อาชีพทำเ งิ นช่วงวันหยุด ร า ยได้เสริมในยุคที่หาเ งิ นย าก

เราจะเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคที่อยู่ย ากลำบากมากขึ้นกว่าเดิม การเป็นอยู่คุณภ า พชีวิตบางคนก็เร…

อ่านต่อ

6 เรื่องในที่ทำงาน สู้ชีวิตแค่ไหนก็ทนไม่ไหวขอลาออ กดีกว่า

คนทำงานเก่ง แต่ดันไปอยู่ผิ ดที่ ไปยืนผิ ดทาง ก็อาจถูกขวาง ชีวิตจึงไม่เจริญได้ แต่ยังไงซะ ค…

อ่านต่อ

32 เรื่องรับมือ กันให้พร้อม วางแผนชีวิตกันให้ดี ถ้าไม่อย ากลำบาก

เท่าที่สังเกตุมาเราทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วว่านับวันเราเริ่มอยู่ย ากมากขึ้นทุกวัน ข้าวของก็มี…

อ่านต่อ