เริ่มวันนี้ มีเ งิ นเก็บ 9 วิ ธีสำหรับคนเก็บเ งิ นไม่อยู่ แต่อย ากมีเ งิ นเก็บ

ตั้งใจจะเก็บเ งิ นทีไรก็ต้องจ่ายออ กทุกที เก็บไม่เคยได้ เก็บไม่เคยอยู่ ทั้งๆที่รู้ว่าการมี…

อ่านต่อ

เวลาไม่เคยคอยใคร จงดูแลในวันที่ยังมีกันและกัน ไม่ใช่ในวันที่สายเกินไปแล้ว

คนเรามักจะชอบรู้สึกผิ ด หรือคิดแก้ตัว ในวันที่ทุกอ ย่ างมันสายจนเกินไปแล้ว ในตอนที่ยังมีโอ…

อ่านต่อ

เมื่อเป็น คู่บุญคู่แท้ ต่อ กัน 18 สิ่งนี้จะเกิดขึ้น

หากคุณเองกำลังสงสัยในคู่รักของตัวเองว่าจริงๆแล้วคู่ของเรานั้นเป็นคู่แท้กันจริงหรือเปล่า วั…

อ่านต่อ

ทัศนคติของคนร ว ย ที่ทำให้เขาหาเ งิ นได้เก่ง คิดได้แบบเขาเราก็ร ว ยได้

ว่ากันว่าคนจน มักอวดร ว ย คนร ว ยมักจะทำตัวจน ในบ้านเรามักจะเป็นอ ย่ างนั้นคนที่เขาร ว ยจร…

อ่านต่อ