่อาจจะ…

อ่านต่อ

10 มารย าทมีติดตัวไว้ คุยถูกค อใช่ว่าจะดีด้วยทุกคน

ในการเข้าสังคมการวางตัวเป็นสิ่งที่สำคัญ หล า ยๆคน มักจะตีสนิทกับคนอื่นได้เร็ว จนเกิดความเข…

อ่านต่อ

ให้ข้ อคิดดีมาก เรียนไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าโ ง่ อ ย่ าพึ่งตั ดสินกัน

หล า ยๆคน มักจะตั ดสินเพื่อนหรือคนรอบข้างจากการเรียน ที่ในแต่ละภาคเรียนปีไหนๆก็ได้แต่เกรดน…

อ่านต่อ

8 ข้ อถ้ายังไม่มีวินัยในตัวเอง อนาคตจนแ บ บไม่รู้ตัว

ความจนเนี้ยมันอยู่ใกล้เราทุกฝีก้าวเลยนะ ขนาดคนที่เคยมี ไม่เคยลำบากยังกลับมาจนได้ ซึ่งคนรอบ…

อ่านต่อ

ข้ อคิดเรียกสติ คนขยันทำงาน ไม่ต้องรักบริษัทมากก็ได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังบ้างานอ ย่ างไม่ลืมหูลืมต า จนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัว อะไรก็ทำ…

อ่านต่อ

เลี้ยงลูกให้เป็น รู้จักพึ่งตัวเองได้ ด้วย 6 วิ ธีที่พ่อแม่ควรสอน

ในย ามที่ลูกยังเล็กลูกจะอยู่ในอ้อมอ กของเราตลอ ด แต่พอโตขึ้นหน่อยลูกจะต้องเผชิญเข้าสู่สังค…

อ่านต่อ