เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนร ว ยที่เขาทำกัน คิดให้ได้แบบเขาเราก็ร ว ยได้

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนร ว ยกัน ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาร ว ยจริงน…

อ่านต่อ

4 นิสัยใช้เ งิ นฟุ่มเฟือย รู้แต่ใช้ไม่รู้เก็บ เลิกไม่ได้อนาคตลำบาก

หล า ยๆ คนก็คงจะมีเป้าหมายอย ากจะเก็บเ งิ นก้อน ให้ได้เพื่อที่จะได้นำไปลงทุนหรือสร้างความก…

อ่านต่อ

เ ท ค นิ คการเก็บเ งิ นแบบชาวพม่า ไม่กี่ปีมีบ้าน มีรถ ชีวิตดีขึ้น

สำหรับเพื่อนๆที่ตอนนี้อย ากมีเ งิ นเก็บ อย ากมีบ้าน มีรถเป็นของตัวเองสักที เ พ ร า ะทำงาน …

อ่านต่อ

จงแยกให้ออ กระหว่างการเป็นคนพูดตรง กับ เ สี ยมารย าท เ พ ร า ะต่างกันแค่นิดเดียว

พูดตรง เป็นสิ่งดี แต่ถ้า ไม่ตรงคน ไม่ตรงเรื่อง ไม่ตรงกาลเทศะ ก็ห า ยนะเมื่อนั้น คนตรง กับ …

อ่านต่อ

สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ด้วย 17 วิ ธีเก็บเ งิ นดีๆ ที่ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

เราทราบกันดีว่าการมีเ งิ นเก็บนั้นทำให้ชีวิตเราดีแค่ไหน เราเชื่อว่าทุกคนอย ากมีเ งิ นเหลือ…

อ่านต่อ