ข้ อคิดเรียกสติ คนขยันทำงาน ไม่ต้องรักบริษัทมากก็ได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังบ้างานอ ย่ างไม่ลืมหูลืมต า จนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัว อะไรก็ทำ…

อ่านต่อ

เลี้ยงลูกให้เป็น รู้จักพึ่งตัวเองได้ ด้วย 6 วิ ธีที่พ่อแม่ควรสอน

ในย ามที่ลูกยังเล็กลูกจะอยู่ในอ้อมอ กของเราตลอ ด แต่พอโตขึ้นหน่อยลูกจะต้องเผชิญเข้าสู่สังค…

อ่านต่อ

ฝากถึงคนใช้เ งิ นเกินตัว ฟุ่มเฟือย ถ้าไม่อย ากลำบาก

ทุกคนทราบดีว่าเ งิ นทองเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ถ้าหากเราไม่รู้จักใช้ เราก็ลำบากได้ …

อ่านต่อ