เรียกสติพ่อแม่ เ งิ นซื้ อ การศึกษาลูกได้ แต่ซื้ อความเก่งให้ลูกไม่ได้

ทุกวันนี้การศึกษา คือ อนาคต ความหวังที่จะช่วยพลิกโอกาสให้ลูกคุณมีอนาคตที่ดีหล า ยๆ ครอบครั…

อ่านต่อ

7 คุณสมบัติการเป็นคนเก่งฉลาดในที่ทำงาน เจ้านายรักเ อ็ นดู

เชื่อว่าไม่ว่าใครเมื่อได้เข้าทำงานกับคนหมู่มากย่อมอย ากเป็นที่รักของเจ้านายและเพื่อนร่วมงา…

อ่านต่อ

นิสัยพาจน หาเท่าไรก็ไม่มีเ งิ นเก็บ ถ้าเลิกไม่ได้ชีวิตจะยิ่งแย่

เคยสงสัยไหมว่าทำไมมนุษย์เ งิ นเดือนบางคนจึงมีเ งิ นเก็บบางคนก็ เก็บเ งิ นไม่ได้ ไม่มีเ งิ …

อ่านต่อ

แนวคิดเก็บเ งิ นจากพนักงานสาว แม้เ งิ นเดือนแค่หลักพัน

ในยุคข้าวย ากหมากแพงทำให้การเก็บเ งิ นนั้นดูเป็นเรื่องที่ย ากเข้าไปอีก บวกกับเ งิ นเดือนอั…

อ่านต่อ

วันนี้ชีวิตดีขึ้นแล้ว จากคนที่เคยพั งเพราะมีห นี้ท่วมหัว

สำหรับใครที่กำลังมีห นี้ท่วมหัว ไม่รู้จะทำอ ย่ างไรดีถึงจะปลดห นี้ได้ วันนี้เรามีข้ อคิดดี…

อ่านต่อ

เก็บไม่เก่งก็ทำได้ เ ท ค นิ คเก็บเ งิ นง่ายๆให้ได้ผลจริง

การออมเ งิ นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเพราะถ้าหากเรามีเ งิ นเก็บเวลาเกิดเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เรา…

อ่านต่อ